1397/11/30
15:34 ب.ظ
اجرای عملیات احداث فضای سبز بلوار
فارس 1397/11/30 مهلت دار
14:36 ب.ظ
احداث پارک حاشیه ای
احداث پارک حاشیه ای... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
تکمیل و تجهیز پارک
تکمیل و تجهیز پارک... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/11/30 مهلت دار
11:51 ق.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
10:05 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی دهستان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
10:05 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی دهستان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
10:05 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
10:04 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی سمیده هویزه
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
10:04 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی دهستان جغال شادگان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:51 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:45 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی اهل
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:45 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:44 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی جلیعه
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
احداث زمین مصنوعی جلیزی
احداث زمین مصنوعی جلیزی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
08:57 ق.ظ
احداث فضای سبز بلوار
احداث فضای سبز بلوار... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
بازسازی یک قطعه زمین چمن
تهران 1397/11/30 مهلت دار
07:37 ق.ظ
احداث زمین ورزشی فاز 3 شهر جدید
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:03 ب.ظ
بهسازی پارک ملت
بهسازی پارک ملت... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
16:47 ب.ظ
احداث پروژه اجرای بوستان  سایت 32 هکتاری
آذربايجان شرقي 1397/11/29 مهلت دار
16:13 ب.ظ
احداث پارک
احداث پارک... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
11:53 ق.ظ
احداث پارک حاشیه ای گلبهار منطقه
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:53 ق.ظ
احداث پارک
احداث پارک... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
عملیات احداث  و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
08:00 ق.ظ
برنامه بهبود محیط شهری طرح احداث پارک خرید گل و گیاه
البرز 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:15 ب.ظ
تکمیل بوستان روستای
تکمیل بوستان روستای... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
15:54 ب.ظ
تکمیل  فاز 2 بوستان گلها
تکمیل فاز 2 بوستان گلها... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
اصلاح زیرسازی و تهیه و حمل و نصب و اجرای پوشش پلی اورتان پیس اسکیت
مركزي 1397/11/28 مهلت دار
12:56 ب.ظ
تکمیل استادیوم  اروندان
تکمیل استادیوم اروندان... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
10:46 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل : 1- ایجاد و توسعه فضای سبز شهر
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
09:40 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی محله
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
پروژه احداث زمین چمن مصنوعی محله قطعه فازیک
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
احداث و نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
08:51 ق.ظ
پروژه اجرای پارک
پروژه اجرای پارک... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/28 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
پروژه فاز اول ساماندهی و بهسازی پارک
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
17:21 ب.ظ
اجرای پروژه پارک
اجرای پروژه پارک... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/27 مهلت دار
09:37 ق.ظ
ایجاد زیرساختهای گردشگری پارک
سمنان 1397/11/27 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
اجرای پروژه پارک کوهپایه کلات
فارس 1397/11/27 مهلت دار
07:58 ق.ظ
احداث پارک محله ای در خیابان
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
14:45 ب.ظ
احداث پارک
احداث پارک... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/11/24 مهلت دار
14:12 ب.ظ
پروژه تکمیل پارک 6/5 هکتاری شهر
البرز 1397/11/24 مهلت دار
12:15 ب.ظ
احداث بوستان
احداث بوستان... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
19:32 ب.ظ
احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث و نگهداری از فضای سبز شهرک صنعتی
گلستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث و نگهداری از فضاهای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان
گلستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث بوستان
اصفهان 1397/11/23 مهلت دار
09:38 ق.ظ
ساماندهی و تجهیز پارک
ساماندهی و تجهیز پارک... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/23 مهلت دار
09:37 ق.ظ
بازسازی و تعمیر پارک های
تهران 1397/11/23 مهلت دار