1399/03/13
20:37 ب.ظ
اجرا سیم خاردار همراه با نصب دستک و متعلقات فلزی
يزد 1399/3/13 مهلت دار
19:50 ب.ظ
حصارکشی دانشگاه پیام نور واحد رستم
فارس 1399/3/13 مهلت دار
17:51 ب.ظ
نرده کشی فلزی
نرده کشی فلزی... ابنیه و ساختمان
تهران 1399/3/13 مهلت دار
12:11 ب.ظ
خرید حمل و نصب فنس
خرید حمل و نصب فنس... ابنیه و ساختمان
زنجان 1399/3/13 مهلت دار
11:53 ق.ظ
احداث زیرسازی و فنس کشی و چمن مصنوعی
بوشهر 1399/3/13 مهلت دار
1399/03/12
17:14 ب.ظ
اجرای حصار کشی محوطه
اجرای حصار کشی محوطه... ابنیه و ساختمان
لرستان 1399/3/12 تاریخ گذشته
16:42 ب.ظ
زیرسازی و فنس کشی چمن مصنوعی
خراسان جنوبي 1399/3/12 مهلت دار
15:22 ب.ظ
عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر
تهران 1399/3/12 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
نصب حفاظ پنجره مش گالوانیزه پستهای امور انتقال نیرو جنوب
خراسان رضوي 1399/3/12 مهلت دار
1399/03/11
16:39 ب.ظ
اجرای سنگ فرش - استخر ذخیره اب- فنس کشی
خراسان جنوبي 1399/3/11 مهلت دار
12:08 ب.ظ
تعمیر تعویض و حفاظ گذاری پنجره های
مركزي 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
17:44 ب.ظ
فنس کشی
فنس کشی... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/3/10 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
اجرا نرده فلزی دو ر دریاچه
اردبيل 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/09
00:23 ق.ظ
تکمیل و حضارکشی مخزن و فنس کشی چاه روستا
همدان 1399/3/8 تاریخ گذشته
00:23 ق.ظ
فنس کشی مخزن روستا بابا رستم و بهسازی چشمه  د
همدان 1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
21:09 ب.ظ
اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی
تهران 1399/3/7 اعلام نشده
21:07 ب.ظ
تکنیل ساختمان انبار امداد و نجات  حصارکشی محوطه پایگاه
اصفهان 1399/3/7 تاریخ گذشته
20:53 ب.ظ
حصارکشی مرکز درمان
حصارکشی مرکز درمان... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/3/7 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
احداث و حصارکشی اطرف باغات
کرمان 1399/3/7 مهلت دار
10:40 ق.ظ
تهیه مصالح حصار شامل فنس سیم خاردار بتن - حمل و اجرای حصارکشی با فنس
آذربايجان شرقي 1399/3/7 مهلت دار
10:14 ق.ظ
تهیه مصالح و انجام حصارکشی محوطه دانشگاه پیام نور
گلستان 1399/3/7 مهلت دار
1399/03/06
20:09 ب.ظ
واگذاری حصارکشی مربوط به ضلع جنوبی و غربی
کرمان 1399/3/6 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
فاز دوم حصارکشی ساختمان دبیرخانه تالا
کرمان 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
ایجاد نرده دیوار برای
ایجاد نرده دیوار برای... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1399/3/6 مهلت دار
11:30 ق.ظ
انجام عملیات اصلاح و اجرای سیم خاردار پست 400 ک وات گنو
هرمزگان 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
اجرای فنس کشی زمین چمن مصنوعی
همدان 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
اجرای فنس کشی زمین چمن
اجرای فنس کشی زمین چمن... ابنیه و ساختمان
همدان 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
زیرسازی و فنس کشی زمین چمن مینی فوتبال
همدان 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
نصب فنس با پایه فلزی از پروفیل و بتن ریزی پایه در استخر اب
يزد 1399/3/6 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
1399/03/03
20:55 ب.ظ
تکمیل حصار خانه بهداشت
تکمیل حصار خانه بهداشت... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/3/3 تاریخ گذشته
20:47 ب.ظ
تهیه مصالح حمل و نصب پنجره های
خراسان رضوي 1399/3/3 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
حصارکشی مخزن دوقلوی
حصارکشی مخزن دوقلوی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1399/3/3 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
نرده کشی روی دیوار تصفیه خانه اب
اردبيل 1399/3/3 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
ساخت و نصب نرده فلزی
ساخت و نصب نرده فلزی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1399/3/3 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
1399/03/01
18:42 ب.ظ
اجرای حفاظ استیل
اجرای حفاظ استیل... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/3/1 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
حصارکشی و دیوارکشی استخرهای گرد بتنی
گلستان 1399/3/1 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
اجرای نرده فلزی دور دریاچه
اردبيل 1399/3/1 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
حفاظت فیزیکی سطح اراضی عباس اباد
تهران 1399/3/1 اعلام نشده
1399/02/31
21:35 ب.ظ
فنس کشی
فنس کشی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1399/2/31 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
اجرای حصارکشی محوطه دانشگاه به طول 265 متر
گلستان 1399/2/31 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
عملیات استخر شامل فنس کشی، محوطه سازی، اب بندی و غیره
زنجان 1399/2/31 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
واگذاری حصارکشی
واگذاری حصارکشی... ابنیه و ساختمان
کرمان 1399/2/31 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
خرید تجهیزات و اجرای فونداسیون دکل فنس outdoor  نصب دکل
فارس 1399/2/31 اعلام نشده
1399/02/30
13:14 ب.ظ
ساخت نصب رنگ امیزی نرده جان پناه در پروژه 75 متری
خراسان رضوي 1399/2/30 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
ساخت حفاظ فلزی دیوارهای مجتمع مسکونی کاج در فاز 3 شهر
تهران 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/29
16:08 ب.ظ
اجرای عملیات حصارکشی مخزن 2000 مترمکعبی و شیرخانه
چهارمحال بختياري 1399/2/29 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
جمع اوری و نصب کامل حصار چاه
کهگیلویه و بویراحمد 1399/2/29 تاریخ گذشته