1398/06/03
13:19 ب.ظ
دریچه چدنی مربعی 60*60
تهران 1398/6/3 مهلت دار
1398/05/25
18:29 ب.ظ
1398/05/24
10:38 ق.ظ
دریچه منهول فاضلابی کامپوزیت سایز52
کردستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:24 ب.ظ
دریچه کامپوزیت
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:13 ق.ظ
دریچه کامپوزیت 250c
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
دریچه کامپوزیت پلیمری 60 با قاپ
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:01 ق.ظ
خرید مصالح و تجهیزات مدارس سطح
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
12:54 ب.ظ
خرید دریچه کامپوزیت
تهران 1398/5/16 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
خرید دریچه منهول قطر 60 سانت
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
08:35 ق.ظ
خرید دریچه منهول d400 و متعلقات  مربوط به منهول
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:42 ق.ظ
ساخت درب بتنی منهول 70*200 سانت
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
دریچه کامپوزیت 250c با قاب
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:58 ق.ظ
تهیه و نصب درپوش بتنی کانال در لوتک
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:32 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی کوپلیمری 60 سانت و طوقه
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:09 ق.ظ
تهیه و نصب درپوش بتنی کانال در لوتک
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
13:59 ب.ظ
خرید 1300 عدد هندهول های پلی اتیلن روشنایی
هرمزگان 1398/4/31 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
1398/04/30
18:18 ب.ظ
دیفیوزر لوله ای 100 سانت
خراسان شمالي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:41 ب.ظ
ساخت و نصب دریچه اهنی برای خط انتقال
قم 1398/4/24 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
دریچه یاب
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
تهیه و نصب درپوش بتنی کانال در لوتک
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/19
15:59 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی بدون لولا
کردستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/13
09:31 ق.ظ
خرید 1810 عدد دریچه کامپوزیت60 سانتیمتری
کرمانشاه 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
18:53 ب.ظ
دریچه یاب
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:27 ب.ظ
منهول پلی اتیلن پیش ساخته
قزوين 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:05 ب.ظ
دریچه کشویی جنس فولادی
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/05
07:34 ق.ظ
دریچه منهول بتن چدن پلیمر
فارس 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:34 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی کامپوزیت  سایز 52 و 54
کردستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
دریچه منهول بتنی اب و فاضلاب 60*60
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:36 ب.ظ
دریچه بازدید اب و فاضلاب و دریچه چدنی
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:49 ب.ظ
دریچه منهول
کرمانشاه 1398/3/28 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
خرید دریچه کامپوزیت 20*20
قم 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
09:38 ق.ظ
دریچه منهول بتنی اب فاضلاب 60*60
آذربايجان غربي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
1398/03/21
07:41 ق.ظ
150 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی ابی رنگ
لرستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
19:16 ب.ظ
دریچه منهول چدن بتن پلیمر
فارس 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
12:46 ب.ظ
دریچه کامپوزیتی
کردستان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:42 ق.ظ
دریچه کامپوزیت
کرمانشاه 1398/3/18 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
توپی انسداد
بوشهر 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
08:22 ق.ظ
تهیه و حمل منهول های پلی اتیلن شبکه جمع اوری فاضلاب
آذربايجان غربي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/13
11:56 ق.ظ
تهیه و حمل منهولهای پلی اتیلنی شبکه جمع اوری فاضلاب شهرک
آذربايجان غربي 1398/3/13 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
دریچه چدنی فاضلابی داکتیل قطر 60
آذربايجان غربي 1398/3/13 تاریخ گذشته