1397/11/30
10:17 ق.ظ
سولفات الومینیوم با خلوص17 درصد
فارس 1397/11/30 مهلت دار
10:09 ق.ظ
هیپوکلریت کلسیم 65 درصد
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه هیدروکلربناتور
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
17:07 ب.ظ
خریدنمک طعام خالص بدون ید
البرز 1397/11/29 مهلت دار
15:27 ب.ظ
کلر مایع 99/99 درصد وزن 800 کیلو گرم
فارس 1397/11/29 مهلت دار
12:38 ب.ظ
دستگاه کلرزن مایعی با متعلقات 13 دستگاه
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
دستگاه انالیزور کلر و کدورت سنج
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
1397/11/28
12:07 ب.ظ
تامین 16 بشکه 45 کیلو گرمی  کلر هندی درجه یک جهت
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تامین 16 بشکه 45 کلویی کلر هندی درجه 1 ضد عفونی استخر
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:44 ب.ظ
خرید پرکلرین و گاز کلر
مازندران 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
اب ژاول و اسید کلریدریک و شامپو جهت استخر
قم 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
1397/11/23
12:53 ب.ظ
1397/11/21
12:52 ب.ظ
خرید پکیج کامل کلرزن مایعی
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:14 ب.ظ
خرید و نصب یک دستگاه پوستر
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:06 ب.ظ
خرید 120 تن سولفات الومینیوم الوم
همدان 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
خرید 60 تن  پودر پلی الومینیوم کلراید یک
همدان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:12 ب.ظ
واگذاری پروژه در سه ردیف :1- خرید دیزل ژنراتور جهت تامین برق اضطراری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
خرید مواد رسوب زدا
يزد 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:52 ق.ظ
کلروفریک و کلر مایع
آذربايجان شرقي 1397/11/11 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
خرید بارگیری حمل و باراندازی و تخلیه کلروفریک
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خریدپکیچ تجهیزات کلرزنی و سیستم بکواش
خوزستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:10 ب.ظ
خرید 90 تن کلر مایع و 225 تن پرکلرین  پودری
خراسان رضوي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:01 ب.ظ
09:31 ق.ظ
لوله چدن داکتیل 200 و 150 و 90 تن کلر مایع و 225 تن پرکلرین پودری
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
12:52 ب.ظ
خرید و تحویل اب ژاول
آذربايجان غربي 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
08:17 ق.ظ
1397/11/07
15:04 ب.ظ
فرمیک اسید مایع 85 درصد
کرمانشاه 1397/11/7 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
پلی الکترولیت کاتیونی تصفیه فاضلاب 5 تن
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
خرید لوازم الکترولیز نمک طعام
کرمان 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید تجهیزات کلرزنهای گازی
کرمان 1397/11/7 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
1397/11/06
18:41 ب.ظ
کالا شامل : دستگاه کلرزن مایع DD-200فشار 15 بار
خراسان رضوي 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
20 بسته پودر DPD
کرمانشاه 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
خرید لوازم الکترولیز نمک طعام
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خرید و تحویل اب ژاول
آذربايجان غربي 1397/11/6 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:13 ق.ظ
خرید  و حمل تجهیزات سیسستم کلرزنی تصفیه خانه
هرمزگان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:01 ب.ظ
تهیه 50 دستگاه کلرزن کوزه ای 20 لیتری
آذربايجان شرقي 1397/11/3 تاریخ گذشته