1397/09/22
10:06 ق.ظ
دریچه منهول سوپاپ دار سایز 60
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:05 ب.ظ
دریچه منهول سوپایدار سایز60 سطح استان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
دریچه منهول سوپاپدار سایز 60
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
دریچه کامپیوزیت منهول فاضلابی قطر 60-25 سانتی
کرمانشاه 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:26 ب.ظ
خرید فریم و دریچه کوپلیمری
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/15
07:33 ق.ظ
1397/09/14
14:18 ب.ظ
خرید دریچه کامپوزیت سطح منطقه
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
07:41 ق.ظ
خرید دریچه منهول و پمپ لجن کش شامل :
اصفهان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:11 ب.ظ
1397/09/10
09:37 ق.ظ
خرید دریچه چدن داکتیل 60*60
مركزي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:30 ب.ظ
دریچه مهنول اب و فاضلاب d400جنس
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
1397/09/05
15:28 ب.ظ
دریچه کامپوزیت 400d -250c
کرمانشاه 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:29 ب.ظ
دریچه چدن بتن پلیمریا چدن بتن الیافی یا کوپلیمر
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
1397/08/27
07:56 ق.ظ
دریچه چدنی لولایی فاضلاب 60 سانتی
اردبيل 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:49 ق.ظ
خرید اسفالت در سطح منطقه
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
12:11 ب.ظ
دریچه کامپوزیت250 و 400 سی
کرمانشاه 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:41 ب.ظ
خرید 20 عدد درب منهول به قطر59 از جنس چدن پلیمر کلاس d40
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:55 ق.ظ
دریچه منهول فاضلاب
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:17 ب.ظ
دریچه بتنی مسلح دال و دریچه مسلح بتنی 1*1
کرمانشاه 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
1397/08/14
10:34 ق.ظ
100 عدد دریچه منهول کامپوزیت
کرمانشاه 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:45 ق.ظ
خرید درچه چدنی منهول فاضلابی
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید دریچه چدنی منهول های فاضلابی جهت
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:15 ب.ظ
دریچه مربعی جنس چدنی
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
1397/07/29
12:18 ب.ظ
دریچه کامپوزیت
کرمانشاه 1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/26
1397/07/25
08:39 ق.ظ
خرید دریچه منهول فاضلابی چدن لولادار جهت منطقه
اصفهان 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
08:46 ق.ظ
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لوله دار
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/21
09:49 ق.ظ
خرید دریچه کامپوزیت سطح منطقه 1
تهران 1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/18
12:55 ب.ظ
خرید دریچه چدنی منهول های فاضلابی جهت مناطق
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید دریچه چدنی منهول های فاضلابی
اصفهان 1397/7/18 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
1397/07/17
15:02 ب.ظ
چاهک فولادی مصنوعی کویر
خراسان جنوبي 1397/7/17 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خرید دریچه چدنی منهول های فاضلابی جهت مناطق
اصفهان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:53 ب.ظ
خرید 200 عدد دریچه فاضلاب
لرستان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/07
08:54 ق.ظ
خرید 2250 عدد دریچه چدن داکتیل 40تن
فارس 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:59 ب.ظ
خرید 2250عدد دریچه داکتیل 40 تن
فارس 1397/7/5 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
دریچه تخلیه اب چدنی - درپوش ساده جنس چدنی
يزد 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:08 ب.ظ
تهیه و نصب درپوش فلزی شبکه
خوزستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:58 ب.ظ
تهیه درپوش بتنی - کول بتنی به قطر داخلی
سيستان و بلوچستان 1397/6/27 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
خرید دریچه چدنی منهول فاضلابی جهت مناطق 5 گانه شهر
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
1397/06/26
09:55 ق.ظ
خرید دریچه منهول چدنی فاضلابی جهت مناطق 5گانه شهر
اصفهان 1397/6/26 تاریخ گذشته