1397/11/29
16:24 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
16:05 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل و پایداری
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
15:52 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی و پایداری سد
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:03 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کردستان 1397/11/28 مهلت دار
14:50 ب.ظ
14:49 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و
کردستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/25
11:48 ق.ظ
عملیات تکمیلی پایدارسازی حفاری و تزریق سد مخزنی
خراسان جنوبي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
11:59 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
عملیات باقیمانده حفاری و تزریق سد مخزنی
فارس 1397/11/24 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
عملیات تکمیلی پایدارسازی حفاری تزریق سد مخزنی
خراسان جنوبي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:36 ب.ظ
تمدید - اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:49 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری سد
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی وپایداری
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
عملیات تکمیلی پایدارسازی حفاری و تزریق سد مخزنی
خراسان جنوبي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/11
07:42 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی
زنجان 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
09:10 ق.ظ
واگذاری باقیمانده عملیات حفاری و تزریق سد
فارس 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/08
13:03 ب.ظ
اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد
زنجان 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:24 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد
زنجان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/02
22:08 ب.ظ
واگذاری تعمیر و بازسازی ساختمان های بهره برداری
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
22:07 ب.ظ
واگذاری تعمیر و بازسازی ساختمان های بهره برداری
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای حفاری و تزریق بخش از پروژه سد مخزنی
فارس 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/24
07:39 ق.ظ
ارزیابی کیفی  پروژه احداث بدنه و سازه های جانبی سد
ايلام 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
10:06 ق.ظ
عملیات باقیمانده حفاری و تزریق سد مخزنی
فارس 1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/17
15:00 ب.ظ
عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی
گلستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
بهبود و تقویت مخزن فرعی شماره 3 سد
گلستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی
گلستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
07:47 ق.ظ
احداث سد خاکی در استان
کردستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:23 ب.ظ
احداث گاردریل و تعمیرات ابنیه سد
سيستان و بلوچستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/26
13:25 ب.ظ
عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و
گلستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:08 ب.ظ
عملیات احداث  گاردریل و تعمیرات ابنیه
سيستان و بلوچستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
11:17 ق.ظ
مرمت و بهسازی محوطه سد
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:07 ب.ظ
مرمت وبهسازی محوطه سد سقزچی
اردبيل 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:20 ب.ظ
تکمیل سد مخزن بتنی دره گردو
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های ابیاری
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:51 ق.ظ
تکمیل سد مخزن بتنی دره
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
1397/09/06
15:05 ب.ظ
احداث گاردریل و تعمیرات ابنیه سد
سيستان و بلوچستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:17 ب.ظ
احداث سد زیرزمینی
يزد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
08:09 ق.ظ
1397/08/27
11:26 ق.ظ
احداث بخشی از سد
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:34 ب.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد مخزنی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:29 ب.ظ
احداث سدهای ابخیزداری مشارکتی --
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:20 ب.ظ
احداث بخشی از سد
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته