1397/09/22
10:49 ق.ظ
1397/09/21
10:29 ق.ظ
ساماندهی دیوار حفاظتی
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
عملیات دیواره سنگی رودخانه
اصفهان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:19 ب.ظ
احداث دیوار سنگی و کف بند در حاشیه رودخانه
گلستان 1397/9/20 مهلت دار
12:56 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:59 ق.ظ
اجرای پروژه ساماندهی پارک
کرمانشاه 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/17
11:09 ق.ظ
عملیات دیواره گذاری سنگی رودخانه
اصفهان 1397/9/17 مهلت دار
10:47 ق.ظ
مرمت و بازسازی دیوار سیل بند شهر
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:24 ب.ظ
15:21 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
07:09 ق.ظ
پروژه دیوار سنگی رودخانه
البرز 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
10:18 ق.ظ
احداث دیوار سیل بند رودخانه
آذربايجان شرقي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/29
07:41 ق.ظ
اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه
مازندران 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
14:21 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی و شرقی رودخانه
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:01 ب.ظ
عملیات دیوار چینی و نمای خرپشته و
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:09 ق.ظ
پروژه اجرائی دیوار سنگی رودخانه
البرز 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/21
14:04 ب.ظ
دیوار ضامن بلوکی توپر 100 متر طول در روستای
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی و شرقی رودخانه
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی سیلبند
ايلام 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
مرمت و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:33 ق.ظ
مرمت سرریز حوضچه تغذیه مصنوعی
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:09 ق.ظ
اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه
مازندران 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/18
17:54 ب.ظ
مرمت سرریز حوضچه تغذیه مصنوعی گلبهاری
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:45 ب.ظ
احداث دیواره حفاظتی ضلع جنوب
مازندران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:15 ب.ظ
بسترسازی ایستگاهای سنجش اب
چهارمحال بختياري 1397/8/10 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
عملیات اجرایی سازه های اندازه گیری و کنترل جریان شبکه
آذربايجان شرقي 1397/8/10 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
1397/08/07
12:23 ب.ظ
اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه
مازندران 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/06
13:40 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی ایستگاه های هیدرومتری و
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
ساماندهی و دیواره سازی مسیل رودخانه داخل شهر
اصفهان 1397/8/6 اعلام نشده
1397/07/28
11:21 ق.ظ
1397/07/25
08:06 ق.ظ
ساماندهی و دیواره سازی مسیل رودخانه
اصفهان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:41 ب.ظ
عملیات اجرائی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات اجرائی دیوارهای حفاظتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاطتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/05/04
08:40 ق.ظ
اجرای دیوار حفاظت سنگی و استحصال پشت ان در نوار ساحلی جنوب شرقی
سيستان و بلوچستان 1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/04/17
13:57 ب.ظ
تجدید - تخریب مستحدثات غیرمجاز و
لرستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/13
08:35 ق.ظ
طرح و ساخت سازه کنترل سیلاب (دیوار حفاظتی) در
هرمزگان 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:08 ب.ظ
ساماندهی ودیواره سازی
گيلان 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/09
13:24 ب.ظ
ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه شهر
اردبيل 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/06
17:06 ب.ظ
ادامه دیواره سازی رودخانه
گلستان 1397/4/6 تاریخ گذشته
17:05 ب.ظ
ادامه دیوار سازی رودخانه
گلستان 1397/4/6 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
اجرای عملیات احداث و اصلاح دیوار سازی
گلستان 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/02
1397/03/29
23:10 ب.ظ
احداث دیوار حفاطتی و ساماندهی رودخانه
مازندران 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/28