1398/09/21
18:55 ب.ظ
مدیریت رواناب منطقه سیکوبی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه کلاوی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
11:59 ق.ظ
مرمت و بهسازی
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
مرمت و بهسازی اببندانهای ذخیره اب لوله
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
عملیات خاکی تراکمی در سیستم پخش سیلاب به حجم 90845 مترمکعب
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
12:12 ب.ظ
واگذاری پروژه اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و ابیاری نهال های
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی و ملاتی میش بدام شهرستان
کرمان 1398/9/19 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
پروژه کنترل هرز اب احداث گوراب و احداث
کرمان 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
14:08 ب.ظ
تعمیق و بازسازی اببندان
گيلان 1398/9/18 مهلت دار
14:08 ب.ظ
تعمیر و بازسازی اب بندان پیرکام روستا
گيلان 1398/9/18 مهلت دار
10:41 ق.ظ
واگذاری پروژه اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و ابیاری نهال های
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:26 ب.ظ
اجرای عملیات احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
11:34 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال اب و سدخاکی
هرمزگان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:07 ب.ظ
عملیات اجرایی جلوگیری از ورود سیلاب به
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
اجرای عملیات مهار و کنترل سیلاب و کنترل رسوب
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:24 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
20:24 ب.ظ
20:05 ب.ظ
احداث سیل بند
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
اجرای عملیات مکانیکی
گيلان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث و نصب 97 سازه بتنی بنچ مارک در بخش
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندساز خاکی منطقه
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
08:57 ق.ظ
مرمت سد انحرافی و احداث کانال سنگ و ملاتی
گلستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:11 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی و ملاتی حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
مرمت و لایروبی سازه های
لرستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:57 ب.ظ
احداث سیلبند
ايلام 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:12 ب.ظ
اجرای عملیات مرمت و بازسازی
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:02 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
اجرای ابخیزداری حوزه کسانق و جوبند 3
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
احداث دیوار سنگ سیمان و خشکه چینی با سنگ لاشه و احداث پل فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
اجرای عملیات تله رسوبگیر در شهرستان
کرمان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجرای طرح ایمن سازی در برابر سیل در روستاهای
قزوين 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
1398/09/07
09:17 ق.ظ
پروژه عملیات ابخیزداری سنگ و ملات با حجم 510 مترمکعب
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
14:16 ب.ظ
اجرای عملیات احداث مخزنی مجموعه
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
احداث سیلندر در دو نقطه
ايلام 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
اجرای پروژه فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
15:15 ب.ظ
احداث سیلند در دو نقطه
ايلام 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:15 ب.ظ
عملیات سنگ ملاتی سر ریز بند خاکی مق
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
مدیریت رواناب به مساحت 80هکتار منطقه مهرگی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسارخاکی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ