1400/04/02
13:56 ب.ظ
مصالح ساختمانی اورژانس گرمه
مصالح ساختمانی اورژانس گرمه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
نگهداری وپشتیبانی دستگاه های
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
نگهداری وپشتیبانی دستگاه های
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
تعمیرات و تعویض 6 درب فیبری کلاس
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
پایه سیمانی چهار گوش
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
13:52 ب.ظ
اجرای فنداسیون و پایه روشنایی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
اجرای فنداسیون و پایه روشنایی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فراخوان انتخاب شنوایی شناس
فراخوان انتخاب شنوایی شناس... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح شبکه چهارراه باغ تخت
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
پشتیبانی و تعمیر تابلوهای پیام متغییر و ترافیک نما
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
تکمیل رمپ های ورودی پل های
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
خرید انواع روغن ماشین الات
خرید انواع روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
ایاب و ذهاب برج پژوهشی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
اجرای علیات نیرورسانی در محدوده امور برق
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
خرید انواع لاستیک
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
نصب و راه اندازی برج نوری
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
پروژه مبارزه با افات و بیماریهای درختان جنگلی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
رفع افت ولتاژ
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
تهیه تمام مصالح و تولید اسفالت سرد کیسه ای
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی مراکز mmt
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی مراکز mmt
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
پیمان حراست ونگهبانی ایستگاه های مخابراتی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
اجرای تکمیل اورژانس بین
اجرای تکمیل اورژانس بین... ابنیه و ساختمان
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
بهسازی روستایی در مدیریت
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
انجام خدمات توسط bhd بافت شناسی تقللات فراوده های گوشتی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
انتقال و نصب وراه اندازی سیستم psi
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
پایه سیمانی چهارگوش
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
کرایه سایر ماشین الات تجهیزات و کالاهای ملموس
کرایه سایر ماشین الات تجهیزات و کالاهای ملموس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
احداث فنس و سایبان
احداث فنس و سایبان... ابنیه و ساختمان
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
10 عدد لپ تاپ
10 عدد لپ تاپ... فن آوری اطلاعات
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
عملیات اتفاقات برق لامرد
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
12:26 ب.ظ
اصلاح و جابجایی شبکه جهادی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
عملیات توسعه مسکن مهر
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
خریدکفپوش کانداکتیو اتاق عمل
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
خرید دوربین مداربسته
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
12:09 ب.ظ
ایاب وذهاب معاونت غذا ودارو
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
واگذاری بیماربری بدون کادر
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
الکتروموتور فلنجی و عمودی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
اجرای سازه اسانسور بیمارستان
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
اجرای سازه اسانسور بیمارستان
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
خرید 7 عدد کولر ابی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری
خدمات مالی و حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
پمپ اب سوپاپ
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
طرح نیرورسانی در محدوده امور 1 برق
فارس 1400/4/2 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
احداث سرویس بهداشتی و سپتینگ تنگ گمبیل سپیدان
فارس 1400/4/2 اعلام نشده