1398/11/09
10:39 ق.ظ
کنتور اب هوشمند الکترومغناطیس 6و 4 اینچ
البرز 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
17:19 ب.ظ
کنتور هوشمند اب 5 اینچ الکترومغناطیس
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
14:30 ب.ظ
09:38 ق.ظ
خرید کنتور خانگی  ابگرم یک دوم اینچ 60 درجه
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
18:48 ب.ظ
خرید حمل نصب کنتور حجمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/7 مهلت دار
14:44 ب.ظ
کنتور اب خانه بهداشتی های
خراسان رضوي 1398/11/7 تاریخ گذشته
00:01 ق.ظ
اتصالات انشعاب 1/2 کیت انشعاب
بوشهر 1398/11/6 تاریخ گذشته
1398/11/06
10:39 ق.ظ
خرید کنتور سایز 2/1
يزد 1398/11/6 مهلت دار
10:38 ق.ظ
خرید حوضچه فلزی و دیوار کنتور
يزد 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/03
15:18 ب.ظ
خرید 2200 سری کیت انشعاب اب در اقطار 2000 سری
تهران 1398/11/3 مهلت دار
13:37 ب.ظ
کنتور التراسونیک اینزرشن
خراسان رضوي 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/11/02
11:42 ق.ظ
خرید کلیه لوازم نصب انشعاب اب
تهران 1398/11/2 مهلت دار
1398/11/01
15:25 ب.ظ
تبدیل کنتور اب هوشمند 4 اینچ برقی
زنجان 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
کنتور اب 4 اینچ هوشمند
خراسان جنوبي 1398/11/1 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
10:48 ق.ظ
خرید کنتورهای مغناطیسی و التراسونیک
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
13:17 ب.ظ
خرید کنتور 1.2 به همراه اتصالات
مركزي 1398/10/30 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید کنتور حجمی 50
مركزي 1398/10/30 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
کنتور هوشمند 5 اینچ اب
کرمانشاه 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
13:42 ب.ظ
خرید کنتور خانگی ابگرم یک دوم اینچ 60 درجه
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
کنتور 3/4 اینچ مولتی جت نیمه خشک
کرمانشاه 1398/10/29 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید کنتورهای مغناطیسی و التراسونیک
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
کنتور خانگی ابگرم یک دوم اینچ 60 درجه
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید کنتور خانگی ابگرم یک دوم اینچ 60 درجه به
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید کنتور خانگی ابگرم یک دوم اینچ 60 درجه
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
کنتور معمولی 1/2
آذربايجان شرقي 1398/10/29 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
خرید کنتور های حجمی و هوشمند مورد نیاز
کردستان 1398/10/29 اعلام نشده
00:04 ق.ظ
1398/10/28
12:20 ب.ظ
خرید کنتور حجمی هوشمند اب مکانیکی
خراسان جنوبي 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
کنتور هوشمند اب
مازندران 1398/10/28 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید کنتور معمولی 1/2
آذربايجان شرقي 1398/10/28 اعلام نشده
1398/10/25
20:53 ب.ظ
کنتور حجیم الکترومغناطیسی 6 اینچ
فارس 1398/10/25 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
15:13 ب.ظ
تهیه و حمل کنتورهای خانگی
گلستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
18:37 ب.ظ
خرید 60 دستگاه کنتور مکانیکی و الکترومغناطیسی
اصفهان 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
14:33 ب.ظ
تهیه و حمل کیت انشعابات اب
گلستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
تهیه حمل کیت انشعاب اب شهرهای استان
گلستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
کنتور هوشمند الکترومغناظیسی سایز6 اینچ
خراسان رضوي 1398/10/24 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید تعداد 69 دستگاه کنتور مکانیکی و الکترومغناطیسی
اصفهان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
11:17 ق.ظ
کنتور التراسونیک
زنجان 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید تعداد 69 دستگاه کنتور مکانیکی و
اصفهان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
20:47 ب.ظ
محفظه پلی اتیلن 1/2
آذربايجان شرقي 1398/10/22 تاریخ گذشته
20:44 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک
لرستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
کنتور اب هوشمند مخصوص چاه
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیسی 2 اینچ
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته