1397/11/25
11:55 ق.ظ
1397/11/23
09:27 ق.ظ
اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:41 ب.ظ
سرمایه گذار -- پروژه سد مخزنی
ايلام 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
08:07 ق.ظ
سرمایه گذار -- پروژه سد مخزنی
ايلام 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:45 ق.ظ
سرمایه گذاری --  پروژه سد مخزنی
ايلام 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
1397/11/11
09:28 ق.ظ
08:05 ق.ظ
سرمایه گذاری -- پروژه سد مخزنی
ايلام 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
09:45 ق.ظ
09:39 ق.ظ
سرمایه گذار - تکمیل بخشی از تاسیسات  فاضلاب شهر
زنجان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
08:49 ق.ظ
1397/11/06
20:18 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - احداث پروژه استخر ذخیره اب
يزد 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/01
08:49 ق.ظ
1397/10/29
12:44 ب.ظ
سرمایه گذار -- طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر
اصفهان 1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/25
13:35 ب.ظ
1397/10/20
08:58 ق.ظ
اجرای بخش از کلکتورهای اصلی فاضلاب
خوزستان 1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/19
14:26 ب.ظ
تامین مالی طرح تملیکی مجتمع ابرسانی روستاهای پایین
سيستان و بلوچستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
1397/10/16
13:07 ب.ظ
1397/10/15
1397/10/01
08:54 ق.ظ
مشارکت در ایجاد بخشی از تاسیسات فاضلاب
اصفهان 1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/29
11:31 ق.ظ
سرمایه گذاری در تاسیسات و ظرفیت های تحت اختیار
خراسان رضوي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
11:54 ق.ظ
سرمایه گذار- ایجاد بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
16:18 ب.ظ
سرمایه گذاری - جهت احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
تامین مالی تهیه و اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
09:48 ق.ظ
تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1397/9/24 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
جذب سرمایه گذار -پروژه کاهش هدر رفت اب در قسمتی از شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/19
20:21 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع اوری و تصفیه خانه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/19 تاریخ گذشته