1398/09/21
12:23 ب.ظ
انجام عملیات احیاء و مرمت دو رشته قنات
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
12:08 ب.ظ
طوقه چین و کولگذاری و سرگیری  و ریزش برداری
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
10:12 ق.ظ
بازسازی 4 حلقه چاه اب سایت ایستگاه
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:21 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات روستا د
همدان 1398/9/20 مهلت دار
19:18 ب.ظ
ترمیم و احیا و جدولگذاری چاه اب روستا
البرز 1398/9/20 مهلت دار
18:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/20 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اجرای سیستم برق اضطراری اسستگاه
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
11:16 ق.ظ
ابرسانی روستای مزیدی لایروبی و کف شکنی چاه
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
09:54 ق.ظ
مرمت و بازسازی چاه های مشاهده ای در
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:33 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات
خراسان جنوبي 1398/9/19 مهلت دار
19:32 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/19 مهلت دار
13:11 ب.ظ
خرید و تجهیز 1 حلقه چاه در منطقه عشایری
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
12:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:38 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای نوده
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:37 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات روستا
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:37 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات روستا
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:31 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:31 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات روستا
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:30 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:30 ب.ظ
مرمت لایروبی قنات روستا
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:30 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:30 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:29 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای پل شکسته
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:29 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/19 مهلت دار
12:27 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
12:51 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنوات شهر
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنوات شهرستان
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:40 ب.ظ
بهسازی چشمه ها چشمه وریجی
مازندران 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
انجام عملیات احیاء و لایروبی و افزایش ابدهی
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
لایروبی چاههای دستی روستاهای شهر
قزوين 1398/9/17 مهلت دار
13:18 ب.ظ
احیا و مرمت 2 رشته قنات در
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
احیا  ومرمت قنات
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
احیا و مرمت قنات
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
بهسازی چشمه گرداب سنگی
لرستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:33 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنوات انارک
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
12:16 ب.ظ
مرمت و احیاء5 رشته قنات
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
تعمیرات چاه های مشاهده ای حوزه عمل شرکت
ايلام 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:52 ب.ظ
لایروبی  ودس گذاری چاه  3 حلقه
فارس 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
احیا و  مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
طوقه چینی و کول گذاری و سرگیری و ریزش برداری
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:59 ب.ظ
بهسازی لایروبی قنات و لوله گذاری جهت
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
تجهیز چاه سرگچینه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنات
سمنان 1398/9/13 تاریخ گذشته