1398/09/23
14:25 ب.ظ
دیوارکشی
همدان 1398/9/23 مهلت دار
14:25 ب.ظ
دیوارکشی
همدان 1398/9/23 مهلت دار
11:21 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی مسیر خط انتقال چاههای
سمنان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/20
11:50 ق.ظ
مقاوم سازی مسیر خط 12 اینچ فراورده
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/17
18:40 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی در رودخانه شش
مازندران 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
اجرای دیواره حفاظتی سنگی
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
احداث دیواره سنگ و سیمان
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:48 ب.ظ
اجرای بخشی از دیوار چینی رودخانه ب
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
فاز دوم پروژ اجرای دیوار سنگی روی رودخانه
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
1398/09/11
20:22 ب.ظ
اجرای دیوار حفاظتی روستای نوراباد شهرستان
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی محدوده شهر
خراسان جنوبي 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخان
لرستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:26 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی خط انتقال
سمنان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
10:31 ق.ظ
اجرای پروژه دیوار سنگی روی رودخانه کبودوال در
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
اجرای پروژه دیوار حفاظتی
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:10 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:38 ب.ظ
اجرای عملیات دیواره سیل بند
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:44 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی واقع  در محدوده روستای
خراسان جنوبي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:53 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی کیلومتر
مازندران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
احداث دیوار ساحلی کیلومتر 278+400
مازندران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:46 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
مرمت و بازسازی دیوار سیل بند
کرمانشاه 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
اجرای دیوار نگهبان خیابان
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
احداث دیوار ساحلی کیلومتر 134 و 139 و 176 حدفاصل
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:17 ب.ظ
اجرای دیوار بتنی مقابل اتاق شیرالات سد
کردستان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
10:30 ق.ظ
1398/08/27
13:59 ب.ظ
ساماندهی ولایروبی  سطح شهر بابلسر رودخانه
مازندران 1398/8/27 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
اجرای جبران خسارت سیل و ساماندهی و دیوار سازی رودخانه
خراسان شمالي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/23
10:29 ق.ظ
پروژه مرمت و بازسازی دیوار
کرمانشاه 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
12:46 ب.ظ
احداث و تکمیل دیوار حفاظتی
مازندران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
11:53 ق.ظ
احداث دیوار ساحلی بند انحرافی روستای
ايلام 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:28 ب.ظ
اجرای دیوار حائلی رودخانه
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
دیواره سازی رودخانه
لرستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
پروژه اجرای دیوار سنگی روی رودخانه کبودوال در
گلستان 1398/8/19 اعلام نشده
1398/08/18
1398/08/16
13:34 ب.ظ
پروژه دیوار چینی رودخانه مرکزی
مركزي 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/15
07:31 ق.ظ
تکمیل طرح احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:27 ب.ظ
اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
تکمیل دیوار حفاظتی
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:40 ب.ظ
دیوار حفاظتی رودخانه ت
مازندران 1398/8/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
دیوارکشی رودخانه
همدان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:30 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
لرستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
پروژه دیواره حفاظتی از نوع سنگی ملاتی
گلستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:35 ب.ظ
اجرای دیواره سنگی رودخانه
گلستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:44 ب.ظ
دیوارچینی رودخانه
همدان 1398/8/4 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
پروژه  دیواره حفاظتی از نوع سنگی ملاتی
گلستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:59 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی شرب العین
يزد 1398/8/2 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
دیواره سازی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:30 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی
خراسان جنوبي 1398/8/1 تاریخ گذشته