1398/09/23
14:09 ب.ظ
خرید کلرزن مایعی و گازی
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/20
18:41 ب.ظ
قطعات کلربناتورهای اتاترون واره و گراندفوس 1 ردیف
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
قطعات کلریناتورهای EMEC
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
خرید یک دستگاه سیستم تزریق ازن
مركزي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
12:28 ب.ظ
کلربناتور خطی
همدان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:08 ب.ظ
خرید دو دستگاه الکترولیز نمک طعام دبی
کرمانشاه 1398/9/18 مهلت دار
10:44 ق.ظ
1398/09/17
08:03 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تعدادی دو دستگاه الکترولیز نمک
کرمانشاه 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
14:35 ب.ظ
واگذاری راهبری سرویس و نگهداری سیستم های
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
خرید یک دستگاه کلر زن 220 لیتری
زنجان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:26 ب.ظ
پمپ دوزینگ تزریق مواد شیمیایی
اردبيل 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:51 ب.ظ
کلربناتور قطره ای و برقی ستاد استان
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
کلربناتور برقی و گازی ستاد استان
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:19 ب.ظ
1398/09/11
19:55 ب.ظ
خرید دو دستگاه ازن زنی به ظرفیت 500 گرم
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع برق 20 کیلوولت
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:00 ب.ظ
واگذاری اجرای شبکه توزیع برق 20 کیلو ولت شهرک های
همدان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:55 ب.ظ
خرید6 عدد سامانه تزریق اب ژاول و سه عدد سامانه مایعی
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
دستگاه کلرزن
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه الکترولیز نمک طعامع
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:51 ق.ظ
چرخ غلطکی کلرزنی باپایه
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
1398/08/28
15:04 ب.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
کلرزن گازی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:22 ب.ظ
تهیه نصب راه ندازی 1 دستگاه الکترولیز نمک طعام 30 لیتردر ثانیه
آذربايجان شرقي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:19 ب.ظ
1 دستگاه سیستم کلرزنی به روش الکترولیز نمک طعام
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
13:14 ب.ظ
هیدروکلربناتور
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
سیستم الکترولیز نمک طعام تولید اب ژاول درمحل
کردستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:35 ب.ظ
کلریناتور برقی
گلستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
خرید کلرزن مایعی
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:49 ب.ظ
کلرزن گازی
خراسان رضوي 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
پمپ تزریق کلر
خراسان جنوبي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:51 ب.ظ
18:41 ب.ظ
خرید دو دستگاه ازن زنی به ظرفیت 500 گرم در ساعت ب
همدان 1398/8/13 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
خرید 2 دستگاه الکترولیز نمک طعام
کرمانشاه 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:44 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی تعداد دو دستگاه الکترولیزنمک
کرمانشاه 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/11
15:08 ب.ظ
سیستم گندزدایی اب به روش الکترولیز نمک طعام
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
سیستم تزریق اب ژاول
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
خرید کلربناتور برقی چاه روستای
گلستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
دستگاه کلرزن کلربناتور مایعی
خوزستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
11:57 ق.ظ
خرید کلرزن مایع
کرمان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
13:32 ب.ظ
خرید کلرزن مایعی
کرمان 1398/8/8 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : اجرای شبکه توزیع برق
همدان 1398/8/8 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید :( پکیچ کلر )-( ISO VG46OIL HBX) -( AIR COOLED VAPOR COMPRESSION CHILLER )
خوزستان 1398/8/8 اعلام نشده
1398/08/04
14:37 ب.ظ
یک دستگاه سیستم کالرزنی به روش الکترولیز نمک
خوزستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
پمپ کلرزن اکوا
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته