1398/02/31
07:38 ق.ظ
مرمت بنای تاریخی حمام
مرمت بنای تاریخی حمام... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
07:38 ق.ظ
مرمت و ساماندهی بافت تاریخی
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
15:04 ب.ظ
مرمت خانه یهودی های ارگ بم
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
15:04 ب.ظ
کاروانسرای
کاروانسرای... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
15:04 ب.ظ
مرمت اصطبل ارگ بم
مرمت اصطبل ارگ بم... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
15:04 ب.ظ
مرمت بیمارستان قدیم
مرمت بیمارستان قدیم... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
15:04 ب.ظ
مرمت مسجد جامع ارگ بم
مرمت مسجد جامع ارگ بم... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
15:03 ب.ظ
مرمت مدرسه
مرمت مدرسه... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
11:52 ق.ظ
مرمت بنای تاریخی رشید ادوله دورباش تکاب
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
11:49 ق.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
11:49 ق.ظ
مرمت بنای تاریخی حمام
مرمت بنای تاریخی حمام... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
11:49 ق.ظ
مرمت و تکمیل حمام بیستون
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
07:56 ق.ظ
ساماندهی و مرمت محوطه باغ
خوزستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:42 ب.ظ
ساماندهی و مرمت محوطه ها و باغهای تاریخی و بقاع متبرکه و
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
19:41 ب.ظ
مرمت بقعه تاریخی
مرمت بقعه تاریخی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
19:41 ب.ظ
مطالعه و ایجاد اردوگاه ها ومجتمع های خدمات
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
19:40 ب.ظ
مرمت کبوترخانه های
مرمت کبوترخانه های... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
19:38 ب.ظ
19:38 ب.ظ
تامین زیرساخت های گردشگری مجتمع خدماتی رفاهی
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
19:38 ب.ظ
ساماندهی و ارتقاء کیفیت زیرساختهای گردشگری
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
10:04 ق.ظ
پروژه خواناسازی اصلاح و بازسازی  آب شستگی بناهای داخل ارگ و مرمتبرج باروی ارگ
خراسان شمالي 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
مرمت اسبادهای روستای چهار
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
مرمت مدرسه هدایت
مرمت مدرسه هدایت... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:14 ب.ظ
مرمت حمام محمد بیگ
مرمت حمام محمد بیگ... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
مرمت گنبد
مرمت گنبد... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
مرمت بافت تاریخی
مرمت بافت تاریخی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
مرمت بنا تاریخی ستاد لشکر
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
مرمت اثار باستانی
مرمت اثار باستانی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:21 ب.ظ
خوانا سازی اصلاح و بازسازی اب شستگی بناهای
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
مرمت محور فرهنگی تاریخی مسجد جامع تا مسجد علی نوش اباد
اصفهان 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
مرمت و ساماندهی پل شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/2/26 مهلت دار
11:07 ق.ظ
تامین و اماده سازی و اداره بقعه
يزد 1398/2/26 مهلت دار
11:07 ق.ظ
مرمت کاروانسرای رباط پشت
يزد 1398/2/26 مهلت دار
11:06 ق.ظ
انجام عملیات تعمیر و ساماندهی خانه تاریخی
گيلان 1398/2/26 مهلت دار
10:55 ق.ظ
مرمت  کاروانسرای نو همدان
همدان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
مرمت و ساماندهی کاروانسرا صدر آبادمیامی
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
مرمت و ساماندهی بافت تاریخی
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
مرمت ساقه اثر ثبتی
مرمت ساقه اثر ثبتی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
مرمت بنای تاریخی حمام هولا سوی
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:47 ب.ظ
مرمت بنای تاریخی حمام قپان
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
19:44 ب.ظ
مرمت حمام محمد
مرمت حمام محمد... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
مرمت دبیرستان
مرمت دبیرستان... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/25 مهلت دار
15:15 ب.ظ
مرمت مدرسه
مرمت مدرسه... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/25 مهلت دار
15:15 ب.ظ
مرمت حمام ملا حسن چرخاب
مرمت حمام ملا حسن چرخاب... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/25 مهلت دار
15:15 ب.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/25 مهلت دار
12:11 ب.ظ
مرمت وبازسازی موزه سفال روستای
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
11:09 ق.ظ
مرمت وکاروانسرای کندوان
مازندران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:20 ب.ظ
مرمت شهر تاریخی سیمره
مرمت شهر تاریخی سیمره... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/2/23 تاریخ گذشته