1398/11/08
09:31 ق.ظ
سنگ
سنگ... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
14:16 ب.ظ
سنگ گرانیت
سنگ گرانیت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/11/7 مهلت دار
08:49 ق.ظ
سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان
خراسان رضوي 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
21:26 ب.ظ
خرید مصالح پیاده رو اتاق بازرگانی و موزاییک و سنگ لاشه
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
سنگ هرسین پله ممتاز و سنگ هرسین ممتاز
خراسان رضوي 1398/11/6 مهلت دار
13:17 ب.ظ
سنگ گرانیت
سنگ گرانیت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/11/6 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
سرامیک کف
سرامیک کف... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/11/6 مهلت دار
10:05 ق.ظ
سنگ تیشه ای گندمک
سنگ تیشه ای گندمک... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/11/6 تاریخ گذشته
1398/11/05
14:47 ب.ظ
خرید کاشی و سرامیک
خرید کاشی و سرامیک... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/11/5 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
کاشی و سرامیک مهسرام و بهسرام
کرمان 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/03
08:37 ق.ظ
تهیه اجرای مصالح برای نماسازی نمای شرقی ساختمان اداری و خدمات
خراسان رضوي 1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
23:58 ب.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
خرید سرامیک کف
خرید سرامیک کف... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید مصالح ساختمانی
خرید مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
خرید سنگ لاشه از معدن شناسنامه دار
اردبيل 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
14:20 ب.ظ
ورق- سرامیک - کناف
ورق- سرامیک - کناف... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سرامیک
سرامیک... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
23:45 ب.ظ
خرید کاشی
خرید کاشی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/30 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
سنگ تراونتن سفید700 مترمربع  و سنگ تراونتن شکلاتی 300 مترمربع
مركزي 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
21:47 ب.ظ
سنگ گرانیت برجسته جهت محیط باز
مركزي 1398/10/29 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
خرید سرامیک - کناف
خرید سرامیک - کناف... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
کاشی ابی 30*60 درجه 1
کاشی ابی 30*60 درجه 1... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
تامین مصالح ساختمانی - اهن الات
اصفهان 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
تامین مصالح ساختمانی و اهن الاتو .. بخشداری ز
اصفهان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:11 ب.ظ
موزاییک
موزاییک... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/10/28 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
کاشی انتی باکتریال اتاق عمل
يزد 1398/10/28 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
کاشی و سرامیک 30*60
کاشی و سرامیک 30*60... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
14:57 ب.ظ
سنگ گرانیت مشکی پالت کیلو گرمی
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
سنگ راه پله سرامیکی مارک پالرمو مدل مرمریت ویانا و سنگ ریز سرامیکی
اصفهان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:21 ب.ظ
تامین مصالح ساختمانی و اهن الات و لوله فرمانداری در
اصفهان 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:41 ب.ظ
سنگ تراورتن 2 سانت شکلاتی
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:34 ب.ظ
خرید سنگ اسپراخون -محوطه سازی امامزاده سید اسماعیل میانه
آذربايجان شرقي 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
19:21 ب.ظ
کاشی 100 متر
کاشی 100 متر... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/24 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
خرید سرامیک
خرید سرامیک... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
کاشی و سرامیک
کاشی و سرامیک... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/10/24 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید سنگ پرشین سیلک
خرید سنگ پرشین سیلک... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/10/24 مهلت دار
1398/10/23
21:37 ب.ظ
40 متر سنگ تیشه ای
40 متر سنگ تیشه ای... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
خرید سنگ کیوبیک از جنس گرانیت
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
40 متر سنگ تیشه ای اصفهان
40 متر سنگ تیشه ای اصفهان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
خرید سرامیک جهت مرکز روستایی
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
15:53 ب.ظ
ابعاد 9/5*7/5 مترمربع به صورت معرق کاشی با کاشی استخری
کرمان 1398/10/22 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
خرید سنگ جهت محوطه سازی
خرید سنگ جهت محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
کاشی سرامیک
کاشی سرامیک... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
اجر نما قرمز 10*21
اجر نما قرمز 10*21... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
40 متر سنگ تیشه ای اصفهان
40 متر سنگ تیشه ای اصفهان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
سنگ سفید و تیشه ای
سنگ سفید و تیشه ای... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
خرید سنگ گرانیت خرمدره 10/000 مترمربع
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
خرید سنگ گرانیت مروارید مشهد تا سقف 20/000 مترمربع
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
12:28 ب.ظ
سرامیک و کابل کشی و رنگ امیزی و مهتابی توکار و پریز و ..
اصفهان 1398/10/21 تاریخ گذشته