1397/11/29
11:52 ق.ظ
عملیات مرمت و بهسازی پیاده رو های سطح
فارس 1397/11/29 مهلت دار
09:48 ق.ظ
09:32 ق.ظ
پیاده روسازی معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
08:16 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر شهرک
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
08:10 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
07:58 ق.ظ
جدولگذاری خیابان 16 متری شهرک
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
07:49 ق.ظ
اجرا و اماده سازی محلات a1 ,a2 و معابر محیطی شهر جدید
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:57 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار
18:43 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای ماودر از توابع
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار
18:43 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار
16:13 ب.ظ
اجرای طرح بهسازی معابر  جدول گذاری
مركزي 1397/11/28 مهلت دار
15:48 ب.ظ
پروژه اجرای طرح ساماندهی معابر سطح شهر
البرز 1397/11/28 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/11/28 مهلت دار
14:10 ب.ظ
اصلاح و بازسازی جداول تخریب شده در مسیر خطوط انتقال
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
12:00 ب.ظ
ساماندهی معابر سطح شهر
ساماندهی معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/11/28 مهلت دار
10:46 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل : 1- ایجاد و توسعه فضای سبز شهر
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
09:40 ق.ظ
زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
زیرسازی و جدولگذاری و اسفالت معابر سطح شهر
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی فاز
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
پروژه فاز اول  بهسازی  و همسان سازی  پیاده روهای
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:32 ق.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:06 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری زیرسازی و اسفالت خیابان
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
اصلاحیه - طرح ارم سازی گذرهای عابر پیاده منطقه 8
فارس 1397/11/27 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
عملیات اجرای احداث راههای دسترسی مجتمع خدماتی
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و زیرسازی
البرز 1397/11/27 مهلت دار
12:02 ب.ظ
جدول و پیاده رو سنگی روستای
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
11:57 ق.ظ
کف فرش معابر و جدول گذاری روستای
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
11:50 ق.ظ
طرح ساماندهی خیابان
طرح ساماندهی خیابان... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
11:19 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
10:26 ق.ظ
واگذاری عملیات طرح ارام سازی گذرهای عابر پیاده
فارس 1397/11/27 مهلت دار
09:58 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در سه ردیف شامل :1- اجرای جدول گذاری و اینترلاک
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
09:06 ق.ظ
تکمیل خاکبرداری زیرسازی کانال بتنی فاز توسعه  و لکه گیری و
البرز 1397/11/27 مهلت دار
08:46 ق.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی و کفپوش بتنی پرسی و اجرای کانال و
فارس 1397/11/27 مهلت دار
08:04 ق.ظ
عملیات اجرایی و اماده سازی محلات a1-وa2 و معابر  و محیطی شهر
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:10 ق.ظ
جدول دو طرف 65 سانتی متر به طول 99 متر
ايلام 1397/11/25 مهلت دار
09:09 ق.ظ
تهیه و اجرای موزاییک 30*30 فرنگی 462 متر مربع و روستای
ايلام 1397/11/25 مهلت دار
09:09 ق.ظ
جدول دو طرف 65 سانتی به طول 160 متر
ايلام 1397/11/25 مهلت دار
09:08 ق.ظ
کانال سنگی یطرف 3 رج یکطرف یک رج به طول 64 متر
ايلام 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/25
14:53 ب.ظ
اجرای جدولگذاری فضای سبز انتهای بلوار
کرمان 1397/11/25 مهلت دار
14:51 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری شماره
کرمان 1397/11/25 مهلت دار
14:07 ب.ظ
محوطه سازی جدول گذاری و پیاده روسازی زیرساخت های
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
عملیات جدولگذاری و زیرسازی بخشی از معابر ناحیه صنعتی الموت
قزوين 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/11/25 مهلت دار
12:19 ب.ظ
لکه گیری دستی اسفالت و پیاده روسازی در
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی و مرمت پارک ها پیاده روها و
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/11/25 مهلت دار
10:36 ق.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته