1398/09/21
11:06 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی شرفویه
فارس 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
12:54 ب.ظ
تکمیل اجرایی سد خاکی
فارس 1398/9/20 مهلت دار
09:41 ق.ظ
عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی
زنجان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
09:09 ق.ظ
مرمت و بازسازی تجهیزات هیدرومکانیکال و
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
مرمت و بازسازی دریچه های مخازن سد
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های شهید
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/13
09:04 ق.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های ابیاری استان
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:01 ب.ظ
احداث سیستم انحراف اب و راه جایگزین
سمنان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های ابیاری استان
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
13:52 ب.ظ
مرمت خسارت ناشی از سیل
سيستان و بلوچستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خدمات انجام رسوب برداری سد و نیروگاه
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال
گلستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
11:46 ق.ظ
عملیات اجرائی مرمت خسارات ناشی از سیل سد
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:42 ب.ظ
مهندسی ارزش پروژه های سد و قفل
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
12:27 ب.ظ
عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
08:32 ق.ظ
1398/08/28
12:12 ب.ظ
طراحی و اجرای تونل انحراف سد
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:10 ب.ظ
عملیات احداث سد
کرمان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/26
10:58 ق.ظ
طراحی و اجرای تونل انحراف سد
مازندران 1398/8/26 تاریخ گذشته
1398/08/25
13:38 ب.ظ
احداث سد تاخیری D9 و کانال پایاب و تاسیسات وابسته
بوشهر 1398/8/25 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
ترمیم و احداث سد
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
10:12 ق.ظ
احداث سد تاخیری D9 و کانال پایاب و تاسیسات وابسته
بوشهر 1398/8/23 اعلام نشده
1398/08/22
18:29 ب.ظ
عملیات تکمیلی احداث ساختمان
زنجان 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
عملیات احداث سد باطله شماره
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
15:33 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت سرریز و لایروبی سد
سيستان و بلوچستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
تامین حمل نصب قرائت ابزار دقیق
اصفهان 1398/8/21 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
07:36 ق.ظ
احداث سد تاخیری D9 و کانال پایاب و تاسیسات وابسته
بوشهر 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/19
13:08 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ بیم های سد
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
عملیات اجرایی مرمت سرریز و لایروبی سد
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
واگذاری بابت طرح سد خاکی
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی دو دستگاه جک
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت سرریز  و لایروبی سد
سيستان و بلوچستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
طرح سد خاکی ذوالفرخ
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بهره برداری نگهداری و کنترل ایمنی سد
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
07:34 ق.ظ
عملیات تکمیلی احداث ساختمان سد
زنجان 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/12
09:45 ق.ظ
تعمیرات شبکه اشغالگیر و دریچه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:32 ب.ظ
لبه گذاری ترمیم و ساخت دریچه کانال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
لبه گذاری ترمیم ساحت دریچه کانال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:54 ب.ظ
1398/08/01
12:28 ب.ظ
خدمات رسوب برداری
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/23
18:42 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ بیم های سد کوثر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/18
08:24 ق.ظ
پاک تراشی سد مخزنی
سيستان و بلوچستان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/07
18:30 ب.ظ
18:17 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت سرریز و لایروبی سدهای
سيستان و بلوچستان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
12:00 ب.ظ
عملیات احداث و بازسازی پایاب سرریز سد مخزنی
مركزي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
10:06 ق.ظ
عملیات اجرایی مرمت سرریز و لایروبی
سيستان و بلوچستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
12:23 ب.ظ
اجرای مرمت سر ریز و لایروبی سد دودر
سيستان و بلوچستان 1398/7/3 تاریخ گذشته