1398/03/02
14:18 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20kv معادن در
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
14:16 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
13:23 ب.ظ
12:31 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20kv
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
12:31 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
10:43 ق.ظ
10:16 ق.ظ
واگذاری برونسپاری بهره برداری برق شهرستان های
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
09:59 ق.ظ
رفع حریم و افزایش قدرت ترانس و اجرای شبکه برق ایستگاه پمپاژ اب
چهارمحال بختياري 1398/3/2 مهلت دار
08:49 ق.ظ
تامین برق مخزن ذخیره اب روستای
تهران 1398/3/2 مهلت دار
08:48 ق.ظ
تامین برق چاه اب روستای
تهران 1398/3/2 مهلت دار
08:16 ق.ظ
1398/03/01
19:53 ب.ظ
ارتقا برق مزرعه ب از 13 به 30 kw
اردبيل 1398/3/1 مهلت دار
19:44 ب.ظ
حفاری و کابل کشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/1 مهلت دار
19:38 ب.ظ
خط برق و نصب ترانس روستای
همدان 1398/3/1 مهلت دار
19:35 ب.ظ
حفاری و کابل کشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/1 مهلت دار
19:22 ب.ظ
18:59 ب.ظ
برقرسانی به چاه اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 مهلت دار
18:55 ب.ظ
عملیات برق رسانی  به چاه اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 مهلت دار
18:41 ب.ظ
اجرای برق رسانی و گازکشی به گلخانه های سنگ سفیدی
خراسان شمالي 1398/3/1 مهلت دار
18:11 ب.ظ
نصب44 عدد پایه سیمانی خط فداغ
فارس 1398/3/1 مهلت دار
14:58 ب.ظ
احداث شبکه برق فشار متوسط 33 کیلو ولت ناحیه
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
14:20 ب.ظ
تهیه مصالح و اجری طرح های رفع ضعف ولتاژ مدیریت
آذربايجان غربي 1398/3/1 مهلت دار
13:04 ب.ظ
برقرسانی به ساختمان ها و تاسیسات بهره براری
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
12:29 ب.ظ
برونسپاری بهره برداری برق
اصفهان 1398/3/1 مهلت دار
10:40 ق.ظ
احداث و برکناری شبکه برق 4 خطه 3راهی پل
چهارمحال بختياري 1398/3/1 مهلت دار
08:35 ق.ظ
اجرای شبکه 20KV و جمع اوری شبکه قدیم فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 مهلت دار
08:30 ق.ظ
احداث بخشی از شبکه فشار ضعیف شهرک
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
08:18 ق.ظ
جابجایی پایه برق میدان وارش
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
08:12 ق.ظ
07:48 ق.ظ
1398/02/31
18:30 ب.ظ
عملیات اجرایی تامین برق چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
14:46 ب.ظ
اجرای خط برق ابرسانی
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای طرحهای رفع ضعف ولتاژ مدیریت توزیع برق
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
13:09 ب.ظ
توسعه مشترکین روستایی سیریک
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
12:54 ب.ظ
اجرای عملیات اتفاقات و تعمیرات برق
فارس 1398/2/31 مهلت دار
12:42 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت برق
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
12:39 ب.ظ
خرید تجهیزات شبکه برق روستای
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
12:09 ب.ظ
احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک در سطح شهر
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
11:40 ق.ظ
عملیات برقرسانی به چاه آب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
برقرسانی به چاه اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
نوسازی انشعابات روستای
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
10:53 ق.ظ
اجرای برق ساختمان مدرسه
البرز 1398/2/31 مهلت دار