1400/04/02
13:46 ب.ظ
خدمات هدایت شغلی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
خدمات هدایت شغلی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
واگذری اجرای پروژه سیم به کابل در محدوده ناحیه
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
خرید رگلاتور 2-10-20-40-70-100-160 متر مکعب
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
اجرای دستمزد فونداسیون و اسکلت بتنی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
تهیه مصالح و احداث ساختمان حراست
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
ساخت و حمل و نصب راه اندازی سه دستگاه الکتروگیربکس
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
09:11 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خرپای فلزی جهت عبور لوله گاز
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خرپای فلزی جهت عبور لوله گاز
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
پاکت و بسته کوچک زیر2 کیلو نمایندگی پستی توزیع
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
اجرای اسفالت توپکا
اجرای اسفالت توپکا... راه و ترابری
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
پیمانکار خطوط پستی ای سی تی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تجهیزات شبکه
تجهیزات شبکه... فن آوری اطلاعات
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
خرید دوربین مداربسته
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
عملیات ترمیم حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
عملیات ترمیم حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل تخلیه مقدار1000 تن
عملیات بارگیری حمل تخلیه مقدار1000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل تخلیه مقدار1000 تن
عملیات بارگیری حمل تخلیه مقدار1000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه و
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
نمایندگی قبول شهری سیار
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
تهیه و حمل تجهیزات اتاق سرور
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
اجرای دستمزدی فنداسیون ستون
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
اجرای دستمزدی فنداسیون ستون
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
تهیه وحمل مواد ازمایشگاهی جهت
تهیه وحمل مواد ازمایشگاهی جهت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
تهیه وحمل مواد ازمایشگاهی جهت
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
خرید لوازم جهت جابجایی خط انتقال در خیابان دانشجویی 14
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
08:17 ق.ظ
خرید لوازم جهت سرویس
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
حمل سوخت
حمل سوخت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
خرید لوازم جهت اجرای کلکتور پمپاژ
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
خرید لوازم جهت تصفیه خانه
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
لوله مسی جهت اتصالات دستگاه اکسیژن ساز
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
لوازم برقی جهت تعمیر و نگهدری تابلوهای
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
خرید قیر
خرید قیر... راه و ترابری
گلستان 1400/4/2 اعلام نشده
1400/04/01
17:59 ب.ظ
واگذاری خدمات نظافت باربری نقلیه
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
واگذاری خدمات نظافت باربری نقلیه
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:58 ب.ظ
ارزیابی عملیات اجرایی مخازن اب شرب
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
17:57 ب.ظ
16:56 ب.ظ
بهسازی و نوسازی ساختمان
بهسازی و نوسازی ساختمان... ابنیه و ساختمان
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
16:51 ب.ظ
روغن موتور بهران و فیلتر روغن و گازوئیل
روغن موتور بهران و فیلتر روغن و گازوئیل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
16:50 ب.ظ
نمایندگی پستی توزیع روستایی
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
16:50 ب.ظ
بهسازی و نوسازی جاده
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
انجام سیمبانی اتفاقات
گلستان 1400/4/1 اعلام نشده