1397/09/25
14:37 ب.ظ
پروژه اصلاح و بهینه شبکه برق روستاهای
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
14:35 ب.ظ
احداث شبکه خط انتقال برق به تصفیه خانه
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
13:58 ب.ظ
انجام اورهال 1 دستگاه دیزل ژنراتور 42 کاوا
همدان 1397/9/25 مهلت دار
13:50 ب.ظ
توسعه برق شهرک
هرمزگان 1397/9/25 مهلت دار
13:44 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی دیزل ژنراتور مستقر
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
13:19 ب.ظ
پروژه کابل کشی و ایجاد چاه ارت و نصب تابلو
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:16 ب.ظ
13:00 ب.ظ
جمع اوری و تغییر محل دستگاه ترانس و افزایش 2000 متر طول شبکه
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
12:56 ب.ظ
برقراری ارتباط بین گنتری و تجهیزات در پستهای
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
12:49 ب.ظ
بهینه سازی شبکه برق روستای
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
12:45 ب.ظ
بهینه سازی شبکه برق گچ کرسا
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
12:34 ب.ظ
نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای برق در ایستگاهها
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
12:05 ب.ظ
11:23 ق.ظ
برونسپاری جهت تامین برق مساکن
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
11:23 ق.ظ
برونسپاری بی نام طرحهای توسعه و اصلاح روستایی توزیع برق
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
11:23 ق.ظ
جابجایی شبکه برق روستایی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
11:22 ق.ظ
برونسپاری بازسازی و بهینه سازی  شبکه روستایی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
11:22 ق.ظ
برونسپاری جابجایی شبکه روستایی توزیع برق
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
10:33 ق.ظ
10:33 ق.ظ
اصلاح و بهینه سازی شبکه برق رویستاهای
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
09:57 ق.ظ
09:54 ق.ظ
سیم کشی هوایی شبکه فشار متوسط توسعه شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
09:46 ق.ظ
توسعه فیدر خطوط 20 کیلوولت خروجی پست 63/20
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
09:43 ق.ظ
09:17 ق.ظ
09:01 ق.ظ
اجرای برقرسانی به روستاهای فاقد برق کلید در دست
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:53 ق.ظ
نصب 1 دستگاه ترانس 25 کاوا چاه اب
خراسان شمالي 1397/9/25 مهلت دار
07:51 ق.ظ
تعمیر سرویس و نگهداری سیستم های برقی اماکن و
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
19:26 ب.ظ
تامین اجناس و اجرای پروژه برق رسانی به روستاهای
اصفهان 1397/9/24 مهلت دار
15:13 ب.ظ
مهندسی ساخت و نصب دو دستگاه سیستم خنک کننده
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
13:43 ب.ظ
اصلاح شبکه برق روستای
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
13:41 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع روستاهای
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
12:20 ب.ظ
اصلاح شبکه برق فشار متوسط بلوار
همدان 1397/9/24 مهلت دار
09:59 ق.ظ
عملیات برق رسانی به مشترکین جدید
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
تمدید -واگذاری عملیات اجرای طرح های کاهش
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
08:36 ق.ظ
07:55 ق.ظ
ایجاد شبکه برق  سه ایستگاه پمپاژ
خراسان جنوبي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/23
09:20 ق.ظ
برق رسانی به روستاهای
کرمان 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
14:17 ب.ظ
واگذاری عملیات برقرسانی به مشترکین
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
احداث ترانسفورماتور چاه اب ناحیه
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تعمیر و مرمت فونداسیون های تاورهای
فارس 1397/9/22 مهلت دار