1398/05/28
15:21 ب.ظ
تعداد 90000 اجر فشاری 10 سوراخ درجه یک اصفهان
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
سیمان تیپ2- ماسه شسته - خاک گچ
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:24 ب.ظ
خرید بلوک و اجر نما جهت بیمارستان داراب
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
بلوک هبلکس و چسب مخصوص جهت پانسیون پزشکان
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:00 ب.ظ
خرید 90000 اجر فشاری درجه یک اصفهان
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
ماسه شسته یک کامیون و گچ دو کیسه
فارس 1398/5/27 مهلت دار
15:13 ب.ظ
1800 بلوک بتنی ابشخوار
1800 بلوک بتنی ابشخوار... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:02 ب.ظ
پوکه ساختمانی سبکدانه
پوکه ساختمانی سبکدانه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
تامین مصالح  دیوار کشی مرکز گودین
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
بلوک سقفی بتنی - تیرچه بتنی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:43 ب.ظ
نوار کنج الومینیوم 150 متر - بلوک هبلکس
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:24 ب.ظ
ماسه شکسته و بلوک دیواری و گچ و سیمان
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مصالح ساختمانی سیمان خاکستری - ماسه شکسته فاقد بسته بندی
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مصالح ساختمانی بلوک 10
مصالح ساختمانی بلوک 10... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
واگذاری  عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات پرس های
اصفهان 1398/5/23 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
پوکه ساختمانی سبکدانه
پوکه ساختمانی سبکدانه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:39 ق.ظ
خرید اجر   10 سوراخه
خرید اجر 10 سوراخه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:27 ب.ظ
قالب بتنی 1*80  به جاب پل روی جداول
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
خرید بتن اماده با عیار350 -300-250-150
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
12:45 ب.ظ
مصالح ساختمانی بلوک 10 تعداد 8000
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
ماسه شکسته و سیمان خکستری
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:59 ب.ظ
خرید اقلام بتنی
خرید اقلام بتنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:32 ب.ظ
مصالح نما شسته : پودر حوشقان و ریگ گردویی و کریستال و ..
چهارمحال بختياري 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
خرید محصولات بتنی
خرید محصولات بتنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
خرید سیمان پرتلند تیپ2
خرید سیمان پرتلند تیپ2... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
بلوک سقفی و تیرچه بتنی جهت اورژانس شهر
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
مصالح ساختمانی ماسه شکسته 24 متر مربع و سیمان خاکستری 300 پاکت
خراسان شمالي 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
تهیه اجر فشاری پروژه های عمرانی
البرز 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
18:55 ب.ظ
مصالح ساختمانی بلوک 10 به تعداد 8000 بلوک 15 به تعداد 7000 اجر گری 25 تن و ایزوگام 160 متر
خراسان شمالي 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
مصالح ساختمانی بلوک10 - اجرگری25 تن و ایزوگام160 مترمربع
خراسان شمالي 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
خرید 1100 مترمکعب بتن عیار350 جهت بتن ریزی محوطه باراندازی
قزوين 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
پوکه ساختمانی سبکدانه
پوکه ساختمانی سبکدانه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:46 ب.ظ
فنداسیون اماده
فنداسیون اماده... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
سیمان سفید داخلی کیسه کاغذی
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
خرید بتن اماده باعیار350-300-250-150
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:03 ب.ظ
بلوک دیواری و سیمان و ماسه شسته
مركزي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:55 ب.ظ
سیمان پاکتی
سیمان پاکتی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
4000 عدد بلوک دیواری سیمانی
همدان 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
بتن اماده با عیار 350 مقدار 150 تن
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید محصولات بتنی
خرید محصولات بتنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:38 ب.ظ
سیمان سیاه پاکتی
سیمان سیاه پاکتی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
کالا شامل : بلوک دیواری سفلی - بلوک دیواری  تیغه سفالی - سیمان و ماسه
مركزي 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
کالا : ماسه - اجر -سیمان - تیر مصالح ساختمانی
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید بتن عیار 350
خرید بتن عیار 350... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید 5 میلیون تخته پاکت سیمان 75 گرمی PP
بوشهر 1398/5/8 اعلام نشده
07:34 ق.ظ
انواع اجر نسوز مورد نیاز
بوشهر 1398/5/8 اعلام نشده
1398/05/07
19:30 ب.ظ
بلوک سیمانی
بلوک سیمانی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
شن و ماسه شسته و سیمان
شن و ماسه شسته و سیمان... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
تعداد4000 عدد بلوک دیواری سیمانی
همدان 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
مصالح ساختمانی جهت استادسرای دانشکده بهداشت
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته