1398/03/02
12:36 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی ملاتی حوزه
خراسان شمالي 1398/3/2 مهلت دار
11:48 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب حوزه
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
10:55 ق.ظ
انجام پروژه در سه ردیف شامل  سازه سنگ و ملاتی
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
18:58 ب.ظ
مرمت و بازسازی اب بندان میاندسته
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
08:06 ق.ظ
1398/02/31
18:33 ب.ظ
سر ریز بند خاکی
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
18:28 ب.ظ
اجرای سرریز سنگ ملاتی بند خاکی شماره 1
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
مطالعات طراحی و اجرا در حوضه نلینت شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
12:29 ب.ظ
ابخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:29 ب.ظ
احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:28 ب.ظ
ابخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:28 ب.ظ
ابخیزداری احداث بند خاکی با سر ریز سنگ و ملات
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:27 ب.ظ
احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:26 ب.ظ
آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:26 ب.ظ
ابخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:26 ب.ظ
12:26 ب.ظ
احداث بندهای سنگ ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:26 ب.ظ
احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:23 ب.ظ
احداث بندهای سنگ و ملات
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:47 ب.ظ
اجرای عملیات آبخیزداری
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
14:47 ب.ظ
عملیات ابخیزداری زیرحوزه مرگی
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
14:47 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری زیرحوضه
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
13:18 ب.ظ
پروژه احداث بند خاکی تراکمی
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری در 6 ردیف : 1- خانقاه سرخ
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
11:08 ق.ظ
عملیات ابخیزداری کنترل سیل و رسوب
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
3ردیف پروژه شامل : پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز
البرز 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:29 ب.ظ
انجام پروژه در8 ردیف شامل کنترل سیل و رسوب
اردبيل 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
احداث سازه سنگ و ملاتی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
احداث بند خاکی تراکمی در حوضه
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیز داری در حوزه سرچشمه
خراسان شمالي 1398/2/29 مهلت دار
08:14 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری توری سنگی سنگ و ملات در حوزه
خراسان شمالي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:07 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری در زیر حوضه
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
احداث 15 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
احداث 4 مورد بند سنگی ملاتی در حوزه بالادست
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
احداث بندهای رسوبگیر در 10 حوزه استان
همدان 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
کنترل سیل و رسوب حوزه ابخیز
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
احداث سیل بند مجتمع دامداری انار
کرمان 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
عملیات مکانیکی ابخیزداری زیرحوزه
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری توری سنگی سنگ و ملات
خراسان شمالي 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
عملیات ابخیزداری دیوار حفظتی حوزه
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
عملیات مکانیکی ابخیزداری
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
عملیات بیومکانیک ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:34 ب.ظ
اجرای ابخیزداری حوزه سد
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
انجام عملیات ابخیزداری
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته