1397/12/28
1397/12/26
19:30 ب.ظ
پروژه فنداسیون  و اسکلت بتنی و بتن ریزی
اردبيل 1397/12/26 مهلت دار
13:43 ب.ظ
بتونی ریزی به متراژ 60 متر مربع
فارس 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
ارماتوربندی و بتن ریزی قطعات پیش ساخته بتنی
اصفهان 1397/12/26 مهلت دار
1397/12/23
09:05 ق.ظ
حفر شمع های سازه نگهبان و سبد گذاری و بتن ریزی شفت ایستگاه مترو
اصفهان 1397/12/23 مهلت دار
1397/12/22
12:11 ب.ظ
11:21 ق.ظ
اجرای زیر سازی و بتن کف محوطه
بوشهر 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:05 ق.ظ
اجرای فونداسیون انتن لوکولایزر فرودگاه
هرمزگان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:29 ب.ظ
14:37 ب.ظ
اجرای بتن ریزی و جوشکاری
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تخریب کف سالن کنترل پست برق بیدستان و اجرای سنگ  کف 40*40 از سنگ قروه و یا
قزوين 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
11:53 ق.ظ
انجام عملیات احداث فونداسیون پایه برج تلسکوپی
اصفهان 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
واگذاری عملیات  اجرایی فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان شماره
سمنان 1397/12/20 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی
سيستان و بلوچستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:28 ب.ظ
عملیات خاکبرداری تسطیح اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان اداره
البرز 1397/12/19 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت سالن 2500 متری بانوان شهر
سيستان و بلوچستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی فونداسیون  و اسکلت بتنی بیمارستان
آذربايجان غربي 1397/12/19 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
احداث فونداسیون اسکیت یو شهر بازی
خوزستان 1397/12/19 مهلت دار
08:01 ق.ظ
خاکبرداری تسطیح اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان اداری
البرز 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
19:09 ب.ظ
بتن ریزی راهرو جلو بال اداری توزیع به مساحت تقریبی 1300 متر مربع با
زنجان 1397/12/18 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی و فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان 350 تختخوابی
آذربايجان غربي 1397/12/18 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
عملیات خاک برداری تسطیح اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان
البرز 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/15
18:01 ب.ظ
احداث پروژه اجرای خاک برداری سازه نگهبانی فونداسیون و اسکلت  و سقف
آذربايجان غربي 1397/12/15 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
10:08 ق.ظ
اجرای ارماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی سقف ودیوار حائل
هرمزگان 1397/12/15 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
اصلاح و اجرای فونداسیون های باقیمانده خط 230 کیلو ولت
ايلام 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:12 ب.ظ
اجرای بتن مسلح با ضخامت متوسط 15 سانتی متر با بتن
سيستان و بلوچستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
اجرای فونداسیون ، سایبان و نصب تجهیزات TI سایتهای
فارس 1397/12/14 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
احداث فونداسیون بانک خازنی و بریکر
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
ترمیم فونداسیون ترانس در پست
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
اجرای بتن ریزی کف تعمیرگاه
خراسان رضوي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
15:06 ب.ظ
اجرای فونداسیون واسکلت بتنی  و خزانه ها
همدان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
15:16 ب.ظ
خاک برداری یا خاک ریزی شفته بتن ریزی
کرمان 1397/12/9 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
تامین استاپ و احداث فونداسیون پایه های قطعه دوم خط 230
اصفهان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:47 ب.ظ
احداث فونداسیون دکل 3 پایه مخابرات شهرک صنعتی شماره
کرمان 1397/12/8 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
احداث فونداسیون دکل3 پایه مخابرات شهرک
کرمان 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
کف سازی و بتن محوطه روباز انبار شهید بابایی
قزوين 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
20:22 ب.ظ
کف سازی و بتن ریزی محوطه روباز
قزوين 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
15:25 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت و تکمیل ساختمان در استان
اردبيل 1397/12/6 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
اجرای فنداسیون و اسکلت مجتمع
اردبيل 1397/12/6 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
احداث کامل سازه بتن ارمه طرح توسعه بخش اورژانس بیمارستان
کرمان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
08:14 ق.ظ
اجرای فونداسیون 3 باب جایگاه نگهداری دام
کردستان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:39 ب.ظ
روسازی بتنی ایست و بازرسی شهید
هرمزگان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/02
09:50 ق.ظ
اجرای عملیات ارماتوربندی قالب بندی بتن ریزی اسکافلندبندی
فارس 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
12:16 ب.ظ
بلدرریزی وبتن ریزی پل
بلدرریزی وبتن ریزی پل... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/12/1 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
1397/11/30
15:46 ب.ظ
احداث فونداسیون ترانس 63KV ترانس کمکی و کانال کابل در پست 63 شهید
گيلان 1397/11/30 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
احداث فونداسیون و اسکلت و سقف و پوشش سقف خانه
لرستان 1397/11/30 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
تهیه حمل پخش و اجرای بتن ریزی پارکینگ ساختمان اداری و عملیاتی
همدان 1397/11/30 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/30 تاریخ گذشته