1398/06/04
08:54 ق.ظ
خرید 5000 سری کیت انشعاب اب 0/5 و 0/75 اینچ
تهران 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
15:18 ب.ظ
کنتور هوشمند الکترومغناطیسی
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
15:17 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیسی
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
12:50 ب.ظ
1398/06/02
18:29 ب.ظ
کنتور اب حجمی 150 م م
کردستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/06/01
07:47 ق.ظ
تهیه و توزیع 6500 کیت انشعاب اب و کنتور
سمنان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/28
18:57 ب.ظ
کنتور اب فلنجی 3  و 8  اینچ
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
تامین 7000 کنتور 1/2 نیمه خشک R160
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:29 ب.ظ
خرید کنتور مکانیکی
خراسان جنوبي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
کنتور اب ولتمن
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
خرید کنتور
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تایمن تعداد 7000 دستگاه کنتور1/2  نیمه خشک R160
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
1398/05/26
10:54 ق.ظ
کنتور اب 6 اینچ  توربین خشک فلنج دار استاندارد
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
09:31 ق.ظ
کنتور الکترومغناطیس 8 اینچ با کابل دیتا
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
1398/05/22
1398/05/20
14:50 ب.ظ
خرید کیت انشعاب
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:14 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک کلاس C
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:02 ب.ظ
خرید کنتور 1/2 به تعداد 300 عدد
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خرید 10/000 کنتور قطر 11/2 اینچ اب شرب
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:07 ق.ظ
کنتور اب مولتی
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:30 ب.ظ
خرید و نصب کنتور هوشمند اب
کرمان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:02 ب.ظ
کنتور مولتی جت خشک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
خرید 14 دستگاه کنتور حجمی مکانیکی
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید کنتور 2
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
خرید کیت انشعاب 90*2/1
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
خرید کیت انشعاب اب
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خردی کنتورهای مغناطیسی والتراسونیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:11 ب.ظ
یک عدد کنتور اب دو اینچ
سيستان و بلوچستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:32 ب.ظ
خرید 7 دستگاه کنتور حجمی 100 مکانیکی از نوع والتمن
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:33 ب.ظ
کنتور سایز 1/2
يزد 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
1398/05/02
08:56 ق.ظ
تامین  10/000 کنتور اب 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
تامین 10/000 کنتور اب 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک
اصفهان 1398/5/2 اعلام نشده
1398/05/01
18:33 ب.ظ
120 دستگاه کنتور اب جت خشک
قزوين 1398/5/1 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
تامین 10/000 کنتور اب 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک
اصفهان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/31
19:33 ب.ظ
کنتورهای چدنی فراسنج
سيستان و بلوچستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
خرید کنتور اب 1/2 و 3/4 اینچ
کردستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
خرید کنتور 1/2 به تعداد 300 عدد
آذربايجان غربي 1398/4/31 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
1398/04/30
18:33 ب.ظ
کنتورهای اب چدنی سایزهای 10-8-6- و 3 اینچ
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته