1398/05/30
12:33 ب.ظ
تامین تجهیزات سایت اب شیرین کن فولادسازی 9 ردیف
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
12:13 ب.ظ
نگهداری تعمیرات و مدیریت مصرف و کاهش هدررفت
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
10:30 ق.ظ
کلریناتور برقی مشهد
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
13:16 ب.ظ
خرید اب ژاول
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید و نصب سیستم گند زدایی تزریق اب ژاول در سطح
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
1398/05/24
18:45 ب.ظ
کلریناتور برقی 500 لیتری - شیروان
خراسان شمالي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:15 ب.ظ
خرید اب ژاول
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاه هیدروکلربناتور
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:01 ب.ظ
پمپ تزریق اب ژاول
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
09:32 ق.ظ
طرح جداسازی شبکه اب شرب
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
10:20 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه هیدرو کلریناتور
کرمانشاه 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
پمپ تزریق اب ژاول
فارس 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:15 ب.ظ
1 دستگاه uv ضدعفونی کننده اب
اصفهان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:16 ب.ظ
19:09 ب.ظ
خرید نصب سیستم تزریق اب ژاول
مازندران 1398/4/29 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
خرید سیستمهای تزریق پرکلرین
مازندران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
11:11 ق.ظ
4 دستگاه لامپ uv جهت کندزدایی اب شرب
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:12 ب.ظ
لوازم و قطعات دستگاه کلرزنی
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:14 ب.ظ
اب ژاول
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:59 ب.ظ
خرید اب ژاول  انبار
کرمانشاه 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
1398/04/17
19:11 ب.ظ
دستگاه کلرزن
زنجان 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید 5 دستگاه دوزینگ پمپ اب ژاوال
مركزي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:09 ب.ظ
10:45 ق.ظ
کلریناتور محلولی
هرمزگان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
18:55 ب.ظ
الکترولیز تولید کننده اب ژاول 150 لیتر برثانیه
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
پمپ تزریق اب ژاول
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
کلرزن مایع برقی
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:04 ق.ظ
پمپ تزریق اب ژاول
فارس 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
18:43 ب.ظ
کیت کلر سنجی  ایرانی همراه با پودر کلر سنجی
کردستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاهای کلرزنی روستاهای
همدان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
19:09 ب.ظ
29 دستگاه کلرزن 10 و 5 و 6 لیتری
اصفهان 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
6 دستگاه کلریناتور 10 و 24 و 45 لیتری
اصفهان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:20 ب.ظ
تعمیر و سرویس سیستک کلر زن استخر شنا
چهارمحال بختياري 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
سیستم کلرزنی الکترولیز
گيلان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
18:53 ب.ظ
تهیه 200 عدد کیت محلول کلر سنجی و400 عدد محلول کلرسنج
آذربايجان شرقي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:48 ب.ظ
کلرزن گازی و دوزینگ
خراسان رضوي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:24 ب.ظ
پمپ تزریق اب ژاول
فارس 1398/3/28 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
خرید اب ژاول
يزد 1398/3/28 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید  اب ژاول 300/000 لیتر
کرمانشاه 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
19:44 ب.ظ
دستگاه کلرزن کلریناتور مایعی
تهران 1398/3/27 تاریخ گذشته