1397/09/25
10:26 ق.ظ
محصورسازی مخزن ابشار
محصورسازی مخزن ابشار... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 مهلت دار
10:14 ق.ظ
عملیات اجرایی تعویض نرده های فلزی دیوار تصفیه خانه فاضلاب
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:44 ب.ظ
تهیه و اجرای حفاظ نرده و تورسیمی با متعلقات
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
12:16 ب.ظ
فنس کشی و احداث جاده دسترسی مخزن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:10 ب.ظ
اجرای فنس پیرامون محوطه
اجرای فنس پیرامون محوطه... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
13:33 ب.ظ
تهیه و نصب طور باغی گالوانیزه به ارتفاع 2 متر و به طول 70 متر
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:14 ب.ظ
محصور سازی مخزن بنسنجان در
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
نرده گذاری پارک ساحلی از پارک لاله تا پل سپاه در شهرداری
خوزستان 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
15:17 ب.ظ
اجرای فنس کش
اجرای فنس کش... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
اجرای نرده حفاظتی پل ورودی ناحیه صنعتی
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
حصارکشی محدوده کاشت قارچ ترافل در پارک
لرستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای کامل فنس کشی مجموعه اشیانه و باند پایگاه امداد هوایی
چهارمحال بختياري 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای فنس کشی اطراف پلاکهای قدرالسهم شرکت در پروژه توسعه
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
تهیه مصالح واجرای فنس کشی
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:24 ب.ظ
فنس کشی محوطه
فنس کشی محوطه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:18 ب.ظ
ایجاد شبکه رادیویی و فنس کشی و موزائیک
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:15 ب.ظ
فنش کشی مدل پروانه 80 و صفحه گذاری با پایه ولت
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
اجرای نرده فلزی دیوار پایگاه امدادی
هرمزگان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:59 ق.ظ
خرید و نصب950 متر تور برای سایبان
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
حصارکشی و احداث پی و دیوار سنگی مرکز مخابرات شهرک
آذربايجان شرقي 1397/9/14 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
عملیات مربوط به حصار کشی محوطه تصفیه خانه
آذربايجان شرقي 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
18:28 ب.ظ
نصب نرده در بلوار خیابان اصلی حد فاصل بین
البرز 1397/9/13 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
تهیه و نصب نرده محوطه ساختمان صلح 20 مترمربع
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
اجرای نرده فلزی دیوار پایگاه امدادی منبع اب --
هرمزگان 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
اجرای نرده حفاظتی پل ورودی شهرک
مازندران 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
عملیات اجرایی فنس کشی اطراف مخزن روستای
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:16 ب.ظ
تهیه و نصب راهروو حفاظ نرده ای فلزی در
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
انجام عملیات فنس کشی دو جداره اصلاح فنس موجود زیر سازی
کرمان 1397/9/12 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
محصور سازی مخزن شهرژ
محصور سازی مخزن شهرژ... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
فنس کشی بومی شهرستان
فنس کشی بومی شهرستان... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:47 ب.ظ
مجتمع ابرسانی شصت کلاته عملیات حصارکشی و محوطه سازی تاسیسات چاه روستای
گلستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
14:23 ب.ظ
ساخت و حصارکشی دیوار مرکز جهاد کشاورزی
لرستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
اجرای حصارکشی با فنس در مجموعه بام
لرستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
عملیات اجرایی نصب فنس و توری مخزن
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
واگذاری عملیات مربوط به حصارکشی محوطه تصفیه
آذربايجان شرقي 1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/08
11:50 ق.ظ
اجرای فنس کشی چمن مصنوعی
آذربايجان غربي 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فنس کشی پست
فنس کشی پست... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
اجرای عملیات ساخت سکو و فنس کشی باغات
فارس 1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/07
12:27 ب.ظ
عملیات اجرای فنس کشی دور
اردبيل 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
اجرای حصار35 سانتی همراه با نرده و شیب بندی و
چهارمحال بختياري 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
عملیات سیوبل حصار دوم ایستگاه CGS اول
کرمانشاه 1397/9/7 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
عملیات تعویض فنس توری با حصار بتنی 7 مورد ایستگاه در
سمنان 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
16:30 ب.ظ
فنس کشی و محوطه سازی اداره هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
اجرای پاکتراشی نشانه گذاری و فنس کشی مخزن سد
ايلام 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
اجرای پاکتراشی نشانه گذاری و فنس کشی مخزن سد
ايلام 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
08:36 ق.ظ
عملیات تعویض فنس توری با حصار بتنی 7 مورد ایستگاه در
سمنان 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/03
11:30 ق.ظ
فاز دو حصار کشی مجموعه ورزشی
چهارمحال بختياري 1397/9/3 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
ساخت و حصارکشی مرکز خدمات جهاد
لرستان 1397/9/3 تاریخ گذشته