تله هوا مکانیکی جنس کربن استیل...

گروه: تاسیسات - خرید کالا - تاسیسات ساختمانی و موتورخانه
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری بوشهر - عسلویه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1400/1/25
  • سایر
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تله هوا مکانیکی جنس کربن استیل

مناقصات مرتبط

28 اردیبهشت 12:13
اجرای باقیمانده عملیات شمع کوبی... گروه : تاسیسات | استان : خوزستان
28 اردیبهشت 11:04
تامین کالای finned tube air cooler نفثت تبریز... گروه : تاسیسات | استان : آذربايجان شرقي
28 اردیبهشت 11:03
تامین finned tubes for husom air coollers... گروه : تاسیسات | استان : آذربايجان شرقي
28 اردیبهشت 10:36
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : البرز
28 اردیبهشت 10:36
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : قزوين
28 اردیبهشت 10:36
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : زنجان
28 اردیبهشت 10:47
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : آذربايجان شرقي
28 اردیبهشت 12:59
اجرای عملیات نسوز کاری سالانه واحدهای... گروه : تاسیسات | استان : يزد
28 اردیبهشت 12:32
خرید حمل نصب و راه اندازی یک... گروه : تاسیسات | استان : کرمانشاه
28 اردیبهشت 12:12
پروژه رنگ امیزی پایه های فلزی و صندلی... گروه : تاسیسات | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه