1397/09/25
08:25 ق.ظ
احداث مخزن بتنی با ظرفیت 50 متر مکعب
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:59 ب.ظ
ساخت مخزن 50 متر مکعبی
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:32 ب.ظ
مخزن 3000 لیتری
هرمزگان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تکمیل خاکبرداری محوطه مخزن 1500 مترمکعبی شهر
فارس 1397/9/24 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/23
09:27 ق.ظ
احداث مخزن 3000 متر مکعبی زون میانی شهر
کرمانشاه 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
14:38 ب.ظ
ساخت مخزن 1000 متر مکعبی
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مخزن 12000 لیتری با کلیه متعلقات  و نصب
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
تعمیر  و بازسازی مخازن  روستاهای تحت پوشش
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب دهنو
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب کشاورزی
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب کشاورزی
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب کشاورزی روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
بهسازی  استخر ذخیره اب دار
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث مخزن 200 متر مکعبی بتنی روستای
هرمزگان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی اب شرب 260 مترمکعبی
اصفهان 1397/9/22 مهلت دار
08:00 ق.ظ
احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتنی شهر
کرمانشاه 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
12:56 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای تحت پوشش
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
احداث 320 متر معکب استخر ذخیره اب
کرمان 1397/9/21 مهلت دار
12:07 ب.ظ
احداث منبع ذخیره اب شرب و بهسازی چشمه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
09:56 ق.ظ
عملیات احداث مخزن300 متر معکبی  بتنی روستای
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
احداث مخزن پروژه
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
احداث مخزن 500 مترمکعبی
ايلام 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
18:34 ب.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعبی
ايلام 1397/9/19 مهلت دار
15:36 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب روستای
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
عملیات تکمیلی احداث مخزن شماره
سمنان 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
ترمیم و ایزوگام مخزن 100 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث مخزن 30 متر معکبی  و بهسازی
گيلان 1397/9/19 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
عملیات احداث مخزن 500 متر معکبی  بتنی
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
احداث مخزن 100 مترمکعبی بتنی روستای
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:18 ب.ظ
تکمیل استخر 520 متر مکعب
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی روستای
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
پروژه عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
اب بندی و ترمیم  مخزن 2500 متر معکبی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
احداث مخزن 500 مترمکعبی با شیرخانه و حصارکشی مربوطه
آذربايجان شرقي 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
10:25 ق.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعبی کلیبر یا شیر خانه و حصار کشی
آذربايجان شرقي 1397/9/17 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
عملیات مربوط به احداث مخزن1000 متر مکعبی شهر اچاچی و ساختمان ها
آذربايجان شرقي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
14:21 ب.ظ
مطالعه و طراحی تکمیل استخر
قزوين 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
تعمیر  و بازسازی مخازن روستاهای پوشش
همدان 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای
همدان 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب بازاران
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:38 ق.ظ
استخر ذخیره اب
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته