1400/04/02
19:23 ب.ظ
بذرکاری جهت توسعه پوشش گیاهی و مقابله با فرسایش بادی و بیابان زدایی
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:23 ب.ظ
اژانس ایاب ذهاب
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
تعمیرات سالن
تعمیرات سالن... ابنیه و ساختمان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
مدیریت هرزاب و بذر پاشی
مدیریت هرزاب و بذر پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:15 ب.ظ
خرید لوازم ورزشی
خرید لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:15 ب.ظ
19:15 ب.ظ
19:14 ب.ظ
خرید و نصب سیستم شرایط پیرامونی در مراکز پی سی
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:14 ب.ظ
19:14 ب.ظ
خرید خدمات حسابداری
خرید خدمات حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
تعمیرات سالن کشتی
تعمیرات سالن کشتی... ابنیه و ساختمان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی
تکمیل زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
نوسازی و بهسازی سیستم های برودتی
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
19:12 ب.ظ
خرید صفحات نسوز
خرید صفحات نسوز... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
18:57 ب.ظ
عملیات ساختمانی
عملیات ساختمانی... ابنیه و ساختمان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
18:56 ب.ظ
اجرای عملیات نگهداری و راهداری
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
18:56 ب.ظ
اجرای عملیات نگهداری و راهداری
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
تامین   نیروی  نگهبانی کارخانه
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
09:15 ق.ظ
07:44 ق.ظ
تهیه مصالح انجام عملیات خاکی و اجرای موزاییک فرش
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
07:44 ق.ظ
تهیه مصالح انجام عملیات خاکی و اجرای موزاییک فرش
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
تهیه و حمل رایگان لوله مانیسمان
تهیه و حمل رایگان لوله مانیسمان... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
تهیه و حمل رایگان لوله مانیسمان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
خرید و حمل رایگان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
خرید و حمل رایگان
سمنان 1400/4/2 اعلام نشده
1400/04/01
20:23 ب.ظ
17:11 ب.ظ
بهینه سازی باتریخانه
بهینه سازی باتریخانه... ابنیه و ساختمان
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
17:11 ب.ظ
اجرای روکش اسفالت محور
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
17:10 ب.ظ
اجرای خط انتقال اب در شهرک صنعتی
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
اجرای عملیات ساختمانی پروژه
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
اجرای عملیات ساختمانی پروژه 560 واحدی صنعت
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
عملیات اجرای شیار لرزاننده
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
یک عدد دستگاه سرمو
یک عدد دستگاه سرمو... فن آوری اطلاعات
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
اجاره بیل مکانیکی 210 یا 220 به میزان 6000 ساعت
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
اجاره بیل مکانیکی 210 یا 220 به میزان 6000 ساعت
اجاره بیل مکانیکی 210 یا 220 به میزان 6000 ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
اجرای دستمزدی تکمیل کارهای
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
اجرای کامل ساختمان پروژه 32-16واحدی مسکونی
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
اجرای کامل ساختمان پروژه 32-16واحدی مسکونی
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک با ظرفیت 3 تن
خرید یک دستگاه لیفتراک با ظرفیت 3 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1400/4/1 اعلام نشده
1400/03/31
18:10 ب.ظ
تامین قطعات جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
خدمات ایاب ذهاب پرسنل
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
خرید یو پی اس تجهیزات سرور شبکه
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
خرید باطری یو پی اس
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:08 ب.ظ
نصب انشعابات اب روستاها
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:08 ب.ظ
احیا و بازسازی 5 دستگاه پل
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:08 ب.ظ
خرید قیر 60/70
خرید قیر 60/70... راه و ترابری
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
18:08 ب.ظ
واگذاری خدمات اپراتوری رایانه
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
16:03 ب.ظ
مدیریت هرزاب و بذر پاشی
مدیریت هرزاب و بذر پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده
16:03 ب.ظ
خرید قیر پی جی
خرید قیر پی جی... راه و ترابری
سمنان 1400/3/31 اعلام نشده