1398/09/21
18:30 ب.ظ
13:06 ب.ظ
عملیات احداث مخزن 20000 مترمکعبی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
18:35 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
18:13 ب.ظ
15:39 ب.ظ
خرید دو عدد مخزن پیش ساخته 100 مترمکعبی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
11:18 ق.ظ
10:58 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
09:46 ق.ظ
احداث منبع اب 2000 مترمکعبی در شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
09:43 ق.ظ
عملیات تکمیلی مخزن 2500 مترمکعبی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:28 ب.ظ
احداث مخزن ذخیره 150 مترمکعبی روستای
قزوين 1398/9/19 مهلت دار
12:19 ب.ظ
عملیات ساخت مخزن 150 مترمکعبی  بتنی همراه با
قزوين 1398/9/19 مهلت دار
12:17 ب.ظ
کف شکنی 3 حلقه چله مجموعه
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:38 ب.ظ
احداث اب انبار و منبع ذخیره اب شهرستان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
احداث مخزن
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
احداث مخزن بتنی
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
احداث مخزن اب شرب 300 مترمربع بتنی
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
احداث مخزن اب شرب 100 م م  بتنی د روستای صومعه شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
مخزن اب پیش ساخته
فارس 1398/9/17 مهلت دار
13:15 ب.ظ
احداث شش باب استخر
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
11:59 ق.ظ
واگذاری کف شکنی سه حلقه چاه مجموعه
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:27 ب.ظ
تهیه و اجرای مخازن 200-300 متر معکبی بتنی
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی 100 مترمکعبی
قزوين 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 50 متر معکبی
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجرای ساخت و مخزن 051 متر معکبی روستای
قزوين 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
بهسازی محل احداث مخزن اب 1000 مترمکعبی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
18:56 ب.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب داربلوط شهر
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
احداث مخزن 200 مترمکعبی بتنی زمینی
گلستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
محوطه سازی پهنه شرقی
مركزي 1398/9/14 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
احداث مخزن تعادل
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:58 ب.ظ
تکمیل مخزن نیمه کاره
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
تکمیل ساخت مخزن 5000 متر مکعبی شهر
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تهیه مصالح احداث و تست مخرب اب شرب 1000 م م در روستا
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
احداث مخزن تعادلی قره دشت و بخشی از خط انتقال  اب اراضی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
عملیات تکمیلی مخزن 2500 مترمکعبی
آذربايجان شرقي 1398/9/13 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 100 مترمکعبی
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:37 ب.ظ
عملیات اجرایی بهسازی زمین محل احداث مخزن اب
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
14:07 ب.ظ
12:16 ب.ظ
عملیات تکمیلی مخزن 2500 مترمکعبی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
عملیات تکمیل مخزن نیمه کاره
مركزي 1398/9/12 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
انجام پروژه های» احداث منبع اب بتنی پارک امیر کبیر
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
11:05 ق.ظ
تعمیر و بازسازی منبع اب هوایی سردخانه
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
عملیات تکمیل مخزن نیمه کاره
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:26 ب.ظ
مرمت مخازن زمینی روستاهای
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته