1398/09/21
18:46 ب.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:29 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
18:08 ب.ظ
اجرای محوطه سازی نرسو
اجرای محوطه سازی نرسو... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
13:31 ب.ظ
ساخت رمپ وروری جهت بیمارستان و بالابر
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:15 ب.ظ
احداث دیوار حائل ساخت
احداث دیوار حائل ساخت... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/21 مهلت دار
12:28 ب.ظ
خرید مصالح و اجرای کامل پروژه دیوارکشی ارامستان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
12:28 ب.ظ
130 تن اسفالت جهت حیاط مدرسه
همدان 1398/9/21 مهلت دار
11:16 ق.ظ
پروژه دیوارکشی ساختمان کلاس ها
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:06 ب.ظ
محوطه سازی از 0 تا 100 زیرسازی مخلوط ریزی بت ریزی
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
اجرای اسفالت کانال اب برق سردخانه و ایزوگام واحدهای مسکونی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:13 ب.ظ
دیوارچینی کتیبه شهر جهانی انگور ر میدان استقلال
همدان 1398/9/20 مهلت دار
19:12 ب.ظ
اجرای ساختمان ارت و محوطه سازی ایستگاه تلویزیونی
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
18:48 ب.ظ
تعمیرات دیوار محوطه مدرسه مسعود
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
18:47 ب.ظ
دیوارچینی محوطه انبار امدادی
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
18:43 ب.ظ
اسفالت محوطه مدرسه ش
اسفالت محوطه مدرسه ش... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
18:24 ب.ظ
دیوارکشی مرکز/خانه بهداشت/ ساختماهای شبکه بهدشات درمان شهر
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
13:35 ب.ظ
محوطه سازی پارک مادر و پارک صنایع دستی
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث  کامل سفت کاری نازک کاری و محوطه دارالقران
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
13:01 ب.ظ
واگذاری پروژه محوطه سازی دیوار کشی و ابخوری
قزوين 1398/9/20 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
اجای دستمزدی دیوار حائل سنگی
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
12:11 ب.ظ
محوطه سازی در روستای
محوطه سازی در روستای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
12:11 ب.ظ
اجرای دیوار حائل سنگی
اجرای دیوار حائل سنگی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
12:02 ب.ظ
احداث بخشی از راهدارخانه
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
11:49 ق.ظ
محوطه سازی خانه های شازمانی گمرک
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
11:35 ق.ظ
محوطه سازی
محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
تامین شبکه توزیع اب و گاز سایت 2
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
10:30 ق.ظ
احداث دیوار و محوطه و تکمیل سوله ورزشی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
10:30 ق.ظ
اجرای محوطه سازی و راه دسترسی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
10:13 ق.ظ
اجرای اسفالت محوطه مدارس
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
اجرای اسفالت محوطه مدارس ناحیه
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
اجرای اسفالت مدارس ناحیه
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
اجرای اسفالت محوطه مدارس
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
دیوارکشی پیرامون مهمانسرای مرکز انتقال
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
08:34 ق.ظ
احداث سه واحد ساختمان پانسیون تیپ 70 متری و محوطه سازی
خراسان شمالي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:40 ب.ظ
19:38 ب.ظ
خرید مصالح و اجرای کامل پروژه دیوارکشی
خراسان جنوبي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
18:10 ب.ظ
کندن کانال و اماده سازی
کندن کانال و اماده سازی... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/9/19 مهلت دار
14:07 ب.ظ
محوطه سازی و دیوارکشی در پست برق جهت انبار
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
13:34 ب.ظ
روکش اسفالت
روکش اسفالت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/19 مهلت دار
11:09 ق.ظ
اجرای محوطه سازی میدان نیرو انتظامی
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
08:21 ق.ظ
تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی محوطه سازی پروژه باغ موزه بانک
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:15 ب.ظ
اجرای محوطه سازی تصفیه خانه
هرمزگان 1398/9/18 مهلت دار
18:10 ب.ظ
انجام کلیه  کارهای ابنیه مربوط به دیوار کشی مرکز خانه
کرمانشاه 1398/9/18 مهلت دار
14:48 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت محوطه ساختمان ادراه اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
پروژه محوطه سازی تنگه
پروژه محوطه سازی تنگه... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/18 مهلت دار
13:53 ب.ظ
ترمیم و بازسازی اسفالت درب ورودی پروژه عملیات
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمان
قزوين 1398/9/18 مهلت دار
11:33 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی در روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار