1398/05/23
18:29 ب.ظ
مرمت قنات م
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/16
11:19 ق.ظ
لایروبی قنات روستای
قزوين 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:38 ق.ظ
لایروبی چاههای دستی روستاهای سطح شهرستان
قزوين 1398/5/14 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
حفاری و لایروبی چاهها و قنوات مناطق 10 گانه
البرز 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
14:02 ب.ظ
اجرای عملیات مرمت و بازسازی قنات
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:56 ب.ظ
ترمیم و بهسازیی و احیا قناتهای
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
مرمت قنات
هرمزگان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:12 ب.ظ
لایروبی قنات روستا
قزوين 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:14 ب.ظ
اجرای لایروبی قنات و اصلاح شبکه توزیع روستای
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:36 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:27 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/5/2 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
مرمت ولایروبی قنات
همدان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:11 ب.ظ
اجرای عملیات مرمت و بازسازی قنات
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
09:13 ق.ظ
اجرای عملیات بهسازی مرمت و نای گذاری و لوله گذاری
کرمان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:21 ب.ظ
لایروبی چاه شماره یک پارک جنگلی
خراسان رضوي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
15:05 ب.ظ
لایروبی چاه شماره یک پارک جنگلی شهید
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجرای عملیات ترمیم بهسازی و احیا قناتهای
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
00:38 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
اصفهان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:30 ب.ظ
لایروبی چاه های دستی - تاکستان
قزوين 1398/4/17 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
لایروبی چاه های دستی در سطح شهرستان قزوین
قزوين 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
عملیات لایروبی چاه اب شرب پروژه
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
15:32 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات اب نو روستای
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:59 ب.ظ
13:08 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان رضوي 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
بازسازی و نوسازی قنات
کرمان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:07 ب.ظ
اجرا لایروبی و بهسازی چشمه ها و احداث ابشخور
قزوين 1398/4/12 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
لایروبی چاه های دستی
قزوين 1398/4/12 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
لایروبی  چاههای دسترسی  سطح شهر
قزوين 1398/4/12 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
مرمت و لایروبی  قنات روستای
همدان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:35 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
لایروبی چاه های دستی بخش
قزوين 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
اجرای عملیات مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
بازسازی و مرمت قنات روستای
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
نوکنی بازسازی و کول گذاری قنات ودر زمین های سنگی
اصفهان 1398/4/11 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
پروژه مرمت و لایروبی قنات
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته