1400/04/02
18:49 ب.ظ
روشنایی معابر و برق های غیر مجاز
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:36 ب.ظ
کیس با متعلقات و چاپگر لیزری
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
لکه گیری و روکش راههای روستایی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
واگذاری خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
محور روستایی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
محور روستایی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
اصلاح و توسعه شبکه جمع اوری فاضلاب
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
رنگ امیزی پایه های معابر
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
رنگ امیزی پایه های معابر
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
18:31 ب.ظ
خرید تجهیزات رایانه ای
خرید تجهیزات رایانه ای... فن آوری اطلاعات
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:31 ب.ظ
کابنکس- رنگی تک رو و دورو سیاه و سفید
کابنکس- رنگی تک رو و دورو سیاه و سفید... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:30 ب.ظ
لکه گیری و روکش اسفالت محورهای روستایی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:29 ب.ظ
اسفالت راه دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:29 ب.ظ
دکل مهری ۳ وجهی با فوندانسیون ۲۱ متر
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
18:29 ب.ظ
حفر چاه دستی با گالری های ان
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
طبخ و توزیع غذای بیمارستان
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
یک دستگاه فیکو
یک دستگاه فیکو... پزشکی و آزمایشگاهی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
اجرت رنگ امیزی ساختمان
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
دستگاه اسانسور
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
خرید میلگرد
خرید میلگرد... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
رایانه مجوز اژانس
رایانه مجوز اژانس... فن آوری اطلاعات
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
نصب و راه اندازی ست سانترال- مرکز تلفن و سانترال
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
تهیه و اجرای 545 متر سرامیک
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
تهیه و اجرای 545 متر سرامیک
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
برونسپاری اتفاقات و عملیات بخش خزل
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
اجر جالیز
اجر جالیز... ابنیه و ساختمان
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
دوربین و تجهیزات
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
انجام سمپاشی با حضور مسئول فنی
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
قطعات کامپیوتر اسنبل
قطعات کامپیوتر اسنبل... فن آوری اطلاعات
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
تهیه خشت خام مقاوم در محوطه
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
فاز دوم مرمت مسافرخانه
فاز دوم مرمت مسافرخانه... ابنیه و ساختمان
همدان 1400/4/2 اعلام نشده
1400/04/01
16:56 ب.ظ
تعمیر دیگ های بخار
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
16:55 ب.ظ
اجرای سقف کاذب مشبک - تایل 60 در 60
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
16:55 ب.ظ
سنگ لاشه
سنگ لاشه... ابنیه و ساختمان
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
16:55 ب.ظ
خرید جهت مساجد تویسرکان
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
خرید یک دستگاه فیکو جهت بیمارستان آتیه
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
واگذاری امور بیماربری مرکز اموزشی
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
احداث و فنس کشی مخزن 200 متر مکعبی روستای
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
احداث و فنس کشی مخزن 200 متر مکعبی روستای
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
احداث و فنس کشی مخزن 300 مترمکعبی
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
احداث و فنس کشی مخزن 300 مترمکعبی
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
احداث مخزن 5000 متر مکعبی
احداث مخزن 5000 متر مکعبی... ابنیه و ساختمان
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
احداث مخزن 5000 متر مکعبی
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
مرمت سرای نو همدان
مرمت سرای نو همدان... ابنیه و ساختمان
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
بکارگیری نیروی ناظر پروژه های
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
بکارگیری نیروی ناظر پروژه های
همدان 1400/4/1 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
دیوارکشی و کف سازی و پوشش رودخانه
همدان 1400/4/1 اعلام نشده