1397/09/25
13:27 ب.ظ
احداث سوله شاهین 500 مترمربع
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
10:15 ق.ظ
ساخت 4 نوع اسکلت و کابینت فلزی 75 عدد
قم 1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/24
14:05 ب.ظ
واگذاری ساخت یک باب سوله
تهران 1397/9/24 مهلت دار
09:58 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی اسکلت فلزی
کرمانشاه 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
14:06 ب.ظ
احداث اسکلت سوله راهدارخانه محور
فارس 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
13:14 ب.ظ
اجرای حوضچه ضد عفونی و کارهای فلزی سوله های
مازندران 1397/9/21 مهلت دار
11:52 ق.ظ
تامین ساخت حمل و نصب حدود320 تن سازه های فلزی کانتینر
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
احداث سوله های کارگاهی در شهرک
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
09:47 ق.ظ
احداث سوله های کارگاهی در ناحیه صنعتی
کرمانشاه 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
16:42 ب.ظ
احداث بخشی از سوله پایگاه
خراسان جنوبي 1397/9/19 تاریخ گذشته
16:38 ب.ظ
خرید حمل و نصب بخشی از سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی
خراسان جنوبي 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
عملیات اجرایی اسکلت فلزی یکی از مراکز
کرمانشاه 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/17
14:51 ب.ظ
احداث سوله دو منظوره
احداث سوله دو منظوره... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی و اجرای عملیات ساخت سوله
قزوين 1397/9/17 مهلت دار
07:57 ق.ظ
انجام عملیات ساخت یک باب سوله پمپ گهو
خراسان شمالي 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/15
16:32 ب.ظ
ساخت 1 باب سوله چندمنظوره
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:28 ب.ظ
ساخت یک قاب سوله چند
ساخت یک قاب سوله چند... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خرید حمل نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چندمنظوره
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
تکمیل سوله سالن چندمنظوره امدادی - خرید ورق الات
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
اصلاحیه - تکمیل سوله انبار امدادی شهرستان
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
احداث سوله دو منظوره
احداث سوله دو منظوره... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:37 ب.ظ
خرید تا نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چندمنظوره
خراسان جنوبي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
10:54 ق.ظ
تکمیل سوله انبار امدادی شهرستان
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
16:45 ب.ظ
تهیه مصالح ساخت ، حمل و نصب اسلکت فلزی
البرز 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تکمیل سوله شماره 4 پایگاه
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
تهیه مصالح ساخت حمل و نصب اسکلت فلزی
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
واگذاری احداث سوله دو منظوره بحران و
تهران 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
10:58 ق.ظ
اجرای دستمزد اسکلت و سقف ساختمان
کرمانشاه 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
08:39 ق.ظ
تکمیل سوله سالن چندمنظوره امدادی
اصفهان 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
احداث سوله انبار امدادی -
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
احداث سازه سوله انبار مدادی شهرستان
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:12 ب.ظ
تهیه مواد و اجرای پوشش اپوکسی در کف و زیرمسیر کابل و داکت کشی
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
احداث سوله تخمیر کارخانه کود
گيلان 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
تکمیل سوله ستادبحران
تکمیل سوله ستادبحران... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
طراحی و اجرای سوله ساختمانی
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
ساخت و نصب سوله بچینگ
ساخت و نصب سوله بچینگ... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی و اجرای اسکلت فلزی
آذربايجان شرقي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:32 ق.ظ
احداث اسکلت فولادی مرکز رشد
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:36 ب.ظ
تعمیرات سرویس بهداشتی - تعمیر ابخوری
کرمان 1397/9/5 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
عملیات عمرانی شهرستان
عملیات عمرانی شهرستان... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:00 ق.ظ
ساخت اسکلت سوله چندمنظوره -
خراسان جنوبي 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
احداث بخشی از سوله پایگاه امداد
خراسان جنوبي 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
تهیه و اجرای اسکلت فلزی ساختمان امدادی
خراسان جنوبي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:38 ب.ظ
تکمیل سوله ستاد بحران شامل ساخت رنگ امیزی و نصب قوطی
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
ساخت و رنگ امیز اسکلت فلزی
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تکمیل اسکلت سوله امدادی در شهرستان
بوشهر 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اجرای اسکلت فلزی الحاقی یادمان گلزار
اردبيل 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
اجرای فاز دوم مسجد جامع شهرستان ریگان برای ساخت و
کرمان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
14:59 ب.ظ