1397/09/24
14:18 ب.ظ
احداث شیلتر و محوطه سازی سالن بشکه پرکنی حلال در مجاورت واحد اختلاط روغن
آذربايجان شرقي 1397/9/24 مهلت دار
13:35 ب.ظ
دیوار محوطه مجموعه ورزشی
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
13:31 ب.ظ
محوطه سازی پروژه ابوموسی
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
12:34 ب.ظ
اجرای دیوار محوطه و نمای ساختمان
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
11:25 ق.ظ
تخریب حمل زباله و بهسازی  و تعمیرات محطوه دیوار ساختمان اداری
اردبيل 1397/9/24 مهلت دار
10:14 ق.ظ
اجرای دیوارکشی اداره منایع طبیعی
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
10:07 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی
محوطه سازی مجتمع خدماتی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
10:04 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی گشت واقع در کیلومتر
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
10:02 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی
محوطه سازی مجتمع خدماتی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
10:02 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی
محوطه سازی مجتمع خدماتی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
10:01 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی محمود
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
10:00 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی
محوطه سازی مجتمع خدماتی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
09:58 ق.ظ
واگذاری احداث دیوار تصفیه خانه
کرمانشاه 1397/9/24 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی محوطه سازی
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/23
09:15 ق.ظ
محوطه سازی مجموعه شهید
محوطه سازی مجموعه شهید... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
15:19 ب.ظ
محوطه سازی مدرسه سینا
محوطه سازی مدرسه سینا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/9/22 مهلت دار
14:38 ب.ظ
اجرای محوطه سازی پارک
اجرای محوطه سازی پارک... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
محوطه و ساختمان راهدارخانه مرکزی استان
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
14:02 ب.ظ
محوطه سازی و چمن مصنوعی مدرسه استعداد های
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه 2 کلاسه روستا
کرمانشاه 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تکمیل عملیات روشنایی سکو و محوطه سازی ایستگاه
کرمان 1397/9/22 مهلت دار
12:34 ب.ظ
دیوارکشی و تکمیل اموزشی مدرسه
کرمانشاه 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه 2 کلاسه
کرمانشاه 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه سازی  مدرسه 2 کلاسه روستای
کرمانشاه 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
تامین مصالح و اجرای محوطه سازی روستای
يزد 1397/9/22 مهلت دار
10:26 ق.ظ
اجرای محوطه سازی پایگاه امداد و نجات
زنجان 1397/9/22 مهلت دار
10:25 ق.ظ
اجرای تکمیل تکمیل محوطه سازی پایگاه امدا و
زنجان 1397/9/22 مهلت دار
09:45 ق.ظ
اماده سازی و پهن کرددن موزاییک در پارکینگ به
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
دیوارکشی با بلوک جهت محصورکردن غرفه های شهرک ضایعات فروشان
مركزي 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
14:37 ب.ظ
تعمیرات تاسیسات ساختمان رنگ امیزی ایزوگام - نصب و راه اندازی
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
اجرای مابقی محوطه سازی
اجرای مابقی محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 450 مترمربع دیوارچینی با نبشی کشی با اجر
خراسان جنوبي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
محوطه سازی مرکز جهاد کشاورزی قاضی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
اجرای دیوار کشی و جدول کاری
سمنان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
دیوارکشی مجموعه ورزشی
دیوارکشی مجموعه ورزشی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/9/21 مهلت دار
11:15 ق.ظ
محوطه سازی و ساختمانهای جانبی پایانه مرزی
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:16 ب.ظ
دیوارکشی مجموعه ورزشی اقابابا
قزوين 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
دیوار کشی استادیوم درق
دیوار کشی استادیوم درق... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
دیوار کشی سیلو تربت حیدریه
خراسان رضوي 1397/9/20 مهلت دار
11:55 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای 450 مترمربع  دیوار چینی با نبشی کشی با اجر
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
اجرای مابقی محوطه سازی
اجرای مابقی محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
اجرای مابقی محوطه سازی
اجرای مابقی محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
تخریب و احداث دیوار 35 سانتی بالاشه چینی و پی سازی
آذربايجان غربي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
محوطه سازی
محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:05 ب.ظ
اجرای دیوار کشی گلزار شهدا در شهر
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
پروژه محوطه سازی سالن خبرگزاری
بوشهر 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
کلیه عملیات اسفالت محوطه ساختمان
تهران 1397/9/19 مهلت دار
15:39 ب.ظ
اجرای محوطه
اجرای محوطه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
محوطه تربت جام
محوطه تربت جام... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
محوطه سازی  شامل بتن -جدول گذاری -ایجادفضای سبز
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته