اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت

1399/9/4 - توسط مدیرسایت
اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت

اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت

اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.