1398/05/28
07:33 ق.ظ
احداث بخش دوم شیرخانه
اصفهان 1398/5/28 اعلام نشده
07:32 ق.ظ
پروژه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
12:42 ب.ظ
احداث  1 باب حوضچه در سایت تصفیه خانه مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:38 ق.ظ
بهسازی و بازسازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب
البرز 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:49 ب.ظ
13:35 ب.ظ
اجرای ایستگاه پمپاژ اضطراری تصفیه خانه اب شرب روستایی
سيستان و بلوچستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
07:41 ق.ظ
بهره برداری و تعمیر نگهداری تصفیه خانه فاضلاب
اصفهان 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
12:31 ب.ظ
احداث یک باب حوضه
سيستان و بلوچستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
1398/05/20
14:49 ب.ظ
بازسازی مدول اول و تکمیل مدول دوم تصفیه خانه اب
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
1398/05/17
18:12 ب.ظ
نگهداری از شبکه تصفیه خانه فاضلاب و اصلاح توسعه شبکه فاضلاب شهر
آذربايجان شرقي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:08 ب.ظ
احداث اسکله ابگیر و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه اضطراری
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:42 ب.ظ
دیوارچینی و حائل بندی اطراف دستگاه تصفیه اب
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
راهبری نگهداری از تصفیه خانه گلزار اب و فاضلاب روستای
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:40 ب.ظ
1398/05/06
13:12 ب.ظ
احداث تصفیه خانه فاضلاب اردوگاه کاردرمانی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
طرح جداسازی شبکه اب شرب
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:02 ب.ظ
عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
خوزستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
احداث تصفیه خانه فاضلاب اردوگاه کاردرمانی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
09:25 ق.ظ
اجرای پروژه تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال
آذربايجان غربي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:50 ق.ظ
11:29 ق.ظ
10:12 ق.ظ