1397/09/24
13:46 ب.ظ
فونداسیون استخر شنای
فونداسیون استخر شنای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/24 مهلت دار
12:18 ب.ظ
احداث ابنما و گابیون و کانکریت در حوزه خطوط لوله
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
08:30 ق.ظ
ساخت استخر ایمنی زمینی در فرودگاه
اردبيل 1397/9/22 مهلت دار
07:46 ق.ظ
احداث نیمه دوم استخر
احداث نیمه دوم استخر... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
10:52 ق.ظ
احداث ابنمای محور روستای
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
16:59 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:06 ق.ظ
تکمیل استخر در مرکز شهر
تکمیل استخر در مرکز شهر... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
15:22 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
احداث ابنما گایبون و کاتریت در حوزه بهره برداری
کرمانشاه 1397/9/17 مهلت دار
08:31 ق.ظ
تکمیل استخر مجموعه کارگران --
سيستان و بلوچستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
10:21 ق.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:14 ب.ظ
احداث ابنمای پارک
احداث ابنمای پارک... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:29 ق.ظ
حفاری استخر
حفاری استخر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
07:25 ق.ظ
تکمیل احداث استخر در
تکمیل احداث استخر در... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/11 مهلت دار
06:58 ق.ظ
واگذاری پروژه ها: احداث سیستم روشنایی بوستانهای
قم 1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/10
19:11 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تعمیرات اساسی استخر سرپوشیده
هرمزگان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:05 ق.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:16 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تکمیل استخر دانش اموزی
تکمیل استخر دانش اموزی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شنای دانش اموزی
کرمانشاه 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
تکمیل استخر دانش اموزی
تکمیل استخر دانش اموزی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:32 ب.ظ
تعمیرات استخر جوانرود
تعمیرات استخر جوانرود... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
استخر ایمنی زمینی
استخر ایمنی زمینی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
14:37 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شنای دانش اموزی
کرمانشاه 1397/9/3 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شنای
کرمانشاه 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
12:26 ب.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/8/30 تاریخ گذشته
07:29 ق.ظ
احداث فاز اول استخر سرپوشیده - اجرای طرح بهبود
قزوين 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/27
15:15 ب.ظ
خرید برج نوری و بازسازی و ایمن سازی ابنما - منطقه
تهران 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
10:58 ق.ظ
احداث فاز اول استخر سرپوشیده و اجرای طرح بهبود عبور و مرور
قزوين 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/25
12:20 ب.ظ
احیاء بازسازی و ساماندهی ابشار
ايلام 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:12 ب.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه ابنما
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
احداث فاز اول استخر سرپوشیده- اجرای طرح بهبود عبور و مرور شال
قزوين 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/21
13:44 ب.ظ
عملیات اجرایی ترمیم و مرمت اضطراری کانال خاور - تعمیرات و بازسازی
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
11:14 ق.ظ
اجرای پروژه ابنمای پارک ارغوان
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:46 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
واگذاری پروژه ایمن سازی اصلاح و احیای ابنماهای گروه سوم
قم 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/15
10:24 ق.ظ
اجرای پروژه ابنمای پارک
اجرای پروژه ابنمای پارک... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
14:01 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:30 ب.ظ
تکمیلی استخر شنا
تکمیلی استخر شنا... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:46 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:48 ب.ظ
بازسازی اب بندهای سوئیت های ساحلی
مازندران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
12:00 ب.ظ
احداث استخر رو باز چهار فصل
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
احداث استخر روباز 4فصل در مجتمع فرهنگی ورزشی
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
16:02 ب.ظ
خدمات بازسازی سونا و جکوزی استخر مجموعه ورزشی
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
07:58 ق.ظ
تکمیل و بازسازی و نوسازی استخر
آذربايجان شرقي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:57 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:03 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته