1398/05/28
18:45 ب.ظ
ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
13:26 ب.ظ
لایروبی پاکسازی رودخانه ها و مسیل های سطح
لرستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/24
18:08 ب.ظ
اجرای عملیات رودخانه جهق زنجانبر
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:11 ب.ظ
اجرای رودخانه جهق زنجانبر
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
پوشش رودخانه شهرک فرهنگیان
همدان 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:12 ب.ظ
اجرای رودخانه جهق زنجانبر
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
ساماندهی اضطراری رودخانه
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
12:56 ب.ظ
مرمت و بازسازی طرح های تغذیه مصنوعی
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
ساماندهی رودخانه
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:36 ب.ظ
ساماندهی رودخانه کشکان محدوده روستاها
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:04 ب.ظ
عملیات اجرایی اماندهی رودخانه و احداث دیوار ساحلی
خراسان جنوبي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/29
08:47 ق.ظ
پوشش رودخانه
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
08:30 ق.ظ
مقاوم سازی مسیر خط 12 اینچ فراورده
مازندران 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/25
14:46 ب.ظ
اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های شهرستان
قزوين 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:43 ب.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1398/4/24 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
واگذاری اجرای پروژه فاز پنج بهسازی رودخانه
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
طرح ساماندهی و ایمن سازی رودخانه کن
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان
خراسان رضوي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/13
14:19 ب.ظ
اجرای کلیه عملیات حاشیه رودخانه
مازندران 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
08:01 ق.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار -
گيلان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/06
18:29 ب.ظ
اجرای ریپ رپ چینی
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
1398/04/02
18:07 ب.ظ
رپرگذاری حد بستر رودخانه تاسبر
هرمزگان 1398/4/2 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
10:30 ق.ظ
رپرگذاری حد بستر رودخانه
هرمزگان 1398/4/1 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
08:15 ق.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:20 ب.ظ
عملیات بازسازی و احداث دایک حفاظتی
لرستان 1398/3/30 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
مهندسی رودخانه معمولان
لرستان 1398/3/30 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
15:06 ب.ظ
ساماندهی رودخانه بالیخلو چای
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
پوشش رودخانه جنب پارک فدک
همدان 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
پروژه ساماندهی رودخانه
قزوين 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/27
08:22 ق.ظ
ساماندهی رودخانه در روستای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
روپرگذاری حریم بستر تالاب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه کارون
چهارمحال بختياري 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:23 ق.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها وانهار -
گيلان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
12:46 ب.ظ
پروژه ساماندهی مسیل رودخانه
آذربايجان شرقي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:36 ب.ظ
اجرای کلیه عملیات حاشیه رودخانه
مازندران 1398/3/22 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
عملیات ساماندهی وساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
18:05 ب.ظ
انجام عملیات ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
پروژه ساماندهی رودخانه بازار
قزوين 1398/3/21 اعلام نشده
1398/03/20
09:13 ق.ظ
پروژه ساماندهی رودخانه بازار
قزوين 1398/3/20 اعلام نشده
1398/03/18
13:41 ب.ظ
ساماندهی شماره 1 رودخانه
مازندران 1398/3/18 تاریخ گذشته