1397/11/29
08:04 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های محلی
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:59 ب.ظ
ارتقا و بهسازی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
11:39 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه مجتمع
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
09:26 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه مجتمع
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
1397/11/27
14:26 ب.ظ
1397/11/25
14:55 ب.ظ
طرح تصفیه خانه فاضلاب روستاس
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:34 ب.ظ
بازسازی اتاقک های کلرزنی روستاهای تحت
همدان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
تصفیه خانه فاضلاب روستای
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
09:29 ق.ظ
1397/11/17
09:03 ق.ظ
اجرای عملیات احداث تصفیه خانه پساب شهری
فارس 1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
14:25 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از 3 تصفیه خانه فاضلاب --
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از سه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان های
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
1397/11/15
16:08 ب.ظ
اجرای اصلاحات در تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر
گلستان 1397/11/15 مهلت دار
09:05 ق.ظ
1397/11/14
17:08 ب.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر
گلستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:38 ب.ظ
16:38 ب.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر
گلستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه  فاضلاب
اصفهان 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
22:55 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث تاسیسات تصفیه خانه اب شرب
گيلان 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ساخت 1باب موتورخانه و اتاقک کلرزن روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
11:52 ق.ظ
1397/11/09
20:14 ب.ظ
عملیات ساخت یک باب موتورخانه و اتاقک کلرزن واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
اجرای ساخت اطاقک کلرزنی روستای
گلستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
راهبری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک های
خراسان شمالي 1397/11/9 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
1397/11/08
09:11 ق.ظ
طراحی و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:44 ب.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی سیستم تصفیه اب شرب به
مركزي 1397/11/7 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی تصفیه خانه درحال فعالیت شرکت
مازندران 1397/11/7 اعلام نشده
14:32 ب.ظ
طراحی تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی تصفیه خانه
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
19:08 ب.ظ
احداث یک ساختمان الکترولیز نمک طعام
سيستان و بلوچستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
احداث تصفیه خانه فاضلاب زندان مرکزی
لرستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
عملیات ساختمان ایستگاه پمپاژ ساختمان کلرزنی و مخزن 10000 متر مکعبی
سيستان و بلوچستان 1397/11/6 تاریخ گذشته