1398/09/18
13:59 ب.ظ
مرمت مدرسه خسروی
مرمت مدرسه خسروی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
مرمت پل کشمش تپه ماکو
مرمت پل کشمش تپه ماکو... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
ساماندهی و مرمت عرشه و جداره های پل
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
مرمت مسجد سرخ
مرمت مسجد سرخ... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
مرمت پل میرزا
مرمت پل میرزا... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:44 ب.ظ
تعمیر و مرمت اضطراری بناهای تاریخی
چهارمحال بختياري 1398/9/17 مهلت دار
18:44 ب.ظ
تعمیر و مرمت اضطراری بناهای تاریخی
چهارمحال بختياري 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/13
19:38 ب.ظ
تکمیل مرمت و ساماندهی مجموعه باغ
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
مرمت اشیا منقول فرهنگی تاریخی استان
قم 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اموزش طراحی مقرنس و طراحی مقرنس
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:19 ق.ظ
بازسازی هشتی ورودی خانه تاریخی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
تکمیل مرمت و ساماندهی مجموعه باغ
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:57 ب.ظ
طراحی و اجرای یک عدد تابلو نگار گری
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
طراحی و اجرای قلم زنی روی پایه سنگاب برنجی
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
طراحی و اجرای یک عدد تابلو تذهیب و تشعیر
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:35 ب.ظ
قلمزنی مجتمع به قطر 80 سانتیمتر
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
انجام معرق و مشبک چوب و فلز با موضوع
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:05 ب.ظ
مرمت پل تاریخی
مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
خدمات مرمت پل تاریخی سی پله
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خدمات مرمت پل تاریخی
خدمات مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خدمات مرمت پل تاریخی
خدمات مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خدمات مرمت پل تاریخی کاکارضا
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
18:09 ب.ظ
واگذاری عملیات ساخت و نصب دربهای
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
مرمت اضطراری خانه
مرمت اضطراری خانه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:41 ب.ظ
مرمت و بازسازی شیروانی ابتدای
همدان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
18:52 ب.ظ
مرمت اشیا منقول فرهنگی تاریخی
قم 1398/8/23 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
مرمت کاروانسرای
مرمت کاروانسرای... ابنیه و ساختمان
قم 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
مرمت مجموعه بازار نو وکهنه
قم 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:21 ب.ظ
مرمت و بازسازی شیروانی و سقف
همدان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
15:29 ب.ظ
تهیه طرح و احیاء نوسازی و بهسازی بنای ارزشمند خانه گازر و محله دل دل
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:57 ق.ظ
مرمت و بازسازی شیروانی ابتدای خیابان تختی
همدان 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
نگهداری باغات تاریخی استان
کرمان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:30 ب.ظ
بروز رسانی عرصه و حریم و ظوابط حفاظتی منزل خاکباز
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
مرمت استحفاظی گنبد امامزادگان
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
بروزرسانی عرصه و حریم و ظوابط حفاظتی منزل تاریخی خاکباز
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:57 ب.ظ
پروژه مرمت پل میرزا
پروژه مرمت پل میرزا... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/8/18 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
تعمیر و مرمت اضطراری بناهای تاریخی
چهارمحال بختياري 1398/8/18 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
تعمیر و مرمت اضطراری بناهای تاریخی شهرستان
چهارمحال بختياري 1398/8/18 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
تعمیر و مرمت اضطراری بناهای تاریخی
چهارمحال بختياري 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
مرمت مسجد چهلستون
مرمت مسجد چهلستون... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:34 ب.ظ
عملیات اجرای مرمت منزل
عملیات اجرای مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
18:57 ب.ظ
مرمت خانه تاریخی زند
مرمت خانه تاریخی زند... ابنیه و ساختمان
قم 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/23
13:31 ب.ظ
عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای تاریخی
فارس 1398/7/23 اعلام نشده
1398/07/22
07:38 ق.ظ
مرمت و بدنه سازی گذرهای تاریخی اطراف
فارس 1398/7/22 اعلام نشده
1398/07/11
07:35 ق.ظ
مرمت و بازسازی بخشی از ارگ ت
اصفهان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:03 ب.ظ
مرمت دیوار شمالی خانه ویکل
اردبيل 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/28
14:21 ب.ظ
اجرای عملیات در حمام سنگی
اردبيل 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
12:00 ب.ظ
عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای تاریخی
فارس 1398/6/27 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
کفسازی مناسب سازی گذر
کفسازی مناسب سازی گذر... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/27 اعلام نشده
1398/06/25
18:56 ب.ظ
ساماندهی و مرمت محوطه
ساماندهی و مرمت محوطه... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/6/25 تاریخ گذشته