1397/09/28
15:14 ب.ظ
توسعه و اصلاح معابر شهری
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:48 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:45 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:45 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:43 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:42 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:41 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:41 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:38 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:37 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:37 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:25 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
13:40 ب.ظ
جدول گذاری و لبه گذاری خیابان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
12:21 ب.ظ
12:12 ب.ظ
اجرای سنگفرش مزداباد با سنگ لاشه
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
12:09 ب.ظ
مرمت بتن معیوب ستون و سرستون و بازسازی سیستم  دفع ابهای سطحی تقاطع های
خراسان رضوي 1397/9/28 مهلت دار
11:22 ق.ظ
10:59 ق.ظ
مرمت و بهسازی معابر شهر
مرمت و بهسازی معابر شهر... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/28 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
ایجاد و ترمیم شبکه جمع اوی و دفع ابهای سطحی شهر
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
10:56 ق.ظ
اجرای طرح هندسی سطح منطقه 2
فارس 1397/9/28 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
اجرای طرح هندسی سطح منطقه 1
فارس 1397/9/28 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
خاکبرداری زیرسازی و جدول گذاری بلوار رسالت به  طول
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
بکارگیری جهت مناسب سازی بلوارهای سطح شهر
مركزي 1397/9/28 مهلت دار
09:37 ق.ظ
ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری  - زیرسازی جدولگذاری اسفالت گرم
کرمان 1397/9/28 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهری
کرمان 1397/9/28 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری
کرمان 1397/9/28 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
جدولگذاری و سنگفرش و پیاده روهای خیابانهای سطح شهر
کرمان 1397/9/28 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
اجرای پروژه بهسازی مسیر اصلی
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
پروژه لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
19:44 ب.ظ
واگذاری زیرسازی و جدولگذاری بلوار
يزد 1397/9/27 مهلت دار
16:07 ب.ظ
بهسازی معابر ورودی شهر از سمت
کرمانشاه 1397/9/27 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
بلوار ورودی
بلوار ورودی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/9/27 مهلت دار
14:18 ب.ظ
ساماندهی معابر سطح شهر
ساماندهی معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/9/27 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
اصلاح هندسی و بهسازی معابر سطح منطقه 3
تهران 1397/9/27 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/9/27 مهلت دار
12:45 ب.ظ
اجرای قسمتی از سیل بند و لاگون جمع اوری سیلاب در شهرک صنعتی
البرز 1397/9/27 مهلت دار
12:43 ب.ظ
مناسب سازی معابر سطح شهر
البرز 1397/9/27 مهلت دار
12:41 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/9/27 مهلت دار
12:14 ب.ظ
پروژه ایجاد شبکه جمع اوری و دفع ابهای سطحی
گلستان 1397/9/27 مهلت دار
12:12 ب.ظ
پیاده روسازی بلوار
پیاده روسازی بلوار... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/9/27 اعلام نشده
11:35 ق.ظ
لکه گیری اسفالت مکانیزه وغیر مکانیزه در سطح
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
11:35 ق.ظ
مرمت و بازسازی کانالهای سطح منطقه فاز 3
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
11:34 ق.ظ
درزگیری اسفالت سطح منطقه 12
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
11:27 ق.ظ
اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستا
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
اجریا بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
احداث کانال اب انتهای کوچه
تهران 1397/9/27 مهلت دار
10:18 ق.ظ
زیرسازی و جدولگذاری و روکش اسفالت معابر سطح شهر
تهران 1397/9/27 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
زیرسازی و ساخت کانیوو در معابر
بوشهر 1397/9/27 مهلت دار
09:15 ق.ظ
اجرای پیاده روی
اجرای پیاده روی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/9/27 مهلت دار