1398/03/04
14:35 ب.ظ
احداث پارک کودک
احداث پارک کودک... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/3/4 مهلت دار
13:16 ب.ظ
اجرای عملیات احداث پارک شطرنج واقع در جنب پل
گلستان 1398/3/4 مهلت دار
13:04 ب.ظ
احداث فاز اول پارک گردسگری شهر
خوزستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فاز اول بهسازی پارک
فاز اول بهسازی پارک... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/4 مهلت دار
12:22 ب.ظ
تکمیل پارک
تکمیل پارک... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/4 مهلت دار
10:12 ق.ظ
اجرای عملیات احداث پارک شطرنج
گلستان 1398/3/4 مهلت دار
10:11 ق.ظ
بازسازی و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی
لرستان 1398/3/4 مهلت دار
09:23 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای پارک گردشگری
کرمان 1398/3/4 مهلت دار
09:20 ق.ظ
احداث پارک خطی
احداث پارک خطی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
18:19 ب.ظ
اجرای زیرسازی چمن مصنوعی
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
14:24 ب.ظ
احداث فضای سبز
احداث فضای سبز... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/2 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
احداث چمن مصنوعی ورزشگاه
گيلان 1398/3/2 مهلت دار
14:22 ب.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی اسماعیلیان
گيلان 1398/3/2 مهلت دار
14:21 ب.ظ
چمن مصنوعی کوچصفهان زیرسازی
گيلان 1398/3/2 مهلت دار
14:19 ب.ظ
احداث پارک چشمه
احداث پارک چشمه... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
14:13 ب.ظ
تکمیل پارک
تکمیل پارک... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
12:29 ب.ظ
تکمیل استادیوم تختی
تکمیل استادیوم تختی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
10:47 ق.ظ
احداث پارک حاشیه ای
احداث پارک حاشیه ای... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/3/2 اعلام نشده
10:32 ق.ظ
فاز اول بهسازی پارک
فاز اول بهسازی پارک... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/2 مهلت دار
09:43 ق.ظ
زیرسازی زمین چمن مصنوعی اشتره
لرستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
پروژه تکمیل پارک خلیج فارس شهر
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
08:14 ق.ظ
احداث پارک 1/2 هکتاری جنب ترمینال روستایی
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:21 ب.ظ
تکمیل زمین ورزشی سرریگ دوم
هرمزگان 1398/3/1 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
ادامه احداث پارک گلخانه فاز
تهران 1398/3/1 مهلت دار
14:42 ب.ظ
پروژه احداث پارک 1.2 هکتاری جنب ترمینال روستایی
آذربايجان غربي 1398/3/1 مهلت دار
14:32 ب.ظ
تهیه و حمل چمن های مصنوعی
اصفهان 1398/3/1 مهلت دار
14:31 ب.ظ
احداث پارک
احداث پارک... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/3/1 مهلت دار
12:34 ب.ظ
احداث پارک محله ای شهر
احداث پارک محله ای شهر... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/1 مهلت دار
11:06 ق.ظ
تکمیل زمین فوتبال ارم فردیس
البرز 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
احداث و تکمیل پارک های گردشگری شهری عملیات بهسازی بوستان
کرمان 1398/3/1 مهلت دار
08:55 ق.ظ
انجام پروژه در سه ردیف شامل  احداث سه باب زمین فوتبال
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
پروژه ها : احداث بوستان مشاهیر - احداث ساختمان واقع در فاز اول
خراسان رضوي 1398/3/1 مهلت دار
08:00 ق.ظ
احداث چمن مصنوعی الهیه
احداث چمن مصنوعی الهیه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/3/1 مهلت دار
08:00 ق.ظ
تکمیل استادیوم تختی
تکمیل استادیوم تختی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/3/1 مهلت دار
07:51 ق.ظ
تکمیل پارک بانوان شامل اجرای جداول و کفپوش و سنگ و الاچیق و نگهبانی
تهران 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
14:53 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال
لرستان 1398/2/31 مهلت دار
14:37 ب.ظ
تکمیل استادیوم ورزشی تختی
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
14:26 ب.ظ
احداث پارک محله ای شهرک
احداث پارک محله ای شهرک... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/2/31 مهلت دار
10:55 ق.ظ
احداث پارک
احداث پارک... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
انجام پروژه در سه ردیف شامل  احداث زمین مصنوعی
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
09:25 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای
ايلام 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
تکمیل باغ بانوان شهر دولت اباد
اصفهان 1398/2/31 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
احداث چمن  مصنوعی الهیه
احداث چمن مصنوعی الهیه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
07:55 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- پروژه خشک چینی و مرمت پیاده روهای سطح
تهران 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
15:25 ب.ظ
زیرسازی و اماده سازی زمین چمن مصنوعی
گلستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
بهسازی و اماده سازی زمین چمن مصنوعی
گلستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
بهسازی و اماده سازی زمین چمن مصنوعی روستای
گلستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی
کرمان 1398/2/30 تاریخ گذشته