1398/09/20
08:34 ق.ظ
اجرای کامال جمع اوری ابهای سطحی خیابان عبادی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
08:24 ق.ظ
اجرای جدول گذاری خیابان
اجرای جدول گذاری خیابان... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/20 مهلت دار
08:24 ق.ظ
اجرای پروژه اصلاح جداول بلوار
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:51 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:50 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:50 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:34 ب.ظ
کانال کشی دیوار سنگی کانال فاضلاب
همدان 1398/9/19 مهلت دار
19:22 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
13:53 ب.ظ
جدول گذاری و اجرای کفپوش
تهران 1398/9/19 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
اجرای پروژ جدول گذاری معابر سطح شهر
همدان 1398/9/19 مهلت دار
13:20 ب.ظ
پیاده روسازی
پیاده روسازی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 مهلت دار
12:20 ب.ظ
جوی و کانیو خواجه نفس
جوی و کانیو خواجه نفس... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/19 مهلت دار
12:14 ب.ظ
تهیه و اجرا لوله گذاری 1 کیلومتر در
فارس 1398/9/19 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
پروژه سنگ فرش و جدول معابر - دهیاری فخر اباد
کرمان 1398/9/19 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
اجرای پروژه اصلاح و تکمیل خیابان روبرو اتفاقات برق
بوشهر 1398/9/19 مهلت دار
08:52 ق.ظ
ادامه احداث کانال خیابان
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
عملیات ساماندهی بلوار
عملیات ساماندهی بلوار... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/19 مهلت دار
08:38 ق.ظ
تهیه مصالح و عملیات خاکبرداری زیرسازی و اجرای کانیو شماره 1 سال 98
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
08:13 ق.ظ
پروژه جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت
تهران 1398/9/19 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
احداث کانال انتهای خ شهید فهمیده به سمت بلوار زاگرس
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
07:46 ق.ظ
بهسازی خیابانها منطقه ذوالفقاری
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
عملیات اجرایی اصلاح و بهسازی پیاده روهای سطح شهر
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:58 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
بهسازی روستا
بهسازی روستا... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
بهسازی روستا
بهسازی روستا... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
بهسازی روستا مل
بهسازی روستا مل... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
اصلاح روشنایی و جدول کشی
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
احداث کنار پارک شاپوری
احداث کنار پارک شاپوری... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/18 مهلت دار
18:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره7
کرمان 1398/9/18 مهلت دار
15:15 ب.ظ
اصلاح هندسی خیابان
اصلاح هندسی خیابان... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/18 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی روست
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
13:37 ب.ظ
اجرای زیرسازی به مساحت 4500 متر مکعب احداث یک
هرمزگان 1398/9/18 مهلت دار
12:58 ب.ظ
عملیات احداث پیاده رو سازی بلوار
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
لوله گذاری بلوار فرصت شیرازی شهردای منطق
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات بهسازی جدولگذاری  اسفالت و م
خراسان رضوي 1398/9/18 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
اجرای تراشیدن اسفالت و اجرای سنگ
اردبيل 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
موزاییک کاری وزیرسازی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 مهلت دار
12:22 ب.ظ
اجرای کلیه عملیات جدول گذاری تک شامل خاکبرداری خاکریزیف بتن مکر ماهیچه
خراسان جنوبي 1398/9/18 مهلت دار
12:16 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی و جدول روستا
همدان 1398/9/18 مهلت دار
11:52 ق.ظ
اجرای جدول و زیرسازی
اجرای جدول و زیرسازی... ابنیه و ساختمان
قم 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:36 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:35 ق.ظ
اجرای جدولگذاری روستای مکیدی شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار