1397/09/25
12:05 ب.ظ
پروژه تکمیل پارک نواری چهار باغ شامل :زیرسازی -بتن ریزی
همدان 1397/9/25 اعلام نشده
10:32 ق.ظ
ساماندهی پارک اندیشه
ساماندهی پارک اندیشه... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
10:05 ق.ظ
پروژه احداث پارک
پروژه احداث پارک... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
07:52 ق.ظ
بهسازی پارک وحدت شهر
بهسازی پارک وحدت شهر... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
19:24 ب.ظ
احداث زمین تنیس شامل :
احداث زمین تنیس شامل :... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/24 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
تکمیل پارک  - تعویض چمن مصنوعی
تهران 1397/9/24 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
بهسازی و اسفالت معابر  و تکمیل و توسعه پارکهای سطح شهر
لرستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/23
09:14 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی مجموعه
کردستان 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
15:19 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی مسیر سلامت
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
بهسازی پارک
بهسازی پارک... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
اجرای فاز یک پارک خیابان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
تکمیل فاز اول استادیوم 5000 نفری
گيلان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز شهر
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
07:43 ق.ظ
احداث باغ پارک
احداث باغ پارک... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/22 اعلام نشده
07:40 ق.ظ
زمین چمن مصنوعی ورزشگاه
زمین چمن مصنوعی ورزشگاه... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/9/22 مهلت دار
07:38 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی در خیابان
البرز 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
18:21 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : دیوار محوطه مجموعه ورزشی ر
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
احداث پارک خطی دروی
احداث پارک خطی دروی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
11:22 ق.ظ
احداث بخشی از پارک خانواده مجموعه
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
احداث سکوهای تماشاگران استادیوم
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
احداث پارک ولیعصر شهرک
احداث پارک ولیعصر شهرک... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
17:05 ب.ظ
محوطه سازی پارک نرگس شامل خاکریزی و خاکبرداری و ....
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:46 ب.ظ
ساماندهی پارک روستای
ساماندهی پارک روستای... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:45 ب.ظ
تکمیل زمین ورزشی
تکمیل زمین ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی
تکمیل زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی
تکمیل زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی دهخدا
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
زیرسازی چمن طبیعی ورزشی گچین پائین
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
احداث پارک و توسعه فضای سبز
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:40 ب.ظ
تکمیل زمین ورزشی چمن مصنوعی
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
تکمیل  زمین ورزشی
تکمیل زمین ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
احداث زیرسازی چمن مصنوعی محله ای
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
توسعه و تجهیز پارک و فضای سبز
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
تجهیز و توسعه پارک ورودی شهرک
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
بهسازی و پاکسازی پارک
بهسازی و پاکسازی پارک... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/19 مهلت دار
10:02 ق.ظ
احداث و توسعه فضای سبز پارک ملت
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
اجرای پروژه ساماندهی پارک
کرمانشاه 1397/9/19 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در
بوشهر 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
بهسازی پارک ساحلی
بهسازی پارک ساحلی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
احداث بهسازی پارک صخره ای در زمینی به مساحت 40 هکتار
خوزستان 1397/9/19 مهلت دار
08:08 ق.ظ
اصلاحیه -- احداث فاز یک پارک ساحلی
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:47 ق.ظ
اجرای فاز یک پارک
اجرای فاز یک پارک... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/18 مهلت دار
09:46 ق.ظ
تکمیل و احداث ساختمان باغ گلها
فارس 1397/9/18 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
احداث پارک بانوان
احداث پارک بانوان... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/18 مهلت دار
08:09 ق.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز و
ایجاد و توسعه فضای سبز و... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/18 مهلت دار
06:02 ق.ظ
تکمیل و توسعه پارکهای سطح شهر
کرمان 1397/9/17 اعلام نشده
05:37 ق.ظ
زیرسازی زمین چمن مصنوعی
زیرسازی زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
15:32 ب.ظ
احداث سکوی تماشاگران بندر
بوشهر 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی
اجرای چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
پروژه احداث پارک و توسعه فضای سبز
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته