1397/09/19
14:08 ب.ظ
عملیات احداث گاردریل و تعمیرات ابنیه
سيستان و بلوچستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
11:17 ق.ظ
مرمت و بهسازی محوطه سد
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:07 ب.ظ
مرمت وبهسازی محوطه سد سقزچی
اردبيل 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:20 ب.ظ
تکمیل سد مخزن بتنی دره گردو
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های ابیاری
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:51 ق.ظ
تکمیل سد مخزن بتنی دره
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
1397/09/06
15:05 ب.ظ
احداث گاردریل و تعمیرات ابنیه سد
سيستان و بلوچستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:17 ب.ظ
احداث سد زیرزمینی
يزد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
08:09 ق.ظ
1397/08/27
11:26 ق.ظ
احداث بخشی از سد
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:34 ب.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد مخزنی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:29 ب.ظ
احداث سدهای ابخیزداری مشارکتی --
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:20 ب.ظ
احداث بخشی از سد
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
عملیات تکمیل پرده اب بند سد
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل بار اندازی و تسطیح مصالح پوسته
ايلام 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
15:46 ب.ظ
احداث بخشی از سد زیبا محمد
لرستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:48 ق.ظ
عملیات لایروبی و بهسازی 450 متر از دیواره
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
10:26 ق.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد
لرستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:26 ب.ظ
عملیات مرمت و بازسازی اببندان متان
مازندران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:21 ق.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد
لرستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:22 ب.ظ
احداث بخشی از سد
لرستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
08:43 ق.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد مخزنی
لرستان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:30 ب.ظ
اصلاحیه- عملیات اجرایی راه جایگزین سیستم انحراف
خوزستان 1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/03
15:28 ب.ظ
استعلام قیمت عملیات مرمت و بازسازی
گلستان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/21
14:10 ب.ظ
13:35 ب.ظ
خدمات بهره برداری و نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کرمانشاه 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:55 ق.ظ
عملیات بازسازی و مرمت سد خاکی شرکت
خراسان شمالي 1397/6/17 اعلام نشده
1397/06/15
09:06 ق.ظ
فاز دوم عملیات اجرایی سد خاکی
هرمزگان 1397/6/15 اعلام نشده
1397/06/12
12:49 ب.ظ
عملیات پوشش دیواره های
گلستان 1397/6/12 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
1397/06/04
1397/06/03
08:57 ق.ظ
عملیات ساخت دال و شالوده قسمتی
لرستان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/06/01
08:30 ق.ظ
بارگیری حمل باراندازی و تسطیح مصالح پوسته مربوط به
کرمانشاه 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/27
09:59 ق.ظ
1397/05/20
13:24 ب.ظ
مشارکت جلب تامین مالی ذینفعان در پروژه تکمیل سد و شبکه
مازندران 1397/5/20 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
عملیات ژئوتکنیک گسترش پرده اب بند
اردبيل 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/16
16:37 ب.ظ
عملیات مرمت و بازسازی سد
گلستان 1397/5/16 اعلام نشده
1397/05/15
13:16 ب.ظ
مرمت و بازسازی سدهای شهید
گلستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
عملیات مرمت وبازسازی سد های
گلستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
مرمت و بازسازی سد
گلستان 1397/5/15 تاریخ گذشته