1398/05/28
09:22 ق.ظ
عملیات احداث منبع زمینی ذخیره اب پارک
اصفهان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
12:58 ب.ظ
احداث مخازن اب شرب در مجتمع
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
12:58 ب.ظ
09:30 ق.ظ
احداث مخزن 2000 مترمکعبی
آذربايجان غربي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:13 ب.ظ
عملیات ترمیم مخازن مخازن و تکمیل ساختمان کلرزنی
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:40 ب.ظ
08:09 ق.ظ
1398/05/22
19:36 ب.ظ
اب بندی مخزن 30000 متر مکعبی بوشهر
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
احداث منبع اب 60  مترمکعبی بتنی شهرک صنعتی
کردستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:36 ب.ظ
احداث مخازن و تجهیز چاه و پمپاژ هوا
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
واگذاری تهیه مصالح و احداث مخزن و تجیهز چاه و ایستگاه پمپاژ
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
بهسازی و نوسازی منابع تولید چاهها و مخازن اب شهر
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:37 ب.ظ
ساخت حوضچه بتنی روستایهای
سيستان و بلوچستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
13:53 ب.ظ
اجرایی مرمت موتورخانه و مخازن کوزرگ
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
احداث مخزن 250 متر مکعبی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
1398/05/16
18:31 ب.ظ
ساخت حوضچه بتنی روستای شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
15:12 ب.ظ
مخزن پانصد لیتری
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
1398/05/14
13:41 ب.ظ
احداث مخزن 200 مترمکعبی بتنی زمینی
گلستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
احداث حوضچه پمپاژ خط اضطراری
سيستان و بلوچستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
عملیات مربوط به احداث مخزن 10000 متر مکعبی به همراه
آذربايجان شرقي 1398/5/14 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
احداث مخزن 10000 مترمکعبی مرتفع
آذربايجان شرقي 1398/5/14 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعب اکوپارک
يزد 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
18:13 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث مخزن زمینی300 متر مکعبی
اصفهان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
مخرن 10000 متر معکبی منظریه
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
09:21 ق.ظ
07:59 ق.ظ
عملیات مربوط به احداث مخزن1000 متر معکبی
آذربايجان شرقي 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/12
18:39 ب.ظ
احداث یک باب مخزن25 متر معکبی بتنی و احداث اتاقک پمپاژ
سيستان و بلوچستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
خرید مخزن پیش ساخته
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
1398/05/10
14:05 ب.ظ
احداث مخزن هوایی فلزی 50 مترمکعبی
خوزستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:55 ب.ظ
اجرای ترمیم و اب بندی مخزن 3500 مترمکعبی تاسیسات شهر
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:23 ب.ظ
12:26 ب.ظ
اجرای مخزن 1000 مترمکعبی واسط در شهربازی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
15:21 ب.ظ
احداث مخزن 2000 مترمکعبی اب شرب شهر
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
احداث مخزن 5000 مترمکعبی اب شرب
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
احداث مخزن 5000 متر مکعب  اب شرب شهر
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
ترمیم و بازسازی سطوح داخلی مخزن و بخشی از سطوح خارجی
هرمزگان 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
احداث 2 منبع بتنی در اراضی دانشکده کشاورزی
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:54 ب.ظ
تهیه و بازسازی سقف مخزن فرسوده روستای
اصفهان 1398/5/6 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
احداث مخزن5000  متر معکبی شهر
لرستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
09:30 ق.ظ
احداث مخزن 5000 مترمکعبی
خراسان شمالي 1398/5/6 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
اجرای مخزن1000 متر معکبی واسط
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/6 تاریخ گذشته