1397/09/25
11:20 ق.ظ
سنگ چرمی کرمی
سنگ چرمی کرمی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
09:07 ق.ظ
عملیات خرید سنگ قبور ارامستان
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:25 ق.ظ
سنگ ازاره ارتفاع 40 سانت ضخامت 2 سانت
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:25 ق.ظ
کاشی استخری
کاشی استخری... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:22 ق.ظ
سرامیک کف 25 *35
سرامیک کف 25 *35... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:15 ق.ظ
خرید کاشی و سرامیک
خرید کاشی و سرامیک... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:57 ب.ظ
کاشی بدنه و کف 12 ردیف
کاشی بدنه و کف 12 ردیف... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:47 ب.ظ
سنگ فرش کف - پلاک گرانیتی - درپوش - زیرپله
گلستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
سنگ کرم ابر و بادی عباس اباد
فارس 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
کاشی و سرامیک و ایزوگام و....
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
موزاییک جهت کف سازی و ساب بعد از نصب پایکار
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:39 ب.ظ
موزاییک ماشینی حیاطی طوسی نساییده ابعاد 30*30 سانتی متر درجه یک کلاس e
خراسان جنوبي 1397/9/22 مهلت دار
14:26 ب.ظ
سنگ دیوار تراورتن  کاربرد ساختمان طول متری
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
سرامیک 30*90کالیبره گریدر 2
قم 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
کاشی سفید ساده 60*30 سانتی متر  کارتن کاشی
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
سنگ درجه یک ازاره چینی لای بید با تیشه کارخانه ای
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
سنگ درجه 1 ازاره چینی ابری ضخامت 2 سانت
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
سنگ درجه یک ازاره چینی ابری
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:34 ب.ظ
کاشی لعابدار پرسلان ایادنا مرجان
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
سنگ درجه یک ازاره چینی ابری لایبید با ضخامت 2 سانتی متر
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
سرامیک و کاشی
سرامیک و کاشی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
سنگ مرمریت پله ای سفید نی ریز طول متری عرض
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
کاشی دیوار و سنگ گرانتیت و تایل سقفی گچی و...
خراسان جنوبي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:46 ب.ظ
موزاییک ماشینی- عایقی ایزوگام - سیمان خاکستری - کاسه دستشویی
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید سنگ نمای تراورتن و سنگ ازاره نی ریز
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
سنگ مرمریت و عایق ایزوگام و گچ ساختمان و ...
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
کاشی و سرامیک کف و بدنه
کاشی و سرامیک کف و بدنه... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
موزاییک و سنگ گرانیت و سرامیک و...
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:12 ب.ظ
خرید و نصب شیت پرشین استونیت
کرمان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:50 ب.ظ
سرامیک و سیمان و موزائیک - مسجد بین راهی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
سرامیک 70 متر مربع-سیمان 200 تن - شن 79 تن
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
خرید کاشی و سرامیک و قرنیز
مركزي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
کاشی و سرامیک
کاشی و سرامیک... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
سنگ کف پله و سنگ خیز پله
سنگ کف پله و سنگ خیز پله... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
سنگ کف پوش کریستال 40*40 به ضخامت
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:42 ب.ظ
کاشی کف - امامزاده
کاشی کف - امامزاده... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
کاشی کف 500 مترمربع
کاشی کف 500 مترمربع... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
کاشی کف 500 مترمربع
کاشی کف 500 مترمربع... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
موزائیک 400 مترمربع  سیمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
سرامیک 800 مترمربع  سیمان
سرامیک 800 مترمربع سیمان... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
سرامیک کف - امامزاده
سرامیک کف - امامزاده... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
کاشی  و سرامیک کف و بدنه
کاشی و سرامیک کف و بدنه... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
سرامیک درجه یک 640 متر بلوک 2500 عدد
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
سرامیک کف - مسجد
سرامیک کف - مسجد... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
سرامیک کف - امامزاده
سرامیک کف - امامزاده... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
سنگ پلاک تراورتن
سنگ پلاک تراورتن... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید سنگ قبور ارامستان شهرداری نجف اباد به همراه حکاکی و
اصفهان 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/15
16:46 ب.ظ
موزاییک 40*40
موزاییک 40*40... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:41 ب.ظ
سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
سرامیک و برج تراورتن مسجد جامع روستای
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته