1397/11/26
09:03 ق.ظ
اجرای اسکلت بتنی ساختمان دیزل ژنراتور
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/10/05
08:20 ق.ظ
احداث سازه بتنی اموزشگاه
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:04 ب.ظ
بازسازی ساختمان اداره هواشناسی
کرمانشاه 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:16 ب.ظ
احداث سازه بتنی پایگاه امداد بین شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
08:32 ق.ظ
احداث سازه بتنی پایگاه امداد بین شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/26
14:25 ب.ظ
اصلاح سازه بتنی مجتمع PIPE RACK
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
15:06 ب.ظ
اصلاح سازه بتنی مجتمع PIPE RACK
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:25 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی
تکمیل اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:47 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار پیش ساخته بتن مسلح
خراسان رضوي 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی
تکمیل اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:03 ب.ظ
تکمیل مامور سرا واقع در ان دی بی فرودگاه
بوشهر 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:28 ب.ظ
احداث منابع ذخیره اب بوستان
قم 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/05
12:31 ب.ظ
اجرای دال بتنی ورودی
اجرای دال بتنی ورودی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:34 ب.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته
دیوار بتنی پیش ساخته... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
دیوار حائل بتنی مسلح پل مرکزی شهرک
مازندران 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:08 ق.ظ
احداث دال بتنی پل دره گرم
لرستان 1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/22
13:12 ب.ظ
طراحی تامین کالا و ساخت حوضچه بتنی پساب کارخانجات و مخازن
بوشهر 1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/18
09:23 ق.ظ
تکمیل قسمتهای باقیمانده اسکلت بتنی حدود 8000 مترمربع
مركزي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:09 ب.ظ
ساخت دال بتنی ساخته
ساخت دال بتنی ساخته... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
14:03 ب.ظ
ساخت دال بتنی
ساخت دال بتنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/21
11:22 ق.ظ
365 قطعه دیوار و فنداسیون پیش ساخته
قزوين 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:53 ب.ظ
تهیه 100 عدد دیوار بتنی در سطح استان
لرستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
دیوار حائل بتنی مسلح پل مرکزی شهرک
مازندران 1397/6/20 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
احداث دیوار نگهبان و کانال
مازندران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/18
12:23 ب.ظ
تهیه وحمل و نصب دیوار بتنی مسلح پیش ساخته
اصفهان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/15
10:59 ق.ظ
ساخت اسکلت بتنی برج مسکونی
خراسان رضوي 1397/6/15 اعلام نشده
1397/06/10
10:50 ق.ظ
احداث و مرمت دیوار حائل در پهنه جنوبی و شمالی
تهران 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/04
12:41 ب.ظ
ساخت ساختمان و ابنیه های
مركزي 1397/6/4 اعلام نشده
1397/06/03
11:55 ق.ظ
اجرای پروژه دیوار حایل دریاچه
مازندران 1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/24
09:02 ق.ظ
عملیات اجرایی اسکلت بتنی پروژه مسکن کارکنان به
البرز 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/17
15:08 ب.ظ
اجرای عملیات بتن ریزی و ساخت دال بتنی
کرمانشاه 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
18:07 ب.ظ
ساخت دال بتنی پیش ساخته
ساخت دال بتنی پیش ساخته... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
09:58 ق.ظ
ساخت دال بتنی
ساخت دال بتنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/13
13:50 ب.ظ
تهیه و اجرای تونل بتونی ارتباطی از پست برق فضای سبز تا میدان
تهران 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:29 ب.ظ
تجدید - احداث منهول های پیش ساخته بتونی
بوشهر 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/08
14:33 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی با بتن ریزی
اردبيل 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
13:38 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان 700 تختخوابی
قزوين 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
12:26 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی
قزوين 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/03
16:25 ب.ظ
احداث دیوار سنگی حدفاصل پل
اصفهان 1397/5/3 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
ساخت بلوک های بتنی یک بازو غربی بندر خدماتی و صادراتی
بوشهر 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
16:24 ب.ظ
اجرای دیوار حائل سنگی محوطه ساختمان دانشکده منابع طبیعی
کردستان 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/30
20:14 ب.ظ
ساخت تابلو بتونی شهدا شهرستان
هرمزگان 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/29
13:36 ب.ظ
خرید تحویل اجرا و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
البرز 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/28
10:28 ق.ظ
تهیه تامین واجرای مخزن پیش ساخته کامپیوزیتی GRP انتی UV به روش SMC
هرمزگان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/27
21:02 ب.ظ
اجرای عملیات بتن ریزی و
اجرای عملیات بتن ریزی و... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/25
08:26 ق.ظ
طراحی و ساخت دیوار با بتن مسلح به ارتفاع 50 و عرض 40 سانتی
تهران 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
12:13 ب.ظ
اسلاح دیوار بتنی دو تویه
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
13:02 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوار سنگی واقع
اصفهان 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
22:09 ب.ظ
اجرای اسکلت بتونی با سقف یوبوت به صورت دستمزدی
فارس 1397/4/19 اعلام نشده