1398/05/14
1398/05/02
1398/04/29
08:50 ق.ظ
تکمیل پست 400 کیلو ولت شهید بقایی به صورت epc
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
09:21 ق.ظ
09:20 ق.ظ
توسعه پست 400 کیلو ولت نیروگاه
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
تکمیل پست 400kv شهید
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/05
12:38 ب.ظ
احداث و توسعه پست های فوق توزیع 63/20 کیلو ولت
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
1398/04/04
12:46 ب.ظ
1398/04/03
10:19 ق.ظ
طراحی خرید نصب تجهیزات تست راه اندازی توسعه پست 132/33
خوزستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
08:22 ق.ظ
1398/03/29
12:36 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی خرید تجهیزات عملیات ساختمانی
خوزستان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/07
1398/02/21
18:05 ب.ظ
1398/02/08
09:07 ق.ظ
ساخت نیروگاه بیوگاز دامی با ظرفیت یک مگاوات
قزوين 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/01/21
11:52 ق.ظ
1398/01/19
1397/12/26
11:27 ق.ظ
طراحی نصب و راه اندازی  95 کیلومتر  فیبر نوری  opgwبه صورت
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:50 ق.ظ
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/13
08:41 ق.ظ
خرید تجهیزات و کابلکشی مدار دوم کابل 230 تونل
اصفهان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
13:08 ب.ظ
افزایش ظرفیت پست 230/400 کیلو ولت
مازندران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:07 ب.ظ
14:05 ب.ظ
طراحی تامین تجهیزات نصب تست راه اندازی احداث پست
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
1397/11/08
09:24 ق.ظ
توسعه پست 63/20
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 150 کیلو وات
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
07:42 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 150kw به روش EPC
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
13:32 ب.ظ
عملیات کابل کشی 33 کیلو ولت  جهت برق رسانی پست های 9و11 از
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:17 ق.ظ
08:05 ق.ظ
تامین برق تلمبه خانه های شماره 3و4 بصورت  EPC
فارس 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
09:36 ق.ظ
پروژه تامین برق تلمبه خانه شماره
هرمزگان 1397/10/23 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
پروژه تامین برق تلمبه خانه های
هرمزگان 1397/10/23 اعلام نشده
1397/10/06
1397/10/01
09:33 ق.ظ
اجرای پروژه های سرمایه گذاری وبهینه سازی نیروگاه
اصفهان 1397/10/1 تاریخ گذشته