1398/06/03
12:02 ب.ظ
تامین مالی و احداث مدول توسعه تصفیه خانه فاضلاب
اردبيل 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
10:02 ق.ظ
تامین مالی و احداث مدول توسعه تصفیه خانه فاضلاب
اردبيل 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/30
07:49 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/29
13:17 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
مركزي 1398/5/29 تاریخ گذشته
1398/05/28
13:24 ب.ظ
12:53 ب.ظ
تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه
يزد 1398/5/28 مهلت دار
12:03 ب.ظ
سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
09:55 ق.ظ
09:43 ق.ظ
مشارکت در اجرای پروژه تامین اب اشامیدنی مجتمع روستایی
چهارمحال بختياري 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/23
1398/05/22
18:52 ب.ظ
1398/05/15
10:28 ق.ظ
سرمایه گذاری -- پروژه سیستم انحراف اب سد
گلستان 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
1398/05/07
08:01 ق.ظ
سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات
زنجان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
08:08 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
زنجان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/31
07:40 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - در زمینه تامین اب
بوشهر 1398/4/31 اعلام نشده
1398/04/30
08:20 ق.ظ
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خراسان رضوي 1398/4/30 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خراسان رضوي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
08:50 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
خراسان رضوي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:29 ب.ظ
09:48 ق.ظ
سرمایه گذاری -- مدیریت راهبری بندر چندمنظوره
هرمزگان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/26
09:42 ق.ظ
09:12 ق.ظ
سرمایه گذاری مدیریت و راهبری بندر چندمنظوره خمیر
هرمزگان 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/25
09:07 ق.ظ
تامین منابع مالی و احداث مدول توسعه تصفیه خانه
اردبيل 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/23
18:19 ب.ظ
1398/04/17
1398/04/16
07:48 ق.ظ
سرمایه گذاری جهت طرح ساماندهی و مدیریت
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:09 ب.ظ
1398/03/27
13:02 ب.ظ
خرید تضمینی اب در بخش احداث اب شیرین کن
بوشهر 1398/3/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - سرمایه گذاری جهت تامین مالی تکمیل
خوزستان 1398/3/27 اعلام نشده
1398/03/25
08:02 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث تاسیسات فاضلاب شهر
خوزستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
10:03 ق.ظ
08:21 ق.ظ