1398/05/31
09:26 ق.ظ
واگذاری پروژه ها سازه سنگ و ملات
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
احداث سازه سنگ ملاتی کشکک حوزه قورچای
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
احداث 4 مورد سازه سنگ و ملاتی Z1-2-3-4-5  حوزه زیارت
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
احداث 4 مورد سازه  سنگ و ملاتی
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
12:22 ب.ظ
08:55 ق.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
08:53 ق.ظ
اجرای بندهای سنگی ملاتی حوزه سید مرتضی در
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
08:52 ق.ظ
اجرای بندهای سنگی ملاتی حوزه
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
08:52 ق.ظ
1398/05/28
19:38 ب.ظ
عملیات خاکی با حجم 1200 متر مکعب خشکه چین با حجم 599 متر مکعب و
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
تکمیل بندهای سنگی ملاتی و احداث بندهای جدید در حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
احداث گوراب  شماره 2 سیل بند محمد اباد تکاب
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:48 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی گزون حوزه شهری
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:48 ب.ظ
18:48 ب.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
12:26 ب.ظ
احداث بندهای رسوبگیر در حوزه
همدان 1398/5/28 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
احداث سد زیرمینی عملیات بتنی به حجم 100 متر مربع
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:13 ب.ظ
مراقبت و ابیاری محدوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
18:13 ب.ظ
احداث بندهای سنگ و ملاتی
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
18:08 ب.ظ
احداث بندهای سنگ و ملاتی در حوضه کوش شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
18:08 ب.ظ
احداث بندهای خاکی تراکمی  در حوضه
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
18:07 ب.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی سطح حوزه
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
18:07 ب.ظ
احداث بند خاکی تراکیم در حوضه گوهر کوه
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
12:21 ب.ظ
ابخیزداری مشارکتی در حوصه
خراسان جنوبي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
13:24 ب.ظ
احداث بندهای رسوبگیر حوزه
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
احداث بندهای رسوبگیر در حوزه
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سنک و ملاتدر حوزه حسنک به حجم 1000 متر معکب
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
اجرای ابخیزداری سنگ و ملات سرریز حوزه قلعه شیر 1100 مترمکعب
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:20 ق.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه TI
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه t- int شهرستان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیک حوزه تجک زیر حوزه g6-2int شهرستان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بیو مکانیک ابخیزداری
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بیومکانیک حوزه
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه - زیرحوزه t5-2
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:47 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
19:46 ب.ظ
عملیات ابخیزداری دیوار حفاظتی حوزه
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و ابخوانداری حوزه
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه رهبران شهرستان رودان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
ابیاری مراقبت و حفاظت از عرصه های بذرکاری
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
تهیه نصب تعمیر سرویس کاری تلمبه بادی سطح استان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
تهیه و خرید ابشخور فلزی دام
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر همراه با بذر کاری و حفاظت و قرق از
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته