1400/04/02
15:41 ب.ظ
جی پی اس متر فلزی
جی پی اس متر فلزی... راه و ترابری
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:41 ب.ظ
خرید تعداد 3000 عدد مقره سوزنی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:41 ب.ظ
کامپیوتر تبلت پرینتر
کامپیوتر تبلت پرینتر... فن آوری اطلاعات
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:41 ب.ظ
تجهیزات سالن های ورزشی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
خرید مقره سوزنی دارای تایید از شرکت توانیر
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
قطعات پل فلزی خرپایی لرستان
قطعات پل فلزی خرپایی لرستان... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
قطعات پل فلزی خرپایی لرستان
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
خرید روغن ماشین الات
خرید روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
خرید 2 دستگاه یخچال ایرانی پارس 13 فوت برای اداهر کل دامپزشکی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
خرید تجهیزات روشنایی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
خرید روغن ماشین الات
خرید روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
خرید یخچال ایرانی پارس
خرید یخچال ایرانی پارس... لوازم خانگی و خوابگاهی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
جی پی اس-متر لیزری
جی پی اس-متر لیزری... راه و ترابری
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
کامپیوتر تبلت پرینتر
کامپیوتر تبلت پرینتر... فن آوری اطلاعات
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:38 ب.ظ
تجهیزات سالن های ورزشی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:38 ب.ظ
خرید تجهیزات روشنایی ناحیه 2
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:35 ب.ظ
تهیه قطعات پل فلزی خرپایی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:35 ب.ظ
تهیه قطعات پل فلزی خرپایی
تهیه قطعات پل فلزی خرپایی... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
15:34 ب.ظ
دوربین مدار بسته پلاک خوان جهت  راه اندازی سیستم
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
خرید لوله های فولادی سد
خرید لوله های فولادی سد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
احداث ایستگاه tbs نوع فلت به ظرفیت 500 روستای
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
احداث ایستگاه tbs نوع فلت به ظرفیت 500 روستای
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
تکمیل اسفالت - اجرای تقاطع غیرهمسطح سه راهی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
تکمیل اسفالت - اجرای تقاطع غیرهمسطح سه راهی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
اجرای روکش و لکه گیری اسفالت سطح شهر
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
اجرای روکش  و لکه گیری اسفالت سطح شهر
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
احداث ایستگاه TBS نوع فلت به ظرفیت 5000 روستای چم پلک
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
احداث ایستگاه TBS نوع فلت به ظرفیت 5000 روستای چم پلک
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
تکمیل  و به روزرسانی سخت افزار واحد انفورماتیک
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات ارتباطی و علائم  الکتریکی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
09:13 ق.ظ
خرید تجهیزات پزشکی هتلینگ وچهار گانه در پروژه های طرح
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
میکروتیوب استریپ - ازمایشگاهی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
خرید نرم افزار داشبورد اطلاعات بیمارستانی
لرستان 1400/4/2 اعلام نشده
1400/04/01
18:01 ب.ظ
احداث پایگاه اورژانس 115
احداث پایگاه اورژانس 115... ابنیه و ساختمان
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
18:00 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
18:00 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
18:00 ب.ظ
احداث پایگاه اورژانس 115
احداث پایگاه اورژانس 115... ابنیه و ساختمان
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
احداث پایگاه اورژانس 115
احداث پایگاه اورژانس 115... ابنیه و ساختمان
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:58 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:58 ب.ظ
تکمیل مرکز جامع سلامت شهری روستایی
لرستان 1400/4/1 اعلام نشده