1398/09/24
14:18 ب.ظ
تکمیل پارک
تکمیل پارک... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/24 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای پارک ورودی شهر فاز یک
بوشهر 1398/9/24 مهلت دار
10:05 ق.ظ
احداث پارک محله ای
احداث پارک محله ای... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/24 مهلت دار
10:02 ق.ظ
مرمت و بهسازی تعدادی از پارک های شهر
تهران 1398/9/24 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
اجرای احداث اب نما رودخانه بلوار
تهران 1398/9/24 مهلت دار
07:54 ق.ظ
واگذاری پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر
خوزستان 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
14:24 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت زمین ورزشی محله5 واقع
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
14:21 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت پارک بلوک
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
14:21 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت زمین ورزشی بلوک
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
14:21 ب.ظ
ساخت زمین ورزشی بلوک 123 در فاز 2 شهر
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
10:19 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
10:13 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی محله مالچه
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
08:05 ق.ظ
انجام 6 پروژه: اجرای عملیات تکمیلی
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
14:40 ب.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
14:40 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
13:10 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
11:24 ق.ظ
تکمیل چهار باب چمن مصنوعی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
10:20 ق.ظ
اجرای فاز یک پارک
اجرای فاز یک پارک... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
15:33 ب.ظ
اجرای فضا سبز و جدول پارک
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
11:24 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی
تکمیل عملیات اجرایی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/20 مهلت دار
10:48 ق.ظ
10:25 ق.ظ
بهسازی زمین چمن
بهسازی زمین چمن... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
09:57 ق.ظ
اجرای پروژه پارک خطی
اجرای پروژه پارک خطی... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
08:39 ق.ظ
اجرای بوستان انتظار در بلوار حضرت
کرمان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
09:59 ق.ظ
پروژه احداث پارک محله ای شهر
بوشهر 1398/9/19 مهلت دار
08:30 ق.ظ
تکمیل پارک شهدا گمنام
تکمیل پارک شهدا گمنام... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
12:31 ب.ظ
تکمیل مجموعه ورزشی کهنک و تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
احداث پارک مطالعه در بلوار
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
18:35 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی اسلامیه
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
بازسازی خسارت ناشی از سیل به فضای سیس و پارکهای سطح شهر
لرستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
11:30 ق.ظ
عملیات احداث پارک ریاضی و نجوم
فارس 1398/9/16 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
عملیات اجرایی بوستان شهدا گمنام
فارس 1398/9/16 مهلت دار
08:52 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
18:57 ب.ظ
تکمیل بوستان علی اباد
تکمیل بوستان علی اباد... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
ایجاد و توسعه فضا سبز و اجرای پارک محله ای در
لرستان 1398/9/14 مهلت دار
18:47 ب.ظ
تکمیل بوستا
تکمیل بوستا... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
عملیات تکمیل پارک سه هکتاری و احداث مخزن و نگهبانی
فارس 1398/9/14 مهلت دار
08:53 ق.ظ
اجرای فاز یک پارک
اجرای فاز یک پارک... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/14 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی
خراسان رضوي 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
12:40 ب.ظ
اجرای تکمیل پارک
اجرای تکمیل پارک... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
اجرای پروژه های : اصلاح شبکه معابر درون شهری در محدوده شهری شهر
لرستان 1398/9/13 مهلت دار
07:46 ق.ظ
احداث پارک محله ای در زمینهای تعاونی فاز
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
15:14 ب.ظ
تکمیل زمین ورزشی
تکمیل زمین ورزشی... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تکمیل استادیوم ورزشی
تکمیل استادیوم ورزشی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
اجرای کانال جاده نیروگاه - حدفاصل تنگک دوم
بوشهر 1398/9/12 مهلت دار