1397/09/28
14:09 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه سد
لرستان 1397/9/28 مهلت دار
14:08 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه سد
لرستان 1397/9/28 مهلت دار
12:47 ب.ظ
احداث بند گابیونی در حوزه
خراسان رضوي 1397/9/28 مهلت دار
09:59 ق.ظ
مرمت بند خاکی تلگرد ابرکوه
يزد 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
13:35 ب.ظ
مرمت بند خاکی تلگرد
يزد 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
15:54 ب.ظ
اصلاح و مرمت بند خاکی روستای
مركزي 1397/9/26 مهلت دار
14:30 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ و ملاتی 820 متر مکعب
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
عملیات پخش سیلاب و سر ریز سنگی ملاتی در حوزه های
کرمان 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
14:22 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی در
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
عملیات سنگس ملاتی
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اصلاح و مرمت بند خاکی روستای
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
13:34 ب.ظ
مرمت بهسازی و لایروبی اببندان روستای
مازندران 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:54 ب.ظ
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احداث بند خاکی حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند بتن غلطکی حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی طرح کنترل سیلاب
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:45 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی طرح کنترل سیلاب
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:34 ب.ظ
پروژه سیلیند و پوشش بلوار ولیعصر شهر
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
اجرای سر ریز بند خاکی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
پروژه بازسازی بند و کانال حلول
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:18 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه  حجم 340 مترمکعب در
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی حوزه
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
اجرای پروژه پخش سیلاب
يزد 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:52 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
احداث سازه زهکش سطحی حوزه ابخیز
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
پروژه بازسازی بند و کانال
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
بازسازی بند و کانال حلول
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:56 ب.ظ
اجرای بند انحرافی روستای
زنجان 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تکمیل پروژه بند انحرافی روستای
مازندران 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
پروژه بازسازی بند و کانال  نیرژ
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:24 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه ابخیز
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
طرح ابخیزداری پروژه با حجم 5294 متر معکب
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
1397/09/12
11:43 ق.ظ
پروژه ابخیزداری  احداث سازه سنگ و ملاتی حوزه ابخیز
زنجان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:37 ب.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
عملیات بند خاکی شهرستان ارادان احداث
سمنان 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری حوزه
گيلان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:43 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:03 ق.ظ
09:24 ق.ظ
طراحی و ساخت سیستم پخش سیلاب به روش epc
سيستان و بلوچستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:45 ب.ظ
مرمت و بهسازی اب بندان روستای
مازندران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:18 ق.ظ
احداث دیوار سیل بند رودخانه
آذربايجان شرقي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:45 ق.ظ
عملیات اجرایی بهسازی  اب بندان ها در
گلستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:51 ب.ظ
اجرای گابیون بندی حوزه
ايلام 1397/8/29 تاریخ گذشته