1398/03/02
13:20 ب.ظ
دیوار سید بند رودخانه
مازندران 1398/3/2 مهلت دار
13:06 ب.ظ
اجرای دیوار سیل بند
ايلام 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
10:01 ق.ظ
تثبیت بستر شیب شکن تیلور سر
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
11:54 ق.ظ
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
09:55 ق.ظ
اجرای فاز اول دیواره گذاری رودخانه
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
09:20 ق.ظ
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/28
11:09 ق.ظ
احداث فاز اول دیوار سنگی جنب پل فلزی
گيلان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:27 ب.ظ
احداث دیوار سیل بند در سطح شهر
فارس 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/14
08:18 ق.ظ
احداث دیوار حائل رودخانه
آذربايجان غربي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
13:21 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای طیب محله تنکابن
مازندران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
13:58 ب.ظ
اجرای پروژه ی موج شکن ساحلی
مازندران 1398/2/10 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
واگذاری پروژه ها : احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/31
11:01 ق.ظ
ادامه اجرای دیوار حفاظتی  رودخانه
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
1398/01/28
08:50 ق.ظ
اجرای عملیات احداث دیوار سنگی پل شهید بهشتی
گلستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
اجرای عملیات احداث دیوار سنگی پل استاندارد
گلستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
13:34 ب.ظ
ترمیم دیوار سیل بند شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:59 ب.ظ
پروژه ترمیم دیوار سیل بند شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
اجرای دیوار حفاظتی روستای
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:02 ب.ظ
احداث دیوار سازی رودخانه جنب مسکن مهر
گلستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
1398/01/24
09:03 ق.ظ
اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه
مازندران 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
20:40 ب.ظ
اجرای دیوار حفاظتی رودخانه تاجیار  سراب از دو سمت
آذربايجان شرقي 1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/21
18:41 ب.ظ
اجرای دیوار سیل بند شهر
ايلام 1398/1/21 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
دیوار حفاظتی در بازه ای از رودخانه
گيلان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:28 ب.ظ
10:00 ق.ظ
08:23 ق.ظ
احداث دیوار حائل رودخانه
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/23
17:32 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1397/12/23 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/12/23 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
09:59 ق.ظ
اجرای دیوارهای حفاظتی حوزه
سيستان و بلوچستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
09:45 ق.ظ
اجرای دیوارهای حفاظتی حوزه
سيستان و بلوچستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:51 ب.ظ
احداث دیوار سیل بند  روستای
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/12
15:44 ب.ظ
اجرای فاز اول دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:19 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
آذربايجان غربي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:15 ب.ظ
اجرای دیوارهای حفاظتی حوزه
سيستان و بلوچستان 1397/12/7 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
عملیات اجرائی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/12/7 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
اجرای پروژه احداث دایگ سنگی
بوشهر 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
15:32 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
آذربايجان غربي 1397/12/6 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
احداث و تکمیل دیوار حفاظتی در مسیر رودخانه
آذربايجان غربي 1397/12/6 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
ساماندهی رودخانه سیمینه رود شهرستان
آذربايجان غربي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:18 ب.ظ
عملیات اجرای دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/12/5 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
بازسازی و مرمت دیوارهای ساحلی رودخانه در محدوده شهر
کرمانشاه 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
17:42 ب.ظ
عملیات اجرائی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اجرای دیوار حفاظتی حوزه
سيستان و بلوچستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
عملیات اجرای دیوارهای حفاظتی  حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/02
16:12 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/12/2 تاریخ گذشته