1398/06/30
15:10 ب.ظ
تهیه ساخت و نصب پارتیشن
تهیه ساخت و نصب پارتیشن... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/30 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
اندازه گیری و ساخت و حمل و نصب کابینت
تهران 1398/6/30 مهلت دار
12:40 ب.ظ
در کابینت جنس ام دی اف
در کابینت جنس ام دی اف... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/6/30 مهلت دار
11:17 ق.ظ
تهیه ساخت و نصب پارتیشن
تهیه ساخت و نصب پارتیشن... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
12:21 ب.ظ
ساخت و نصب پارتیشن دوجداره و درب ام دی اف 16 م م
گلستان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:25 ب.ظ
اجرای پارتیشن دو جداره
اجرای پارتیشن دو جداره... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/26 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
پارتیشن 2 جداره ام دی اف با شیشه و پرده ولوم دار
تهران 1398/6/26 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
پارتیشن بندی ساختمان اداری
سمنان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
18:58 ب.ظ
پارتیشن بندی ساختمان اداری شامل تهیه اماده سازی
سمنان 1398/6/25 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
ساخت کابینت انبار 9 متر و صفحه کابینت 4/5 متر
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
18:53 ب.ظ
اجرا پارتیشن بندی دیوار کوب گیشه هاو...بانک مسکن شعبه شهید نامجواستان
کرمان 1398/6/24 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
پارتیشن بندی
پارتیشن بندی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:25 ب.ظ
طراحی  وساخت و نصب پارتیشن الومینیوم همراه با ام دی اف و یراق الات کامل
خوزستان 1398/6/23 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
50 متر پارتیشن ام دی اف
50 متر پارتیشن ام دی اف... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/6/23 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
45 متر پارتیشن دوجدارهو شیشه سندبلاست شده 39 متر و درب پارتیشن 4
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تهیه مصالح نصب و ساخت کمد وپارتیشن فضای نمازخانه
کرمان 1398/6/23 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
پارتیشن بندی ام دی اف
پارتیشن بندی ام دی اف... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/21
19:25 ب.ظ
طراحی ساخت نصب پارتیشن الومینیوم و ام دی اف و یراق الات 2 عدد
خوزستان 1398/6/21 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
پارتیشن ام دی اف
پارتیشن ام دی اف... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/6/21 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
ساخت پارتیشن پرستاری
ساخت پارتیشن پرستاری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/6/21 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
ساخت کابینت
ساخت کابینت... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/20
12:41 ب.ظ
خرید و نصب پارتیشن
خرید و نصب پارتیشن... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/6/20 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
کابینت
کابینت... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
19:33 ب.ظ
پارتیشن  ام دی اف
پارتیشن ام دی اف... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/6/17 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
17:49 ب.ظ
ساخت پارتیشن پرستاری
ساخت پارتیشن پرستاری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/6/17 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
تهیه اجرای پارتیشن
تهیه اجرای پارتیشن... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/6/17 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
تکمیل عملیات معماری ایستگاه فهرج -- سقف پارتیشن تاسیسات
کرمان 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
19:19 ب.ظ
تهیه و اجرای پارتیشن
تهیه و اجرای پارتیشن... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/6/16 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
پارتیشن دوجداره نوعmdf
پارتیشن دوجداره نوعmdf... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
در پیش ساخته عایق صوتی ام دی اف و پارتیشن دوجداره ام دی اف
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
پارتیشن
پارتیشن... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
15:07 ب.ظ
طراحی ساخت نصب پارتیشن الومینیوم و mdf
خوزستان 1398/6/14 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
خرید نصب سکو قفسه و پارتیشن بندی
کرمانشاه 1398/6/14 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تکمیل عملیات معماری ایستگاه فهرج -- سقف پارتیشن تاسیسات
کرمان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
15:34 ب.ظ
کابینت و لوله کشی و تجهیزات پلیس
کرمانشاه 1398/6/13 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
پارتیشن بندی
پارتیشن بندی... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/6/13 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
پارتیشن  upuc
پارتیشن upuc... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
18:28 ب.ظ
اجرای پیشخوان اطلاعات پروژه ترمینال
اردبيل 1398/6/12 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
میز و پارتیشن
میز و پارتیشن... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید در ام دی اف - پارتیشن دو جداره
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
در پیش ساخته - ام دی اف- پارتیشن دو
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
18:14 ب.ظ
پارتیشن بندی فضای اداری در طبقه همکف  ساختمان اداره
خوزستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:13 ب.ظ
تریبون
تریبون... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/6/10 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
پارتیشن UPVC
پارتیشن UPVC... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
پارتیشن
پارتیشن... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
اجرای پارتیشن بندی دیوارکوب گیشه های بانک مسکن
کرمان 1398/6/10 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
ایجاد پارتیشن
ایجاد پارتیشن... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
18:31 ب.ظ
تهیه و اجرای پارتیشن تک جداره
بوشهر 1398/6/9 تاریخ گذشته