1399/03/17
20:25 ب.ظ
خرید بتن و بتن ریزی محوطه اطراف زمین چمن مصنوعی با بتن الیافی
قم 1399/3/17 تاریخ گذشته
17:58 ب.ظ
انجام عملیات خاکی و اجرای فونداسیون و اسکلت سازه ساختمان های
کرمان 1399/3/17 مهلت دار
16:22 ب.ظ
بازسازی و کف سازی مسیر تردد
سيستان و بلوچستان 1399/3/17 مهلت دار
13:51 ب.ظ
اجرای کفسازی
اجرای کفسازی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1399/3/17 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
1399/03/13
19:49 ب.ظ
اجرای بتن کف
اجرای بتن کف... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/3/13 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
تیه بتن و بتن ریزی محوطه اطراف زمین چمن مصنوعی
قم 1399/3/13 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
بتن ریزی چاهک اسانسور زیرزمین
قزوين 1399/3/13 مهلت دار
16:10 ب.ظ
اجرای کف سازی روستا
اجرای کف سازی روستا... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
16:10 ب.ظ
اجرای کفسازی روستا
اجرای کفسازی روستا... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
قالب بندی بتن ریزی ارماتوربندی پل
خراسان رضوي 1399/3/13 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
بازسازی کف پارکینگ با اپوکسی
تهران 1399/3/13 مهلت دار
1399/03/12
20:20 ب.ظ
ساخت فونداسیون قسمت اداری و تهیه و نصب قسمتی از سوله و نصب ان
خراسان رضوي 1399/3/12 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
خاکبرداری و اجرای فونداسیون خوابگاه دانشجویی
مركزي 1399/3/12 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
تهیه و اجرای سنگ فرش- بتن ریزی- اوار برداری
فارس 1399/3/12 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ارماتوربندی و بتن ریزی و قالب بندی دیوار حائل جهت ساخت سیلو
آذربايجان غربي 1399/3/12 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
اجرای کفسازی بتن rcc عملیات ابنیه فنی اجرا شبکه جمع اوری ابهای سطحی
تهران 1399/3/12 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
خدمات مهندسی اداره دفتر فنی پروژه ایستگاه
اصفهان 1399/3/12 مهلت دار
1399/03/11
19:50 ب.ظ
کف سازی محوطه مرکز بهداشت شید
قزوين 1399/3/11 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خاکبرداری و اجرای فونداسیون خوابگاه دانشجویی
مركزي 1399/3/11 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
پروژه تکمیل احداث اتاق و فونداسیون دیزل
تهران 1399/3/11 مهلت دار
10:50 ق.ظ
ساماندهی فونداسیون اسکلت و نما گلزار
کرمان 1399/3/11 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
اجرا کفسازی بتنی rcc و ابنیه فنی اجرای شبکه جمع اوری ابهای سطحی
تهران 1399/3/11 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
اجرا کفسازی سالن سوله جدید الاحداث
زنجان 1399/3/11 مهلت دار
1399/03/10
19:15 ب.ظ
خرید و تحویل 400 عدد فونداسیون پیش ساخته پایه روشنایی
اصفهان 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید ماسه شسته - قیر- لوله
قم 1399/3/10 مهلت دار
13:16 ب.ظ
بازسازی و کف سازی مسیر تردد نفتکش های مقابل درب انبار
سيستان و بلوچستان 1399/3/10 اعلام نشده
11:14 ق.ظ
احداث پروژه های ساخت فنداسیون میادین تیر 100/50/25 متری
تهران 1399/3/10 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
اجرای سکوی نشیمن به تعداد 200 عدد درمحل پارک جنگلی
خراسان جنوبي 1399/3/10 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
اجرای عملیات کف سازی به صورت بتن rcc
تهران 1399/3/10 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
ساماندهی فونداسیون اسکلت و نما گلزار
کرمان 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/09
11:36 ق.ظ
بازسازی و کف سازی مسیر تردد نفتکش
سيستان و بلوچستان 1399/3/8 اعلام نشده
1399/03/07
21:07 ب.ظ
تکمیل کفسازی بتنی
تکمیل کفسازی بتنی... ابنیه و ساختمان
تهران 1399/3/7 اعلام نشده
16:59 ب.ظ
ساخت پکیج فاضلاب بتنی 200 مترمکعب و اجرا خاکبرداری و فونداسیون و سازه
خراسان شمالي 1399/3/7 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
احداث فونداسیون سوله
احداث فونداسیون سوله... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1399/3/7 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای سه باب سیلوی بتنی
آذربايجان شرقي 1399/3/7 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
عملیات اجرای اسکلت بتنی
عملیات اجرای اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
19:18 ب.ظ
اجرای کف سازی محوطه فرهنگسرا
خراسان جنوبي 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
تکمیل سوله ورزشی روستا
تکمیل سوله ورزشی روستا... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1399/3/6 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
اجرای بتن ریزی ارماتور بندی از کد+4 الی +6/8
آذربايجان غربي 1399/3/6 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات طرح تقویت پایدار سازی گود
تهران 1399/3/6 اعلام نشده
1399/03/03
16:08 ب.ظ
اجرای فونداسیون و دیوارکشی ساختمان گیاهان
سيستان و بلوچستان 1399/3/3 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
عملیات گابیون بندی پایه های بتونی فرسوده شبکه های برق
سيستان و بلوچستان 1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/03/01
18:38 ب.ظ
پی کنی و فنداسیون دیوار نمازخانه
فارس 1399/3/1 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
اجرای فونداسیون اسانسور فرمانداری
کرمان 1399/3/1 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
ساخت پکیج فاضلاب بتنی 200 مترمکعب و اجرا خاکبرداری و فونداسیون و سازه
خراسان شمالي 1399/3/1 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
پروژه بتن ریزی RCCP معابرشهری
آذربايجان غربي 1399/3/1 تاریخ گذشته
1399/02/31
19:35 ب.ظ
بتن ریزی محوطه ایستگاه رنگ امیزی لوله اهنی
گيلان 1399/2/31 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
کفسازی گورستان
کفسازی گورستان... ابنیه و ساختمان
همدان 1399/2/31 تاریخ گذشته