1398/02/21
18:05 ب.ظ
1398/02/08
09:07 ق.ظ
ساخت نیروگاه بیوگاز دامی با ظرفیت یک مگاوات
قزوين 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/01/21
11:52 ق.ظ
1398/01/19
1397/12/26
11:27 ق.ظ
طراحی نصب و راه اندازی 95 کیلومتر فیبر نوری opgwبه صورت
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:50 ق.ظ
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/13
08:41 ق.ظ
خرید تجهیزات و کابلکشی مدار دوم کابل 230 تونل
اصفهان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
13:08 ب.ظ
افزایش ظرفیت پست 230/400 کیلو ولت
مازندران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:07 ب.ظ
14:05 ب.ظ
طراحی تامین تجهیزات نصب تست راه اندازی احداث پست
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
1397/11/08
09:24 ق.ظ
توسعه پست 63/20
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 150 کیلو وات
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
07:42 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 150kw به روش EPC
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
13:32 ب.ظ
عملیات کابل کشی 33 کیلو ولت جهت برق رسانی پست های 9و11 از
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:17 ق.ظ
08:05 ق.ظ
تامین برق تلمبه خانه های شماره 3و4 بصورت EPC
فارس 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
09:36 ق.ظ
پروژه تامین برق تلمبه خانه شماره
هرمزگان 1397/10/23 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
پروژه تامین برق تلمبه خانه های
هرمزگان 1397/10/23 اعلام نشده
1397/10/06
1397/10/01
09:33 ق.ظ
اجرای پروژه های سرمایه گذاری وبهینه سازی نیروگاه
اصفهان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
12:27 ب.ظ
12:24 ب.ظ
طراحی تا راه اندازی توسعه پست 400
بوشهر 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/23
1397/09/19
08:53 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 150kw به روش EPC
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
12:13 ب.ظ
توسعه پست های 230/63 کیلو ولت
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:47 ق.ظ
طراحی خرید تجهیزات نصب تست و راه اندازی دو پست سیار
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/03
14:40 ب.ظ
احداث پست 132/63 شهید
گيلان 1397/9/3 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
احداث پست 132/63KV شهید سیادتی
گيلان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:39 ق.ظ
احداث پست 230/63/20 کیلوولت gis غرب رشت epc
گيلان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:25 ب.ظ
واگذاری احداث پست 230/63/20 کیلو ولت
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:25 ب.ظ
احداث پست 230/63/20 کیلوولت GIS
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
1397/07/07
16:41 ب.ظ
سرمایه گذاری -- طرح توسعه نیروگاه به روش EPC+F
خوزستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/05/27
12:28 ب.ظ
عملیات تکمیل و راه اندازی سوئیچگیر 33kv
خوزستان 1397/5/27 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر33 کیلو ولت
خوزستان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/14
09:19 ق.ظ
طراحی خرید تجهیزات نصب تست راه اندازی
فارس 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/04/02
12:41 ب.ظ
اتوماسیون 15 پست فوق
خراسان رضوي 1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/24
14:27 ب.ظ
طراحی خرید تجهیزات نصب تست و راه اندازی
فارس 1397/3/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
طراحی خرید تجهیزات عملیات ساختمانی تصب و تست و
فارس 1397/3/23 تاریخ گذشته