1400/04/02
19:13 ب.ظ
مصالح مساجد
مصالح مساجد... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
واگذاری امورات بیمه گری پرونده ها و نسخ سرپایی و کارت اورژانس
واگذاری امورات بیمه گری پرونده ها و نسخ سرپایی و کارت اورژانس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:12 ب.ظ
اجرای فونداسیون
اجرای فونداسیون... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:12 ب.ظ
جوشکاری محوطه
جوشکاری محوطه... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
اصلاح و بازسازی پارک
اصلاح و بازسازی پارک... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
تعویض چمن زمین بازی
تعویض چمن زمین بازی... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:05 ب.ظ
سرویس و نگهداری دربهای اتوماتیک و جکدار و کرکره ای و اسانسورها
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:05 ب.ظ
19:04 ب.ظ
سایبان فولباکس
سایبان فولباکس... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:04 ب.ظ
مرمت و ساماندهی زیارتگاه
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:04 ب.ظ
مرمت امامزاده سلیمان
مرمت امامزاده سلیمان... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
تعویض سقف و بهسازی ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
احداث سالن جلسات و اتاق مدیر
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
اجرای عملیات کف شکنی و احیای چاه عمیق
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
منبع اب ایستاده 2000 لیتری
منبع اب ایستاده 2000 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
منبع اب ایستاده 2000 لیتری
منبع اب ایستاده 2000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
استاندارد اسانسور
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
پمپ پریستاتیک
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:02 ب.ظ
سرویس و نگهداری ups و دیزل ژنراتورها
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:02 ب.ظ
مصالح مصلی
مصالح مصلی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:02 ب.ظ
خرید گل
خرید گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
مصالح مصلی
مصالح مصلی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
مصالح
مصالح... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
مصالح امامزاده حسن کرج
مصالح امامزاده حسن کرج... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
مصالح
مصالح... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
عایق الاسترومری پشت چسب دار
عایق الاسترومری پشت چسب دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:00 ب.ظ
ساخت و تجهیز ساختمان
ساخت و تجهیز ساختمان... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
19:00 ب.ظ
مصالح
مصالح... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
18:58 ب.ظ
مصالح مساجد
مصالح مساجد... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
برون سپاری فعالیت های بهره برداری تجمیع بهره
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
برونسپاری فعالیت های بهره برداری
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
ایمن سازی بلوارهای
ایمن سازی بلوارهای... راه و ترابری
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
ایمن سازی بلوارهای
ایمن سازی بلوارهای... ابنیه و ساختمان
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
احداث سوله استقرار سیستم ارتقا تصفیه خانه
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
پروژه تکمیل پارک محله ای
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
خدمات حمل ونقل ترابری سبک
خدمات حمل ونقل ترابری سبک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
خدمات حمل ونقل ترابری سبک
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
12:36 ب.ظ
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
خرید بارگیری حمل و بار اندازی لوله های
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
تراش و روکش اسفالت خیابان های اصلی شهر
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
خرید 150 عددرایانه مدارس
خرید 150 عددرایانه مدارس... فن آوری اطلاعات
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
اجرای مناسب سازی مسیرهای عابر
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
اجرای مناسب سازی مسیرهای عابر
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
توزیع نیروی برق شرق  در چندردیف
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
خرید شیرتوپی 20 اینچ
خرید شیرتوپی 20 اینچ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
البرز 1400/4/2 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی بهبود معابر جدولگذاری پیاده روسازی
البرز 1400/4/2 اعلام نشده