1398/09/21
14:58 ب.ظ
11:57 ق.ظ
اجرای سازه coc surge basin  واحد پساب پتروشیمی
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
18:35 ب.ظ
ترمیم حوضچه و تکمیل ابنیه و تاسیسات
همدان 1398/9/20 مهلت دار
15:40 ب.ظ
خرید و حمل و نصب و راه اندازی پکیج تلمبه
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
14:14 ب.ظ
تهیه و اجرای تصفیه فاضلاب واقع در
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:12 ب.ظ
10:16 ق.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ  و تصفیه خانه فاضلاب
آذربايجان شرقي 1398/9/20 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
احداث حوضچه زلال ساز تصفیه
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:25 ب.ظ
09:46 ق.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه
آذربايجان شرقي 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
18:43 ب.ظ
13:16 ب.ظ
10:03 ق.ظ
مدیریت راهبری بهره برداری حفاظت نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:15 ب.ظ
اجرای بازسازی بخشی از تصفیه خانه
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
راه اندازی ارتقاء و اورهال سیستم ازن زنی تصفیه
کردستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
تهیه مصالح و تکمیل تصفیه خانه شهید
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
اصلاح 1 واحد فیلتر تکبستری ماسه ای تصفیه خانه در شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر
تهران 1398/9/17 مهلت دار
08:34 ق.ظ
اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات فرسود
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:24 ب.ظ
راهبری بهره برداری و نگهداری از پکیج تصفیه فاضلاب
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر
تهران 1398/9/16 مهلت دار
15:16 ب.ظ
اجرای سپتیک فاضلاب مجموعه
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
11:53 ق.ظ
احداث بستر لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب
قم 1398/9/16 مهلت دار
10:03 ق.ظ
احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/9/16 مهلت دار
08:53 ق.ظ
اصلاح شبکه ونصب مجدد انشعابات فرسوده اب پراکنده منطقه 3 --
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:19 ب.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اجرای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب
قزوين 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:02 ب.ظ
تامین تجهیزات و مواد موردنیاز و مدیریت راهبردی
خراسان جنوبي 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
پروژه ها شامل : عملیات نیرورسانی چاه اب شرب روستای
قزوين 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
اجرای سازه فلزی و پل عبوری اکسیالاتور
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
احداث حوضچه زلال ساز تصفیه خانه اب
آذربايجان شرقي 1398/9/12 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی تصفیه خانه
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:55 ب.ظ
15:26 ب.ظ
15:21 ب.ظ
14:19 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع برق 20 کیلوولت
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
احداث سازه sbr مدول دوم تصفیه خانه
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
واگذاری عملیات اجرایی احداث دو باب سپتیک 300 متر مکعبی
آذربايجان غربي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
15:29 ب.ظ
احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه
گلستان 1398/9/10 مهلت دار