1398/11/08
18:30 ب.ظ
عملیات نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال
بوشهر 1398/11/8 مهلت دار
17:49 ب.ظ
امور مربوط به بهره برداری از تاسیسات ایستگاه
کردستان 1398/11/8 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
انجام خدمات ابداران شهر
کردستان 1398/11/8 اعلام نشده
17:26 ب.ظ
قرائت و توززیع قبوض
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
14:12 ب.ظ
اجرای عملیات جدول بندی و اسفالت محوطه پشت
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
1398/11/07
18:46 ب.ظ
نگهداری تاسیسات فاضلاب
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
18:22 ب.ظ
نگهداری تاسیسات فاضلاب
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
13:19 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای مشترکین
خوزستان 1398/11/7 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
راهبری و نگهداری تعمیر تجهیزات و تاسیسات ابرسانی شهرهای
چهارمحال بختياري 1398/11/7 مهلت دار
11:02 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
23:38 ب.ظ
تعمیر و بهسازی ایستگاه های هیدروکلیمانولوژی
اصفهان 1398/11/6 مهلت دار
21:03 ب.ظ
20:51 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابرسانی شهر
کرمانشاه 1398/11/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
17:17 ب.ظ
قرائت و توزیع قبوض
خوزستان 1398/11/6 مهلت دار
11:57 ق.ظ
11:56 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری  تعمیر تجهیزات و تاسیسات
چهارمحال بختياري 1398/11/6 مهلت دار
11:55 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری تعمیر تجهیزات و تاسیسات
چهارمحال بختياري 1398/11/6 مهلت دار
10:18 ق.ظ
00:15 ق.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات ابرسانی
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/05
18:23 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای مشترکین
خوزستان 1398/11/5 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
14:05 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
خوزستان 1398/11/5 مهلت دار
13:32 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات ابرسانی
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
انجام عملیات نصب و بالاکشیدن الکتروپمپ
خراسان جنوبي 1398/11/5 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابرسانی و رفع حوادث
کرمانشاه 1398/11/5 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
خوزستان 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
18:37 ب.ظ
1398/11/02
1398/11/01
21:21 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه  تاسیسات ابرسانی روستاهای
هرمزگان 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:18 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات ابرسانی روستاهای
هرمزگان 1398/11/1 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
مرمت قنات کوشه شهرستان خلیل اباد به طول 188 متر کول گذاری
خراسان رضوي 1398/11/1 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
19:39 ب.ظ
13:30 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی تعمیر و تجهیز چاه اب
کرمان 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
سرویس و تعمیر الکتروپمپهای شناور
يزد 1398/11/1 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
عملیات اجرایی مکانیکال
کرمانشاه 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
13:24 ب.ظ
1398/10/29
18:33 ب.ظ
1398/10/28
14:10 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری تاسیسات شبکه ابرسانی
قم 1398/10/28 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات اب شرب روستاهای
مركزي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
15:08 ب.ظ
14:13 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات اب اشامیدنی
گلستان 1398/10/26 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی سیستم فاضلاب 1 دستگاه
هرمزگان 1398/10/26 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات اب شرب روستاهای
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات اب شرب
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته