1397/09/24
13:52 ب.ظ
فونداسیون استخر
فونداسیون استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/24 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت زورخانه گلزار
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
15:23 ب.ظ
اجرای فونداسیون حیاط پست ساختمان خلوت با
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجرای کامل فونداسیون سالن ورزشی
قزوين 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
18:21 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : دیوار محوطه مجموعه ورزشی ر
کرمان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:13 ب.ظ
اجرای فونداسیون پروژه بلوار
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
13:32 ب.ظ
اجرای بتن ریزی فونداسیون ستون سقف همراه پمپ بتن ریزی
چهارمحال بختياري 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:37 ب.ظ
اجرای کف سازی انبار لوله جاده
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
اجرای بتن ریزی - امامزاده
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
اجرای فونداسیون و ستونها با مصالح 71 متر مربع
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:15 ب.ظ
قالب بندی فنداسیون 1260 مترمربع
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:54 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت
اجرای فونداسیون و اسکلت... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:32 ب.ظ
تسطیح و تهیه و اجرای بتن
تسطیح و تهیه و اجرای بتن... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
اجرای کف سازی اتاقهای زنت
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
اجرای فونداسیون پایه تانکر 5000 لیتری
يزد 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجرای فونداسیون پایه تانکر 50000 لیتری
يزد 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:14 ب.ظ
بازسازی کف انبار
بازسازی کف انبار... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/14 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
بازسازی کف انبار مرکز
بازسازی کف انبار مرکز... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
انجام بتون کاری محوطه مرکز جهاد پلنگانه به مساحت 130 متر مربع
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
اجرای فونداسیون فرهنگ سرا پی کنی و قالب بندی و
آذربايجان شرقي 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
اجرای ارماتور بندی قالب بندی بتن ریزی ستون
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
فونداسیون و اسکلت
فونداسیون و اسکلت... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
09:51 ق.ظ
اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده
بوشهر 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
عملیات اجرایی ارماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی
بوشهر 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:17 ب.ظ
اجرای فداسیون و نصب برج نوری ...
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:33 ب.ظ
عملیات بتن ریزی کف مرکز جهاد کشاورزی 250 مترمربع
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
13:38 ب.ظ
احداث فونداسیون های بانک خازنی و بریکر جهت پست اتشنشانی ناحیه شرق
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اخداث فونداسیون های بانک خازنی
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
احداث فونداسیون بریکر و رایزر 33KV + 4 عدد حوضچه بتنی
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
احداث فونداسیون های CVT
احداث فونداسیون های CVT... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:39 ق.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی و سقف تیرچه کرومیت
مازندران 1397/9/10 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
عملیات اجرای فونداسیون و ساخت مخزن فلزی 100 متر مکعبی
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
واگذاری عملیات کفسازی و مناسب سازی
فارس 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:57 ب.ظ
بتن ریزی کف سالن با سیمان 350 کبلوگرم
زنجان 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت خانه جوان
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت خانه جوان شهرستان های ا
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت خانه جوان شهرستان های
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت خانه جوان شهرستان های
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت خانه جوان شهرستانهای
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت خانه جوان
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/03
07:15 ق.ظ
عملیات اجرایی سازه بتنی پایپرک
بوشهر 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:23 ب.ظ
شیب بندی و اجرای بتون کف محوطه 800 متر مربع
هرمزگان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
08:30 ق.ظ
احداث پارک زمین چمن مصنوعی
بوشهر 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
09:00 ق.ظ
عملیات اجرای فونداسیون شامل ارماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی و
کرمانشاه 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/25
12:18 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی فونداسیون
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی فونداسیون و درب کانال پست 230KV
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:47 ق.ظ
اجرای قالب بندی ارماتور بندی و بتن ریزی سقف
تهران 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:42 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت زورخانه
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته