1398/03/04
1398/02/31
13:49 ب.ظ
سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
12:15 ب.ظ
اگهی سرمایه گذاری - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
12:07 ب.ظ
سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
10:15 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای
کرمان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:35 ب.ظ
09:51 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای
کرمان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
1398/02/25
13:51 ب.ظ
1398/02/24
12:40 ب.ظ
11:28 ق.ظ
1398/02/22
1398/02/14
11:45 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تمامی فعالان بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری
آذربايجان غربي 1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/10
12:33 ب.ظ
1398/02/05
12:36 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث بهر برداری فاضلاب شهر
اصفهان 1398/2/5 اعلام نشده
1398/01/31
1398/01/27
1398/01/25
11:43 ق.ظ
08:37 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
مركزي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
09:00 ق.ظ
سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
مركزي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:17 ب.ظ
08:56 ق.ظ
سرمایه گذاری - جهت طرح ساماندهی و مدیریت متمرکز لجن
خراسان رضوي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:20 ق.ظ
سرمایه گذاری در چشمه ابدرمانی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
08:50 ق.ظ
تامین مالی طراحی و احداث بسته
مازندران 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:44 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب
اصفهان 1397/12/23 اعلام نشده
1397/12/22
13:12 ب.ظ
سرمایه گذاری در چشمه آبدرمانی منشگه شهرستان
آذربايجان شرقي 1397/12/22 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
واگذاری تامین مالی طراحی و احداث بسته
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
09:52 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث و بهره برداری و انتقال پروژه سد و شبکه
چهارمحال بختياري 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
13:34 ب.ظ
سرمایه گذاری در چشمه آبدرمانی
آذربايجان شرقي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:17 ب.ظ
سرمایه گذاری -- پروژه کاهش هدر رفت اب در قسمتی از شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/12
15:41 ب.ظ
15:40 ب.ظ
مشارکت در مدیریت و بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه
خراسان رضوي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:26 ب.ظ
1397/12/06