1398/02/30
18:14 ب.ظ
اجرای عملیات لوله گذاری و تهیه اتصالات مربوطه جهت
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
1398/02/29
12:04 ب.ظ
1398/02/26
10:35 ق.ظ
طرح ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی
ايلام 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/23
10:26 ق.ظ
1398/02/21
15:12 ب.ظ
مراقبت نگهداری ابیاری سنواتی با مرمت
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
11:25 ق.ظ
اجرای عملیات لوله گذاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
12:44 ب.ظ
10:05 ق.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی
ايلام 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/16
19:40 ب.ظ
1398/02/12
1398/02/10
13:26 ب.ظ
خرید لوازم و تجهیزات سیستم ابیاری تحت فشار
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:33 ق.ظ
1398/01/27
1398/01/26
07:55 ق.ظ
اجرای ابیاری تحت فشار قطره ای
اصفهان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:57 ب.ظ
احداث و خرید شبکه ابیاری نهالستان
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:52 ق.ظ
واگذاری عملیات اجرایی ابیاری تحت فشار پیرامون شهر
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
1397/12/25
14:38 ب.ظ
احیا و بازسازی شبکه ابیاری نهالستان
کرمانشاه 1397/12/25 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجرای ابیاری قطره ای فرودگاه خوی
آذربايجان غربي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
11:18 ق.ظ
پروژه بهسازی شبکه ابیاری فضای سبز بلوارهای
خوزستان 1397/12/23 اعلام نشده
1397/12/22
11:30 ق.ظ
اجرای اصلاح سیستم آبیاری پارک دانش غربی
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:33 ق.ظ
اجرا و اصلاح سیستم ابیاری تحت فشار محوطه دانشگاه
زنجان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:39 ق.ظ
1397/12/15
10:46 ق.ظ
انجام عملیات اجرای ابیاری تحت فشار فضای سبز شرکت
خراسان شمالي 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
14:02 ب.ظ
12:32 ب.ظ
اصلاح ونوسازی 8 هکتار باغات دیم منطقه کوهسرخ
خراسان رضوي 1397/12/14 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
تامین و نصب تجهیزات قرقره ای
اردبيل 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:25 ب.ظ
12:18 ب.ظ
ابیاری و مراقبت نهالکاری  بیابان در
کرمان 1397/12/13 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
اجرای ابیاری تحت فشار فضای سبز شرکت
خراسان شمالي 1397/12/13 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
اجرای ابیاری تحت فشار قطره ای پیرامون شهر
اصفهان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
08:56 ق.ظ
خدمات لوله کشی و آبرسانی قطره ای سالیانه ارضی کشاورزی
خراسان رضوي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
11:56 ق.ظ
1397/12/09
10:55 ق.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث جاده بین
هرمزگان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:30 ب.ظ
تجهیز و بازپیرانی فضای سبز و سیستم آبیاری پولور وحدت
خراسان رضوي 1397/12/7 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
نگهداری مراقبت ابیاری پارک جنگلی
تهران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:39 ق.ظ
اجرای 780 هکتاری شبکه ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1397/12/6 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
عملیات اجرایی ابیاری تحت فشار قطره ای پیرامون شهر
اصفهان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
08:42 ق.ظ
تجهیز و بازپیرایی فضای سبز و سیستم ابیاری بلوار
خراسان رضوي 1397/12/5 اعلام نشده