1398/03/04
13:34 ب.ظ
ساخت و نصب ساز اسکلت فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
11:58 ق.ظ
اجرای سازه فضا کاران به عنوان درورودی اورژانس مرکز
زنجان 1398/3/2 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
پروژه اجرای فاز یک احداث سوله بحران
تهران 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:13 ب.ظ
ساخت سوله 3/300 متری
ساخت سوله 3/300 متری... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/3/1 مهلت دار
14:51 ب.ظ
ادامه پروژه احداث سوله بحران و ازدواج اسان
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:54 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سازه های صنعتی و غیر صنعتی
خوزستان 1398/3/1 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
11:31 ق.ظ
اجرای بخشی از تیر ورقهای مصلی ویس 12 تن
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
اجرای سازه سبک بازار روز
خراسان جنوبي 1398/3/1 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
خرید ساخت نصب سوله با زیربنا 12/394 مترمربع در شهرک صنعتی سرامیکی
آذربايجان شرقي 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
08:02 ق.ظ
سازه بتنی و فولادی پروژه ها
خراسان رضوي 1398/2/31 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- پروژه خشک چینی و مرمت پیاده روهای سطح
تهران 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:36 ب.ظ
اجرای اسکلت طبقات هفتم وهشتم از بلوک میانی
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
14:20 ب.ظ
ساخت سوله 3/300 متری
ساخت سوله 3/300 متری... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/2/30 مهلت دار
12:44 ب.ظ
ساخت سالن سوله اداری 616/80 مترمربع
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
احداث دو دستگاه سوله انبار امدادی 36*12 متر
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:16 ق.ظ
احداث اسکلت بیمارستان 22 تختخوابی
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
12:41 ب.ظ
احداث انبار نمک سازه خود ایستادرراهدار خانه دلیچایی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
11:10 ق.ظ
واگذاری پروژه سوله بحران
تهران 1398/2/28 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
احداث دو دستگاه سوله انبار امدادی به ابعاد 36*12 متر در شهرستان ها
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
عملیات اجرای اسکلت پروژه راین
کرمان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/27
08:20 ق.ظ
احداث سازه فلزی سوله انبار امدادی
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
احداث سازه فلزی سوله انبار امدادی
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:59 ق.ظ
فاز یک احداث سوله بحران منطقه سه و فاز دوم احداث کانال انتقال
تهران 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
14:56 ب.ظ
پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری
کرمانشاه 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- بهسازی معابر پشت جاده کمربندی
لرستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:25 ب.ظ
ساخت سوله اداری به متراژ616/80مترمربع  دو طبقه - دهیاری کردزار
تهران 1398/2/24 مهلت دار
11:44 ق.ظ
تهیه ساخت نصب سوله با سازه سبک و سقف سازه فضایی
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
احداث اسکلت صیادی
احداث اسکلت صیادی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:41 ب.ظ
اجرای سازه سبک بازار روز
خراسان جنوبي 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
دمونتاژ و انتقال اسکلت سوله
البرز 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
12:09 ب.ظ
اجرای سازه فضا کاران به عنوان بادگیر در ورودی اورژانس مرکز
زنجان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
انجام 4 پروژه:  بهسازی معابر پشت جاده کمربندی ا
لرستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
اجرای اسکلت فلزی باکس مرکزی طبقه زیرزمین ساختمان اصلی
قزوين 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اجرای بخشی از اسکلت فلزی
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
نصب 2450 تن اسکلت فلزی مربوطبه سالن فولاد سازی شرکتفولاد جهان آرا اروند
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
تهیه ساخت ونصب سوله با سازه سبک و سقف سازه فضایی
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
15:34 ب.ظ
اجرای بخشی از اسکلت فلزی وبلوکاژو کف
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
تخریب و احداث مدرسه 6 کلاسه شهید شیرودی
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
احداث سازه توسعه بیمارستان
چهارمحال بختياري 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای اسکلت فلزی باکس مرکزی طبقه زیرزمین ساختمان اصلی مصلی
قزوين 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
پروژه احداث سوله بحران
پروژه احداث سوله بحران... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
08:51 ق.ظ
احداث سوله ورزشی در پارک
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
12:07 ب.ظ
تکمیل اسکلت و پوشش سقف سالن باستانی شهرستان
همدان 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تکمیل سوله .اسکلت اداری و کف سازی  سالن ورزشی مهاجران
همدان 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تکمیل اسکلت و اجرای دیوارهای خارجی مجموعه ورزشی
همدان 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
تکمیل اسکلت و اجرای دیوارهای خارجی مجموعه ورزشی خوابگاه ورزشکاران
همدان 1398/2/15 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
احداث فاز اول اسکلت ساختمان مسجد مرکز با مساحت 300 متر مربع
قزوين 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:54 ب.ظ
13:54 ب.ظ