1398/02/28
10:28 ق.ظ
پروژه عملیات اجرایی احداث سازه بتنی پارکینگ
آذربايجان شرقي 1398/2/28 مهلت دار
08:23 ق.ظ
عملیات اجرای اسکلت پروژه راین
کرمان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/24
18:08 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی مصلا
احداث اسکلت بتنی مصلا... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
عملیات اجرایی اسکلت بتنی
سمنان 1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
13:08 ب.ظ
تعمیر اساسی 2 دستگاه از کولینگ تاورهای طرح بتنی
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
احداث حوضچه بتنی در مرکز انتقال نفت شماره 5
اصفهان 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
12:55 ب.ظ
اجرای عملیات ابنیه و برق شامل اجرای اسکلت بتنی اداری دیوار
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
13:10 ب.ظ
احداث قسمتی از اسکلت بتنی و سفتکاری تکمیل
آذربايجان شرقي 1398/2/21 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- عملیات اجرایی احداث سازه  بتنی پارکینگ
آذربايجان شرقي 1398/2/21 مهلت دار
1398/02/18
12:43 ب.ظ
واگذاری احداث پروژه ها در دو ردیف شامل : 1- احداث قسمتی از اسکلت بتنی و سفت
آذربايجان شرقي 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/15
08:29 ق.ظ
احداث فاز اول اسکلت ساختمان مسجد مرکز با مساحت 300 متر مربع
قزوين 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:02 ب.ظ
تهیه و اجرای اسکلت بتنی مسکونی به وسعت 26000 متر مربع در ده طبقه در
تهران 1398/2/14 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
اجرای کارهای بتنی در ناحیه
هرمزگان 1398/2/14 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی سازه ابگیر و کانال انتقال اب تصفیه خانه
بوشهر 1398/2/14 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
واگذاری اجرای پروژه احداث پل بتنی میدان فردوسی
لرستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:31 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی فاز 2 ساختمان اداری طبقات زیرزمین و همکف
آذربايجان شرقي 1398/2/12 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
عملیات اجرایی کارهای بتنی در ناحیه
هرمزگان 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/10
12:50 ب.ظ
اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی فرهنگسرای
آذربايجان شرقي 1398/2/10 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی و سفت کاری کتابخانه
آذربايجان شرقي 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی و پله فرار فلزی مرکز اموزشی
سمنان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:25 ب.ظ
اجرای کامل اسکلت بتنی ساختمان مسکونی در
سمنان 1398/2/9 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی مسکونی به وسعت26000 مترمربع
تهران 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/07
12:17 ب.ظ
نگهداری فضای سبز منطقه 1 و2 و اجرای اسکلت طبقات  7و 8
مازندران 1398/2/7 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
عملیات تعمیر و بازسازی سازه های بتنی فولاد
خوزستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
12:30 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی اورژانس بیمارستان
همدان 1398/2/4 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
1398/02/02
12:50 ب.ظ
عملیات تعمیر بازسازی سازه های بتنی فولاد
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
اجرای کمربند حفاظتی سازه بتنی
البرز 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
12:20 ب.ظ
کمربند حفاظتی سازه بتنی در پلاک
البرز 1398/1/31 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
واگذاری پروژه در سه ردیف : 1- تکمیل اسکلت بتنی ساختمان مجتمع اداری
فارس 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:57 ق.ظ
اجرای عملیات ابنیه و برق شامل اجرای اسکلت بتنی اداری دیوار محوطه
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
اجرای عملیات ابنیه و برق شامل اجرای اسکلت بتنی اداری دیوار
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
10:08 ق.ظ
انجام سه پروژه شامل تکمیل اسکلت بتنی ساختمان مجتمع اداری
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:16 ق.ظ
احداث سازه بتنی ساختمان شهدا گمنام
يزد 1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/25
10:46 ق.ظ
ترمیم و مقاوم سازی پایه های بتنی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
12:44 ب.ظ
حداث سوله با ساز بتنی پیش ساخته طول 40 و عرض 20 و راتفاع 6 متری
اصفهان 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
اجرای دستمزدی اسکلت سازه پروژه
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
ترمیم و مقاوم سازی پایه های بتنی تاسیسات تقویت فشار گاز
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
20:40 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی فاز 2 ساختمان اداری
آذربايجان شرقي 1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/20
14:52 ب.ظ
عملیات اجرایی کارهای بتنی در ناحیه افسایت
هرمزگان 1398/1/20 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
انجام عملیات احداث سازه بتنی ساختمان
يزد 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
07:45 ق.ظ
تهیه و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری پروژه مجتمع مسکونی
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
09:27 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری پروژه مجتمع
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
تهیه و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری پروژه مجتمع مسکونی
خراسان رضوي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:52 ق.ظ
اجرای اسکلت بتنی و پله فراری فلزی بیمارستان
سمنان 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/19
10:24 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی شبستان امامزاده
قم 1397/12/19 تاریخ گذشته