1400/04/02
19:29 ب.ظ
خرید قیر 60/70
خرید قیر 60/70... راه و ترابری
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
19:29 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی
خرید تجهیزات کمک اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
19:29 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی
خرید تجهیزات کمک اموزشی... فن آوری اطلاعات
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
19:28 ب.ظ
خرید و حمل مصالح سنگی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:34 ب.ظ
خریدو اجرا تاسیسات برقی و روشنایی فاز۳ بوستان امام علی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:34 ب.ظ
18:31 ب.ظ
خرید و رهاسازی دو نوع زنبور
خرید و رهاسازی دو نوع زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:31 ب.ظ
خرید و رهاسازی دو نوع زنبور
خرید و رهاسازی دو نوع زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:31 ب.ظ
تعمیرات مخازن هوایی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
جمع اوری زباله و پسماند عفونی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
اکسس پوینت طبق فرم و مشخصات انفورماتیک
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
کولر گازی ابسال پوشالی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
ساخت ابنما
ساخت ابنما... ابنیه و ساختمان
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
ساخت ابنما
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
تامین تولید توزیع اب نگهداری
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
بازسازی و لایروبی چاه
بازسازی و لایروبی چاه... ژئوتکنیک و حفاری
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
بازسازی و لایروبی چاه
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
17:54 ب.ظ
تهیه اجرا ابیاری قطره ای بوستان پل معلق
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
17:54 ب.ظ
بیمه بدنه خوردوهای اداره کل
بیمه بدنه خوردوهای اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
خرید و حمل صالح اسفالت
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
اصلاحیه-  اماده سازی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
اصلاحیه-  اماده سازی
اصلاحیه- اماده سازی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
انجام ادامه عملیات پروژه توسعه و
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
انجام ادامه عملیات پروژه توسعه و
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
خرید تجمعی لوله پلی اتیلن به همراه اتصالات مربوطه جهت اجرای پروژه مسیر پساب های
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
تعمیرات نگهداری و بازسازی ومقاوم سازی
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز / احداث
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز / احداث
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
جدول گذاری معابر
جدول گذاری معابر... ابنیه و ساختمان
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
جدول گذاری معابر
جدول گذاری معابر... راه و ترابری
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
09:45 ق.ظ
خریدنصب راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروری ساختمان
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
احداث فاز دوم بوستان شهید قاسم
قزوين 1400/4/2 اعلام نشده
1400/04/01
17:55 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
تراش اسفالت و بیس شهر
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
16:49 ب.ظ
16:48 ب.ظ
16:47 ب.ظ
تجهیزات کامپیوتری
تجهیزات کامپیوتری... فن آوری اطلاعات
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی شهرستان
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
پروژه هدایت ابهای سطحی شهر
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
پروژه هدایت ابهای سطحی شهر
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
انجام بیمه بدنه 35 دستگاه خودرو اداری
انجام بیمه بدنه 35 دستگاه خودرو اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
خرید جدول پرسی
خرید جدول پرسی... راه و ترابری
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
هوشمندسازی موتورخانه مرکزی بیمارستان
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
هوشمندسازی موتورخانه مرکزی بیمارستان
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
خرید حمل مخزن دفنی
خرید حمل مخزن دفنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
پروژه تعمیرات نگهداری بازسازی و مقا
قزوين 1400/4/1 اعلام نشده