1397/11/29
16:18 ب.ظ
مرمت اسیاب  دوقلوی شهداد
مرمت اسیاب دوقلوی شهداد... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
16:18 ب.ظ
مرمت قلعه گلاشگرد
مرمت قلعه گلاشگرد... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
16:18 ب.ظ
مرمت قلعه منوجان و قلعه کهنوج و بناهای
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
16:17 ب.ظ
مرمت بناهای تاریخی بافت و رابر
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
17:58 ب.ظ
پروژه مرمت حمام بیستون
پروژه مرمت حمام بیستون... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
11:25 ق.ظ
مرمت پل میرزا رسول میاندواب
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:20 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی سطح استان مرمت قلعه تل
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
مرمت برج بمونی
مرمت برج بمونی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
19:46 ب.ظ
مرمت و رفع خطر دیوار ضلع غربی عمارت
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
مرمت برج
مرمت برج... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:00 ق.ظ
تعمیر و مرمت مسجد
تعمیر و مرمت مسجد... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
06:55 ق.ظ
تعمیر و مرمت تیمچه
تعمیر و مرمت تیمچه... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
06:55 ق.ظ
تعمیر و مرمت موزه رسام عریزاده
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
12:58 ب.ظ
مرمت و ساماندهی زیرزمین موزه
آذربايجان شرقي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
09:20 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مجموعه مقابر
آذربايجان شرقي 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:39 ب.ظ
مرمت و اضطراری اثار تاریخی
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
انجام عملیات تعمیر مرمت و ساماندهی مسجد عبداللهی
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
تعمیر و مرمت و ساماندهی مسجد
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
06:35 ق.ظ
تعمیر موزه باستانشناسی شهرستان
ايلام 1397/11/15 تاریخ گذشته
06:30 ق.ظ
پروژه مرمت حمام بیستون
پروژه مرمت حمام بیستون... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:28 ب.ظ
مرمت بازار کرمان و مجموعه های وابسته
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
پاکسازی و لکه گیری تخصصی نمای اجری
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
مرمت و بازسازی بازار و پیرامون
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:18 ب.ظ
انجام عملیات تکمیل پایگاه کهنه ماسوله و
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
مرمت اضطراری  اثار تاریخی  در سطح استان
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
مرمت قلعه
مرمت قلعه... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ساماندهی و مرمت محوطه باغ امیر سپهدار
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی در سطح استان
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:31 ب.ظ
پروژه انجام عملیات مرمت و ساماندهی موزه های
گيلان 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
مرمت و ساماندهی حمام تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
مرمت و ساماندهی خانه های تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
مرمت و ساماندهی حمام
مرمت و ساماندهی حمام... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
مرمت و ساماندهی عمارت
مرمت و ساماندهی عمارت... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مسجد جامع و حمام تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
زیرساختهای گردشگری -
زیرساختهای گردشگری -... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
مرمت و ساماندهی حمام
مرمت و ساماندهی حمام... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
مرمت و ساماندهی کارونسراهای
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
مرمت و ساماندهی خانه معبودی
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
14:04 ب.ظ
واگذاری اجرای پروژه هادر 23 ردیف شامل :1- مرمت و ساماندهی خانه های تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:35 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر مرمت و بازسازی
گيلان 1397/11/10 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
انجام عملیات مرمت بازسازی و ساماندهی موزه های
گيلان 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:28 ب.ظ
مرمت خانه رکابی
مرمت خانه رکابی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
مرمت منزل شیخ جعفر
مرمت منزل شیخ جعفر... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی در سطح استان
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:31 ب.ظ
مرمت منیر چوبی و تاریخی نقوسان
مركزي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:21 ب.ظ
مرمت مقابر صفوی
مرمت مقابر صفوی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:50 ب.ظ
تعمیر و مرمت اضطراری
تعمیر و مرمت اضطراری... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/11/7 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
مرمت اسبادهای خواف
مرمت اسبادهای خواف... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
16:38 ب.ظ
تعمیر و مرمت موزه باستان شناسی
ايلام 1397/11/7 تاریخ گذشته