1397/11/29
16:15 ب.ظ
احداث بخشی از ساختمان مصلی بزرگ شهر
فارس 1397/11/29 مهلت دار
16:13 ب.ظ
عملیات ساختمانی 32 دستگاه فنوداسیون قطعه انشعاب
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
16:12 ب.ظ
تعمیرات اشپزخانه  بیمارستان همراه با مصالح مصرفی
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
16:03 ب.ظ
اماده سازی جهت توسعه ساختمان های اداری در
تهران 1397/11/29 مهلت دار
15:59 ب.ظ
تجهیز سالن تیراندازی مجموعه وزرشی گل گهر
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
15:56 ب.ظ
احداث سوله انبار عشایر
احداث سوله انبار عشایر... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/29 مهلت دار
15:50 ب.ظ
احداث انبار ناریه در معدن شهرک
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
15:49 ب.ظ
بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:43 ب.ظ
تکمیل و تجهیز پارک جهان کودک
البرز 1397/11/29 مهلت دار
15:42 ب.ظ
بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:42 ب.ظ
بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:31 ب.ظ
تکمیل راهدارخانه و انبار شن و نمک سه هزار
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
13:01 ب.ظ
طرح مشاوره مرمت و بازسازی ساختمان منشی باشی
فارس 1397/11/29 مهلت دار
13:00 ب.ظ
ساخت درب ورودی به ابعاد 3/30در 1.80 به اضافه تخریب دیوار  پی کنی
فارس 1397/11/29 مهلت دار
12:56 ب.ظ
مناسب سازی محیط زندگی  معلولین طبق ضوابط مناسب سازی
فارس 1397/11/29 مهلت دار
12:53 ب.ظ
بهسازی و نوسازی حوضچه فیبر نوری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
12:29 ب.ظ
ساخت اتاقک تجهیزات خط انتقال اب گل
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
12:22 ب.ظ
تکمیل استادیوم اروندان
تکمیل استادیوم اروندان... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
12:11 ب.ظ
کمک به زیرساخت های گردشگری
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
12:10 ب.ظ
ساماندهی اسکله های گردشگری تالاب
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
10:25 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی ساختمان شهرداری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
09:44 ق.ظ
احداث شبکه و اتاقک تصفیه فاضلاب راهدارخانه مرکزی
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
09:39 ق.ظ
احداث مسجد و سرای محله در شهرک
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
پروژه ساختمان اداری استانداری
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
09:34 ق.ظ
احداث چند واحد مسکن متخصصین
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
08:59 ق.ظ
انجام 4 پروژه: زیرسازی جدولگذاری اسفالت تعریض پل بلوار ورودی و
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
اصلاحیه -- احداث ساختمان دهیاری روستای
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
انجام عملیات ساختمانی کارخانه منازل سازمانی و دفاتر متعلق
خراسان رضوي 1397/11/29 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:24 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 3 ردیف شامل : 1- عملیات پوشش سقف و نورپردازی پایانه
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
تکمیل مدرسه شماره 8 باب ساختمان اصلی سرایداری نگهبانی سرویس
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:55 ق.ظ
احداث دستمزدی ساختمان اسایشگاه تا سفتکاری 1784 مترمربع زیربنا
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
07:54 ق.ظ
عملیات احداث ایستگاه های مسافری راه اهن
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
07:53 ق.ظ
مرمت و بهسازی پارکینک پایانه بار
مركزي 1397/11/29 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
احداث دو باب مدرسه 12 کلاسه در شهرک
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:41 ق.ظ
احداث دو باب مدرسه 12 کلاسه در شهرک
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:02 ب.ظ
ساخت استیشن پرستاری جهت اورژانس
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تعمیرات اساسی مدرسه بنی هاشم ناحیه
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تعمیرات اساسی مدرسه مطهری
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تعمیرات اساسی مدارس
تعمیرات اساسی مدارس... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
تکمیل بهسازی و نگهداری راهدارخانه
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
17:58 ب.ظ
اجرای حفاظ پنجره های راه
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
16:52 ب.ظ
واگذاری خدمات مجری  ساختمانی در 2 پروژه
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
16:41 ب.ظ
تعمیر و بازسازی ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
16:22 ب.ظ
ساخت بلوک بتنی تیپ 4 بازوی
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
16:20 ب.ظ
احداث سالن خانه کشتی
احداث سالن خانه کشتی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
16:20 ب.ظ
تکمیل ساختمان نگهبانی و دیوارکشی مجتمع فرهنگی دینی
قزوين 1397/11/28 مهلت دار