1397/09/24
09:48 ق.ظ
تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1397/9/24 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
جذب سرمایه گذار -پروژه کاهش هدر رفت اب در قسمتی از شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/19
20:21 ب.ظ
1397/09/11
12:15 ب.ظ
سرمایه گذاری BOT - ابرسانی به مجتمع
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
1397/09/06
21:08 ب.ظ
سرمایه گذار - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:01 ق.ظ
تکمیل و بهره برداری از سد خاکی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/22
07:09 ق.ظ
سرمایه گذار -  مشارکت در ایجاد  تاسیسات  فضلاب شهر
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
11:35 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث بهره برداری و انتقال طرح جداسازی اب شرب
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
سرمایه گذاری در تکمیل بخشی  از تاسیسات  فاضلاب شهر
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:32 ق.ظ
1397/08/09
08:55 ق.ظ
1397/08/06
10:02 ق.ظ
08:19 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی -- تکمیل و بهره برداری از سدهای خاکی و سد مخزنی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/01
07:58 ق.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/29
07:41 ق.ظ
1397/07/24
12:14 ب.ظ
1397/07/23
13:26 ب.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل تاسیسات فاضلاب
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:13 ب.ظ
تکمیل بخشی از تاسیسات  فاضلاب شهر
زنجان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
09:39 ق.ظ
واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر
سيستان و بلوچستان 1397/7/12 تاریخ گذشته