خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سالیانه اسانسورهای...

گروه: تاسیسات - خرید کالا - آسانسور و پله برقی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مازندران - آمل
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1400/1/25
  • سایر
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سالیانه اسانسورهای

مناقصات مرتبط

28 اردیبهشت 11:04
تامین کالای finned tube air cooler نفثت تبریز... گروه : تاسیسات | استان : آذربايجان شرقي
28 اردیبهشت 11:03
تامین finned tubes for husom air coollers... گروه : تاسیسات | استان : آذربايجان شرقي
28 اردیبهشت 10:36
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : البرز
28 اردیبهشت 10:36
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : قزوين
28 اردیبهشت 10:36
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : زنجان
28 اردیبهشت 10:47
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه اسانسور جهت نصب... گروه : تاسیسات | استان : آذربايجان شرقي
28 اردیبهشت 11:14
انجام امور تعمیرات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... گروه : تاسیسات | استان : البرز
28 اردیبهشت 11:02
تهیه تجهیزات و اجرای تاسیسات الکتریکال... گروه : تاسیسات | استان : سيستان و بلوچستان
28 اردیبهشت 11:01
پروژه رنگ امیزی پایه های فلزی... گروه : تاسیسات | استان : خوزستان
28 اردیبهشت 10:42
تکمیل تاسیسات ابنیه... گروه : تاسیسات | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه