1398/09/21
13:52 ب.ظ
بهسازی و نصب رک های بتنی در انبار
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
12:53 ب.ظ
اجرای طرح ساخت و ساز ساختمان نگهبانی
يزد 1398/9/21 مهلت دار
11:53 ق.ظ
پل سازی در محدوده شهری
پل سازی در محدوده شهری... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:43 ب.ظ
اجرای ابنیه فنی روستاهای
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:43 ب.ظ
اجرای ابنیه فنی روستاهای
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:43 ب.ظ
اجرای ابنیه فنی روستاهای
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
13:49 ب.ظ
رفع نشت و تعمیرات سازه های بتنی و فلزی واگن برگردان
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
11:06 ق.ظ
کف چینی با مصالح سنگ و ملات نسبت 3به1 و دیوار با بتن عیار 350
فارس 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
07:35 ق.ظ
انتخاب پیمانکار اجرای دستمزدی اسکلت بتنی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
12:33 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
اجرای عملیات اصلاح پل... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:06 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
پروژه اجرای سازه اسکلت بتنی و فلزی ساختمان
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:05 ب.ظ
احداث سازه یادمان شهید
احداث سازه یادمان شهید... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:12 ب.ظ
اجرای عملیات اسکلت بتنی بخش تجاری متراژ 30/000 مترمربع
اصفهان 1398/9/11 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
عملیات بنایی بتنی
عملیات بنایی بتنی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:11 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی و ملاتی حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی طبقه اول و دوم دانشکده علوم انسانی
لرستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
اجرای سازه اسکلت به روش CFT پروژه فاز دو
کرمان 1398/9/10 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
طراحی تهیه تدارک مصالح و اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی
البرز 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی پایگاه
اجرای اسکلت بتنی پایگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:13 ب.ظ
اجرای اسکلت ساختمان مدرسه مسکن مهر شماره 10
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
اجرای اسکلت مدرسه 12 کلاسه
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
اجرای دستمزدی حدود 35000 متر مربع اسکلت بتنی قطعه
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
16:13 ب.ظ
احداث مخزن بتنی صندوق امانات شعبه
چهارمحال بختياري 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:49 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه بتنی دیوار حائل و رمپ و سقف پارکینگ
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:02 ق.ظ
تکمیل سازه نگهبان پروژه
تکمیل سازه نگهبان پروژه... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:01 ق.ظ
اجرا و نظارت بر ترمیم سازه بونکر رادیوتراپی
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
11:28 ق.ظ
ساختمان اداری اسکلت بتنی سه طبقه به مساحت تقریبی 1800 متر مربع
سيستان و بلوچستان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:00 ب.ظ
عملیات مقاوم سازی سازه ساختمان بانک
کرمانشاه 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:33 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
اجرای عملیات اصلاح پل... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
11:24 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی و احداث اسکلت بتنی
مركزي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:07 ب.ظ
اجرای دیواره سنگی و پل بتنی روستای
همدان 1398/8/25 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
پایگاه امداد جاده ای
پایگاه امداد جاده ای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی یک ساختمان
هرمزگان 1398/8/25 مهلت دار
14:59 ب.ظ
عملیات تعمیر و بازسازی سازه ها و استراکچرها
خوزستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
09:38 ق.ظ
احداث اسکلت 12 کلاسه دخترانه
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:06 ب.ظ
اجرای دیوار و پل بتنی روستای
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی و پایه پل روستاهای
آذربايجان شرقي 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
اجرای عملیات اصلاح پل... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/8/20 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
انجام عملیات اجرای سازه بتنی برج مسکونی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:07 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی خانه فرهنگ مسکن
اصفهان 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تعمیرات سازه های بتنی و فلزی و انرژی و سیالات و سایر فعالییتهای داخل شرکت
خوزستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
09:49 ق.ظ
واگذاری پروژه بهسازی پل
واگذاری پروژه بهسازی پل... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:48 ق.ظ
اجرای پل بتنی روستا
اجرای پل بتنی روستا... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
17:51 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی نگهبانی اداره کل
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری گردنه
همدان 1398/8/14 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
عملیات اجرایی امور ساختمانی شامل احداث اسکلت
تهران 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/13
18:12 ب.ظ
اجرای اسکلت مدرسه 12 کلاسه
آذربايجان شرقي 1398/8/13 تاریخ گذشته