1397/09/23
1397/09/19
08:53 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 150kw به روش EPC
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
12:13 ب.ظ
توسعه پست های 230/63 کیلو ولت
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:47 ق.ظ
طراحی خرید تجهیزات نصب تست و راه اندازی دو پست سیار
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/03
14:40 ب.ظ
احداث پست 132/63 شهید
گيلان 1397/9/3 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
احداث پست 132/63KV شهید سیادتی
گيلان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:39 ق.ظ
احداث پست 230/63/20 کیلوولت gis غرب رشت epc
گيلان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:25 ب.ظ
واگذاری احداث پست 230/63/20 کیلو ولت
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:25 ب.ظ
احداث پست 230/63/20 کیلوولت GIS
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
1397/07/07
16:41 ب.ظ
سرمایه گذاری -- طرح توسعه نیروگاه به روش EPC+F
خوزستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/05/27
12:28 ب.ظ
عملیات تکمیل و راه اندازی سوئیچگیر 33kv
خوزستان 1397/5/27 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر33 کیلو ولت
خوزستان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/14
09:19 ق.ظ
طراحی خرید تجهیزات نصب تست راه اندازی
فارس 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/04/02
12:41 ب.ظ
اتوماسیون 15 پست فوق
خراسان رضوي 1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/24
14:27 ب.ظ
طراحی خرید تجهیزات نصب تست و راه اندازی
فارس 1397/3/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
طراحی خرید تجهیزات عملیات ساختمانی تصب و تست و
فارس 1397/3/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
خرید تجهیزات عملیات ساختمانی نصب تست و
فارس 1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/21
15:55 ب.ظ
احداث پست 400/63 کیلوولت
تهران 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/20
15:53 ب.ظ
تجدید - احداث پست 400/63 کیلوولت باغستان بصورت EPC
تهران 1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/05
10:54 ق.ظ
احداث پست برق 6.6/33 شماره
خوزستان 1397/3/5 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
واگذاری عملیات احداث شبکه20 کیلو ولت هوایی
لرستان 1397/3/5 تاریخ گذشته
1397/02/29
10:06 ق.ظ
1397/02/22
15:52 ب.ظ
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 96/23016
تهران 1397/2/20 تاریخ گذشته