1397/09/24
13:02 ب.ظ
کیت کلرسنجی و پودر ان
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
12:43 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاه کلرزنی روستای
همدان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
16:11 ب.ظ
خرید پودر و گاز کلر
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
13:36 ب.ظ
کیت کلرسنجی و پودر کلرسنجی
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
10:47 ق.ظ
راهبری و سرویس و نگهداری سیستم کلرزنی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید اب ژاول به مقدار 900000 کیلوگرم
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
08:50 ق.ظ
تهیه بارگیری حمل تخلیه مقدار 700 تن اب ژاول
تهران 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
12:52 ب.ظ
خرید 15 دستگاه کلرزن مایعی و..
سيستان و بلوچستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سامانه کلرزن مایعی 10 دستگاه
لرستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
خرید اب ژاول 900 تن
خراسان رضوي 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:53 ب.ظ
دستگاه کلر زن کلریناتور مایعی
لرستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
تهیه فروش و تحویل مقدار 700 تن اب ژاول
تهران 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
15:08 ب.ظ
دستگاه کلر زن کلریناتور مایعی
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه کلریناتور
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید دستگاههای کلر زن
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
09:06 ق.ظ
خرید کلر یناتور گازی
گلستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:09 ب.ظ
راهبری و سرویس و نگهداری سیستم های کلرزنی
خراسان شمالي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
13:25 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرای 3 عدد اب ژاول در شهرک صنعتی
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:22 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرای سه عدد اب ژاول
چهارمحال بختياري 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه کلربناتور روستاهای
همدان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:50 ق.ظ
نمک دوبار تبلور
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:32 ب.ظ
1397/09/10
08:33 ق.ظ
واحد کنترل و انالیزور و PHسیستم کلرزنی
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:03 ب.ظ
اب ژاول
زنجان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
11:32 ق.ظ
تهیه حمل تحویل اب ژاول 15 درصد -- 1200 تن
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:06 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاههای کلرزنی -
همدان 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
14:21 ب.ظ
کلریناتور گازی و محلولی
زنجان 1397/9/5 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
دستگاه کلر زن مایع مدل DD - 300فشار 20 بار نام تجارتی
خراسان رضوي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
14:39 ب.ظ
خرید 5 دستگاه الکترولیز نمک طعام
کرمانشاه 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
08:22 ق.ظ
خرید بارگیری و حمل 980 تن اب ژاول و 29 تن
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
13:21 ب.ظ
خرید 25 تن پودر پر کلرین با درجه خلوط 65درصد
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خرید بارگیری و حمل 980 تن اب ژاول و 29 تن پودر کلرین
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب پکیج کلرزن مایع و دوزینگ پمپ
آذربايجان شرقي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:55 ق.ظ
خرید 30 دستگاه کامل کلر زن برقی تک قلو 500 لتیر
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:46 ب.ظ
1397/08/22
11:30 ق.ظ
لوازم یدکی سامانه کلرزن
آذربايجان غربي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:28 ب.ظ
پودر پرکلرین 65-70 درصد
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
مقدار 300 کیلو پودر پر کلرین 70درصد
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
سه عدد کلر زن گازی همراه با نصب
چهارمحال بختياري 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
11:33 ق.ظ
09:45 ق.ظ
خرید 10 تن پر کلرین 65 ال 70 درصد خلوص
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:40 ق.ظ
دستگاه کلر زن مایع DD-100 فشار 10 بار نام تجارتی
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
14:07 ب.ظ
خرید قطعات کلرزن
آذربايجان شرقي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
16 بشکه 45 کیلویی کلر هندی بابت ضد عفونی استخر
البرز 1397/8/14 تاریخ گذشته
07:13 ق.ظ
خرید گاز کلر و کلرو فریک و پرکلرین و پلی الکترولیت
اردبيل 1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/12
11:15 ق.ظ
خرید دستگاه کلرزن مایع شرک واره
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:52 ب.ظ
خرید اب ژاول با خلوص %14-12
چهارمحال بختياري 1397/8/9 تاریخ گذشته