1397/11/30
16:02 ب.ظ
15:25 ب.ظ
اجرای خط برق ایستگاه پمپاژ مخزن اب اشامیدنی
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
14:20 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط شهرک صنفی
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
14:13 ب.ظ
جمع اوری و اجرا مجدد تاسیسات برق
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
12:05 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 مهلت دار
12:05 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی کاهس تلفات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 مهلت دار
11:55 ق.ظ
تامین برق متقاضیان کال زین اباد  طبس فاز یک و
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
11:55 ق.ظ
تامین برق منطقه ویژه اقتصادی
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
11:30 ق.ظ
پروژه توسعه فیدر خروجی جدید ایستگاه عقیلی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
11:26 ق.ظ
انتقال نیرو و برق رسانی به منطقه
تهران 1397/11/30 مهلت دار
11:25 ق.ظ
پروژه توسعه فیدر خروجی جدید بدیل بسمت سه راهی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
11:00 ق.ظ
اصلاح استاپ خط 831 نیروگاه اتمی
فارس 1397/11/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
توسعه و بهینه سازی برق روستایی
يزد 1397/11/30 مهلت دار
09:39 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:38 ق.ظ
ایمن سازی و بازسازی ایستگاههای پمپاژ استان
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
08:56 ق.ظ
خدمات کابلکشی و تعویض کلید واگذاری برق دی سی ایستگاههای
آذربايجان غربي 1397/11/30 مهلت دار
07:41 ق.ظ
1397/11/29
18:17 ب.ظ
18:09 ب.ظ
عملیات شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
17:10 ب.ظ
بهسازی خط برق ایستگاه
بوشهر 1397/11/29 مهلت دار
15:40 ب.ظ
برقرار کردن  چاه عشایری
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:38 ب.ظ
انجام عملیات برق رسانی به ایستگاه حفاظت کاتدیک
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
12:27 ب.ظ
اجرای شبکه 20 کیلو ولت در شهرک
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
11:53 ق.ظ
نصب کنتور کلید در دست امور 4
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:52 ق.ظ
نصب کنتور کلید در دست امور 1
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:03 ق.ظ
احداث اصلاح بهینه سازی شبکه های توزیع برق
بوشهر 1397/11/29 تاریخ گذشته