1397/11/28
13:55 ب.ظ
اصلاح شیروانی و سقف انبار مرکزی - ورق شیروانی و قوطی
قزوين 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:42 ب.ظ
1397/11/21
12:01 ب.ظ
ترمیم و اب بندی  درزگیری سقف شیروانی 350 متررمبع
زنجان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
ترمیم و بازسازی ابروهای شیروانی ساختمان به طول 60 متر
زنجان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/09
14:55 ب.ظ
انجام شیب بندی و عایق بندی پشت بام  یکی از
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:15 ب.ظ
اجرای سقف شیروانی 520 مترمربع
يزد 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
11:31 ق.ظ
اب بندی سقف شیروانی
اب بندی سقف شیروانی... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
تعمیرات اساسی ناودانی قدیمی ساختمان اموزشی
گيلان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/16
20:57 ب.ظ
اجرای تعویض پوشش سقف انبارهای خود از ایرانیت به
گيلان 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/14
19:05 ب.ظ
بهسازی شیروانی منازل سازمانی ایستگاه
آذربايجان شرقي 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:08 ق.ظ
1397/10/08
13:47 ب.ظ
تهیه و نصب ورق پوشش دور ایرانیت  سقف 140 متر - تهیه و اجرای
هرمزگان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:35 ق.ظ
اجرای ابچک فلزی با ورق گالوانیزه 40 به عرض 35 سانتیمتر
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته