1398/02/28
19:58 ب.ظ
سختی گیر نمک
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب
خراسان جنوبي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:48 ق.ظ
1398/02/23
10:27 ق.ظ
اجرای باقیمانده عملیات فاضلاب شهرک صنعتی
کرمانشاه 1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
19:46 ب.ظ
دستگاه تصفیه اب
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات اضطراری تصفیه خانه
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خرید 4800 عدد شانه اشغالگیر
مركزي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:25 ق.ظ
دستگاه تصفیه اب
يزد 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه تصویه آب
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
14:41 ب.ظ
14:23 ب.ظ
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب با کارت --
خراسان جنوبي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:57 ب.ظ
دمنده هوا بلوور مدل 1662-8
آذربايجان غربي 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب
خراسان جنوبي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:15 ب.ظ
دستگاه دیونایزر با توان خروجی 24 لیتر در ساعت
آذربايجان غربي 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
دیفیوزر حباب ریز 10 اینچ
آذربايجان غربي 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:25 ب.ظ
دستگاه دیونایزر با توان خروجی 24 لیتر در ساعت
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/04
09:26 ق.ظ
دستگاه تصفیه اب نیمه صنعتی و ابسردکن ایستاده
بوشهر 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
11:30 ق.ظ
خرید سامانه تصفیه اب شهر
کرمان 1398/2/3 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید دو دستگاه سامانه تصفیه آب
کرمان 1398/2/3 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خرید سه دستگاه سامانه تصفیه آب شهر
کرمان 1398/2/3 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
1398/02/02
12:55 ب.ظ
12:40 ب.ظ
12:40 ب.ظ
ارزیابی کیفی  سه دستگاه سامانه تصفیه اب شهر
کرمان 1398/2/2 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
12:39 ب.ظ
سامانه تصفیه اب شهر
کرمان 1398/2/2 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
سامانه تصفیه اب شهر
کرمان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
19:09 ب.ظ
خرید سامانه تصفیه اب شهر
کرمان 1398/1/31 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
ه سامانه تصفیه اب
کرمان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/30
09:49 ق.ظ
الکتروموتور و گیربکس اشغالگیر تصفیه خانه
گيلان 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/29
18:29 ب.ظ
سامانه تصفیه اب
کرمان 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
دریچه دیفیوزر مدل OX4کاربرد جهت تصفیه اب و فاضلاب
خراسان شمالي 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
خرید سامانه تصفیه اب شهر
کرمان 1398/1/29 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
پکیج تصفیه فاضلاب 0/6 مترمکعب
گيلان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
15:56 ب.ظ
دستگاه تصفیه اب UV مخصوص اب مقطرگیری
گلستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
دستگاه رسوب زدا
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:55 ب.ظ
دستگاه تصفیه اب UV مخصوص اب مقطرگیری
گلستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی پکیج فاضلاب انسانی زندان
خراسان شمالي 1398/1/27 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پروژه مجتمع اقامتی تفریحی
مازندران 1398/1/27 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب زندان
خراسان شمالي 1398/1/27 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
خرید نصب تجهیزات کاهنده مصرف
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:48 ب.ظ
دستگاه ضد رسوب
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
دستگاه ضد رسوب
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته