1398/03/02
09:24 ق.ظ
بازسازی حفاظ ضلع شمالی و سایت پردیس
تهران 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:52 ب.ظ
14:51 ب.ظ
خرید و ساخت حفاظ نرده و گاردریل پل روگذر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:51 ب.ظ
حصار پیرامونی دور دریاچه مجموعه
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:44 ب.ظ
حصارکشی باغ
حصارکشی باغ... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/1 مهلت دار
11:49 ق.ظ
حصار کشی و تجهیز چاه آب باغ ارتش ماسور خرم آباد
لرستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
تکمیل نرده گذاری و ایمن سازی مسیل زیتون
خراسان رضوي 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
18:16 ب.ظ
فنس کشی زمین فوتبال 600 مترمربع
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
تامین فنس پیرامونی پالایشگاه
بوشهر 1398/2/31 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
اجرای فنس کشی اطراف منبع 20000 به وطل 900 متر طول
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
08:45 ق.ظ
نرده کشی دور استخر پارک 12 هکتاری
اردبيل 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:40 ب.ظ
اجرای فنس کشی و بن ریزی پلانفرم اشتران
همدان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
حصارکشی زمین در
حصارکشی زمین در... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
حصارکشی زمین واقع  در مهر شهر
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
زیرسازی و فنس کشی زمین فوتبال روستای
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:11 ب.ظ
فاز اول حصارکشی پایشگاه و مرکز بازدیدکنندگان تالاب در
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
نرده گذاری حفاظ رودخانه
نرده گذاری حفاظ رودخانه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/2/29 اعلام نشده
11:39 ق.ظ
حصار کشی استادیوم 5000 نفری
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
10:52 ق.ظ
اجرای فنس زمین چمن مصنوعی
البرز 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:29 ب.ظ
اجرای حصار فیزیکی مخازن اب
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
08:27 ق.ظ
اجرای عملیات حصارکشی ذخیره گاه حرا
سيستان و بلوچستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
13:50 ب.ظ
اجرای حصار مخازن
اجرای حصار مخازن... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
اجرای نرده فلزی محوطه جمعیت هلال احمر
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
فنس کشی منطقه دهانه نفیسه
کرمان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:23 ب.ظ
عملیات فنس کشی و ابنیه بخشی از تاسیسات چاه های اب شرکت
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تهیه و نصب با کلیه عملیات نرده گذاری و جوشکاری و رنگ امیزی و نورپردازی با
آذربايجان غربي 1398/2/22 مهلت دار
08:07 ق.ظ
محصور کردن زمین چمن
محصور کردن زمین چمن... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
08:08 ق.ظ
فنس کشی 300 متر اجرای فنداسیون لوله گذاری چاه سرریز و
قزوين 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
15:10 ب.ظ
تهیه مواد و مصالح و اجرای عملیات فنس کشی
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:47 ب.ظ
اجرای بخشی از عملیات تکمیل حصارکشی محوطه ی ساختمان
اردبيل 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:02 ق.ظ
تهیه و اجرای فنس کشی
تهیه و اجرای فنس کشی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خرید و اجرای پروفیل و فنس جهت زمین چمن
تهران 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/14
19:04 ب.ظ
اجرای فنس کشی محوطه سنگ شکن های سایت
خراسان رضوي 1398/2/14 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
18:50 ب.ظ
تهیه و نصب با کلیه عملیات نرده گذاری و جوشکاری و رنگ امیزی و نورپردازی
آذربايجان غربي 1398/2/14 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
محصورسازی مخزن اب
محصورسازی مخزن اب... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
11:29 ق.ظ
عملیات فنس کشی پیرامون مجتمع گلخانه هیدروپونیک 20هکتاری
کرمان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
13:02 ب.ظ
حصارکشی لاگون دفع پساب تصفیه خانه فاضلاب
آذربايجان شرقي 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:08 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای فنس کشی محوهط چاه به طول 100 متر در
فارس 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:09 ب.ظ
تهیه و اجرای فنس کشی نیروگاه خورشیدی همراه با مصالح
آذربايجان غربي 1398/2/8 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید و اجرا پروفیل و فنس جهت زمین چمن
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:25 ب.ظ
احداث پایشگاه به همراه تاسیسات و فنس کشی در منطقه
کرمان 1398/2/7 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
فنس کشی دهانه نفیسه پارک
کرمان 1398/2/7 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای فنس کشی محوطه چاه به طول100 متر
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/03
18:11 ب.ظ
فنس کشی زمین
فنس کشی زمین... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/2/3 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
عملیات فنس کشی زمین ورزشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/3 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
تهیه و نصب نرده استیل
تهیه و نصب نرده استیل... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/2/3 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
نرده افقی استیل و  استارت  + نصب
فارس 1398/2/3 تاریخ گذشته