1398/02/31
08:42 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده دانشگاه
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
10:13 ق.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/30 مهلت دار
09:03 ق.ظ
1398/02/29
12:55 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده کارگران
فارس 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
08:06 ق.ظ
پروژه انجام عملیات تعمیرات در استخر ورزشی نمایشگاه
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:07 ب.ظ
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده
خراسان جنوبي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:37 ب.ظ
انجام 4 پروژه: تکمیل مدرسه 2 کلاسه
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
13:54 ب.ظ
تکمیل استخر دانش اموزی
تکمیل استخر دانش اموزی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
13:41 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
11:11 ق.ظ
تعمیرات اساسی استخر
تعمیرات اساسی استخر... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:50 ب.ظ
خرید سیمان
خرید سیمان... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
12:44 ب.ظ
ادامه عملیات احداث استخر
تهران 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/15
14:01 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خاک برداری و احداث استخر
مركزي 1398/2/15 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
ادامه عملیات احداث استخر
تهران 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/14
13:13 ب.ظ
تکمیل استخر مجموعه ورزشی کارگران
سمنان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:51 ق.ظ
عملیات اجرائی احداث دریاچه مصنوعی
آذربايجان شرقي 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خاکبرداری و احداث استخر
خاکبرداری و احداث استخر... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:31 ب.ظ
واگذاری احداث پروژه ها در 8 ردیف شامل :1-احداث زمین چمن
خوزستان 1398/2/11 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
اجرای ادامه عملیات احداث استخر
تهران 1398/2/11 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث دریاچه مصنوعی در
آذربايجان شرقي 1398/2/11 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده شهرستان
خراسان جنوبي 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
12:57 ب.ظ
تکمیل قسمتی از استخر مدافعان
آذربايجان شرقي 1398/2/9 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
احداث استخر ورزشی واحد
احداث استخر ورزشی واحد... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/08
13:18 ب.ظ
احداث استخر در اراضی  شامل خاکبرداری خاکریزی حمل خاک 700/000 متر مکعب
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
ادامه عملیات احداث استخر
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/03
09:21 ق.ظ
ساخت و تکمیل پروژه استخر شهرداری
خوزستان 1398/2/3 اعلام نشده
1398/01/29
10:44 ق.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
10:17 ق.ظ
عایق کاری بدنه و کف حوض و استخر پارک لاله با مواد
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:09 ب.ظ
انجام عملیات بازسازی کامل ابنیه استخر مجموعه ورزشی
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
انجام عملیات  بازسازی کامل ابنیه استخر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهرداری
بوشهر 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/22
06:52 ق.ظ
1398/01/21
19:13 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده و مقاوم سازی
کردستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
پروژه تکمیل استخره سرپوشیده کارگران
فارس 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
09:09 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده کارگران
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:24 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهرداری
بوشهر 1398/1/19 اعلام نشده
1397/12/28
09:52 ق.ظ
تکمیل پروژه احداث استخر وسونا و جکوزی  روستای
البرز 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:14 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
15:36 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:02 ق.ظ
احداث در مورد ابنما در جاده
بوشهر 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
17:31 ب.ظ
عملیات احداث ابنمای خشک اکتیو زیر سطحی
آذربايجان شرقي 1397/12/22 اعلام نشده
15:54 ب.ظ
تکمیل استخر ورزشی
تکمیل استخر ورزشی... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/12/22 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
انجام عملیات اجرایی پروژه تکمیل قسمتی دیگر از استخر سرپوشیده
کردستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:02 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ابنمای سنگی  شامل : خاکبرداری زیرسازی  یا سنگ لاشه وکوهی
مازندران 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تعمیرات استخر شهر اشخانه و تهیه ملزومات
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تعمیرات استخر شهر
تعمیرات استخر شهر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:02 ب.ظ
احداث دو مورد اب نما
احداث دو مورد اب نما... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:17 ب.ظ
خرید ابنما جهت پارک
خرید ابنما جهت پارک... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/12/19 تاریخ گذشته