1398/05/23
19:15 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای دیوار سنگی انتهایی پروژه
فارس 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/16
19:11 ب.ظ
ساماندهی و دیواره سازی رودخانه در
گيلان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:33 ب.ظ
اجرای دیواره های حفاظتی بتنی و سنگی
لرستان 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/08
08:01 ق.ظ
1398/05/06
11:45 ق.ظ
پروژه ها شامل : فاز اول بهسازی پارک ولایت
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:18 ب.ظ
احداث دیوار سیل بند سطح شهر
فارس 1398/4/20 اعلام نشده
19:08 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
08:44 ق.ظ
1398/04/17
15:58 ب.ظ
15:54 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه اسلام اباد
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه اسلام اباد جمهوری 12
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
دیوار سازی رودخانه
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
1398/04/13
12:20 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه زیارت محدوده کوی دانشجو ضلع شرق
گلستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت محدوده کوی دانشجو
گلستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:18 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت ضلع غربی رودخانه از پل اول
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:42 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار سیل بند
ايلام 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
16:39 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی
آذربايجان شرقي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
08:20 ق.ظ
اجرای دیوارچینی و کفسازی رودخانه ساحلی
فارس 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/04
12:02 ب.ظ
ساماندهی رودخانه های سطح شهر
مركزي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
10:11 ق.ظ
اجرای فاز اول دیواره گذاری رودخانه
اصفهان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/30
08:23 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی سنگی
سمنان 1398/3/30 اعلام نشده
1398/03/29
11:29 ق.ظ
1398/03/28
15:50 ب.ظ
دیوار کشی و پوشش رودخانه
همدان 1398/3/28 تاریخ گذشته
15:50 ب.ظ
دیوار کش رودخانه حصار
همدان 1398/3/28 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
پروژه ها شامل : اجرای عملیات متفرقه عمرانی براورد
مازندران 1398/3/28 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
اجرای فاز اول دیواره گذاری رودخانه
اصفهان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
08:38 ق.ظ
پروژهاجرای عملیات دیوار ساحلی در رودخانه
خراسان شمالي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/25
16:06 ب.ظ
دیوار سازی حاشیه رودخانه
کرمانشاه 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
18:31 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی درکاپی
مازندران 1398/3/23 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
اجرای دیوار حفاظتی سنگ و ملات ضلع شرقی شهر
مازندران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:10 ق.ظ
1398/03/18
16:10 ب.ظ
دیوار ساحلی رودخانه
لرستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
احداث دیوار سنگی رودخانه تیره
لرستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
دیوار سنگی رودخانه
لرستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی در رودخانه
خراسان شمالي 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
08:50 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی قادیکلا فاز3
مازندران 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/13
13:04 ب.ظ
دیوارکشی دره فصلی
بوشهر 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
09:52 ق.ظ
پروژه اجرای دیوار سنگی رودخانه کبودوال در امتداد
گلستان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
12:34 ب.ظ
دیوار سیل بند رودخانه شریعتی
مازندران 1398/3/9 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
دیوار کشی رودخانه صفری
همدان 1398/3/9 تاریخ گذشته