1398/09/20
18:25 ب.ظ
تکمیل استخر فرهنگیان شفت
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
بازسازی و احداث ابنماهای محور روستایی
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
13:24 ب.ظ
ایمن سازی اصلاح و احیای ابنماهای
قم 1398/9/20 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
تکمیل استخر فرهنگیان
تکمیل استخر فرهنگیان... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/17
12:57 ب.ظ
اجرای زیرسازی به مساحت 4500 متر مکعب احداث یک
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
15:02 ب.ظ
اجرای 2 عدد ابنما ترمینال
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:52 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:33 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات استخرر روباز
البرز 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
بهسازی استخر
بهسازی استخر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
ابنما موزیکال متحرک
ابنما موزیکال متحرک... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/11
19:12 ب.ظ
ساخت ابنیه فنی مرکز بهره برداری
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
بازسازی ابنمای
بازسازی ابنمای... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
بهسازی استخر سبلان
بهسازی استخر سبلان... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
پروژه ساخت ابنیه فنی ابنما و دیواره سنگی در محدوده عملیاتی مرکز بهره برداری
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
14:18 ب.ظ
اجرای ابنما موزیکال پارک
ايلام 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
07:46 ق.ظ
پروژه المان ابنمای نوری پارک
فارس 1398/9/9 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
بهسازی پیاده رو با بتن دکوراتیو و تکمیل ابنما پارک کوی ملت در منطقه 3
خوزستان 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:19 ب.ظ
اجرای ابنما موزیکال پارک لاله
ايلام 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:46 ب.ظ
اجرای ابنمای هارونیک
اجرای ابنمای هارونیک... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
ابنمای موزیکال پارک لاله
ايلام 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:36 ب.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:16 ب.ظ
اجرای پروژه ابنمای
اجرای پروژه ابنمای... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
احداث استخر ایستگاه پمپاژ انتقال و شبکه
ايلام 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/27
13:38 ب.ظ
احداث استخر ژئوممبران 5000 مترمکعبی در مزرعه
خراسان رضوي 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/23
11:07 ق.ظ
احداث ابنیه فنی ابنمای ساده و لوله ای
فارس 1398/8/23 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
احداث ابنمای ساده در محور روستایی باکل
فارس 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
09:37 ق.ظ
تکمیل استخر بیرم
تکمیل استخر بیرم... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
15:01 ب.ظ
بازسازی ابنما
بازسازی ابنما... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تعمیرات استخر اب شیرین و موتورخانه
بوشهر 1398/8/20 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
تعمیر و احداث ابنمای دوروان و منگره اندیمشک
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
اجرای بلوک و کف استخر کارخانه
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/14
09:47 ق.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
انجام 7 پروژه: بهسای استخر
اردبيل 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:17 ب.ظ
تکمیل استخر فرهنگیان دکتر
گيلان 1398/8/13 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
بهسازی استخر سبلان
بهسازی استخر سبلان... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:14 ب.ظ
بازسازی ساخت و تجهیز استخر غدیر مجموعه ورزشی کارگران
گلستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
19:06 ب.ظ
خدمات و سرویس و نگهداری استخر سرپوشیده خلیج فارس
قم 1398/8/9 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
احداث ابنمای باکسی
احداث ابنمای باکسی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/8/9 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
احداث ابنما باکسی بسکدر و شوریجه
خراسان رضوي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:47 ب.ظ
احداث استخر جوش زیراب
احداث استخر جوش زیراب... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/8/8 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تکمیل مدرسه 4 کلاسه
تکمیل مدرسه 4 کلاسه... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/8/8 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
احداث ابنما باکسی بسکمر و شوریچه
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
15:57 ب.ظ
تعمیر و تجهیز استخر سرپوشیده
ايلام 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:06 ب.ظ
اجرای احداث 2 عدد ابنما جهت پایانه مسافربری
کرمان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/25
09:48 ق.ظ
تکمیل استخر سازمان پسماند
تهران 1398/7/25 اعلام نشده
1398/07/23
11:55 ق.ظ
پروزه ساخت ابنیه فنی
پروزه ساخت ابنیه فنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/23 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
ابنما کف خشک
ابنما کف خشک... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/7/23 اعلام نشده