1398/02/31
13:09 ب.ظ
احداث حوضچه های مخازن و نصب انشعابات روستاهای
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
12:55 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن مجموعه
فارس 1398/2/31 مهلت دار
10:34 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی
خراسان شمالي 1398/2/31 مهلت دار
10:06 ق.ظ
ساخت مخزن مدفون 2000 مترمکعبی جهت ذخیره اب فضا سبز
کرمان 1398/2/31 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
تکمیل استخر ذخیره آب کشاورزی رباط قره بیل
خراسان شمالي 1398/2/31 مهلت دار
08:21 ق.ظ
عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 5000 متر مکعبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
08:09 ق.ظ
عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 5000 متر مکعبی کهنانی
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
07:55 ق.ظ
احداث مخزن 1000 مترمکعبی روستاهای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
19:33 ب.ظ
عملیات مرمت مخزن هوایی فلزی روستاهای
فارس 1398/2/30 مهلت دار
15:00 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت یک مخزن 5000 متر معکبی کهنانی و
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
14:56 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 5000 متر مکعبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
13:26 ب.ظ
ساخت 1 باب مخزن 5000 مترمکعبی عارف اباد در مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
13:17 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 5000 متر مکعبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
09:56 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 300 متر مکعبی
هرمزگان 1398/2/30 مهلت دار
09:10 ق.ظ
مرمت و بهسازی استخر ذخیره اب روستای
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
08:09 ق.ظ
برچیدن و دمونتاژ قطعات تعدادی از مخازن هوایی فرسوده
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
14:29 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن300 متر معکبی
هرمزگان 1398/2/29 مهلت دار
14:20 ب.ظ
اجرای عملیات احداث مخزن بتن
فارس 1398/2/29 مهلت دار
14:18 ب.ظ
احداث مخازن بتنی مجموعه
فارس 1398/2/29 مهلت دار
14:11 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 مترمعکی نیمه
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
12:41 ب.ظ
ابرسانی به بازارچه مرزی
ايلام 1398/2/29 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
ساخت مخزن ذخیره اب در پارک ملی
گلستان 1398/2/29 مهلت دار
09:44 ق.ظ
احداث 1 باب مخزن 300 مترمکعبی دوقلو شهرک
هرمزگان 1398/2/29 مهلت دار
08:55 ق.ظ
تعمیرات اساسی مخزن B  از مجموعه مخازن اب شماره 3
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
07:38 ق.ظ
تکمیل مخزن اب معدن قلعه زری
خراسان جنوبي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
19:34 ب.ظ
14:55 ب.ظ
تهیه و اجرای مخزن بتنی  50 مترکعبی روستای
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:19 ق.ظ
احداث مخزن 2000 مترمکعبی نیمه مدفون بتنی
آذربايجان غربي 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/26
18:35 ب.ظ
09:47 ق.ظ
عملیات اجرایی مخزن 25 متر مکعبی هوایی واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
احداث مخزن اب بتنی 70 مترمکعبی در قشلاق
مركزي 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
19:02 ب.ظ
ساخت مخزن 200 مترمکعبی اب روستای
اصفهان 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
14:01 ب.ظ
عملیات اجرایی مخزن 25 متر مکعبی هوایی
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
13:30 ب.ظ
تکمیل  و تجهیز مخازن و تاسیسات اب روستایی
کرمان 1398/2/25 مهلت دار
13:25 ب.ظ
اجرای مخزن 25 مترمکعبی هوایی
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
08:23 ق.ظ
نسبت به برچیدن و دمونتاژ قطعات تعدادی از مخخازن هوایی
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
13:28 ب.ظ
عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی
کرمان 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید دو باب مخزن 500 متر معکبی فلزی زمینی
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث موتورخانه و مخزن بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1398/2/24 تاریخ گذشته