1398/05/28
13:03 ب.ظ
1398/05/27
08:24 ق.ظ
تهیه کلیه مصالح و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک لوله های فولادی
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
07:48 ق.ظ
اجرای شبکه فرعی ابیاری تحت فشار طرح انتقال و توزیع اب به دشت
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/23
13:29 ب.ظ
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
09:53 ق.ظ
1398/05/19
12:23 ب.ظ
عملیات ابیاری به مساحت 30 هکتار در منطقه
خراسان شمالي 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
1398/05/09
11:02 ق.ظ
اجرای196 هکتار سیستم ابیاری قطره ای اراضی
ايلام 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/07
13:25 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار ثابت
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
ابیاری تحت فشار مزروعه فدک مربوط به
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:33 ب.ظ
1398/05/05
18:43 ب.ظ
ابیاری مزرعه ذرت علوفه ای در سطح 61 هکتار  در 5 نوبت
اردبيل 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:47 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:45 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:59 ب.ظ
1398/04/26
21:50 ب.ظ
13:30 ب.ظ
اجای عملیات ابیاری مراقبت جنگلکاری سنواتی
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
اجرای عملیات ابیاری مراقبت جنگلکاری سنواتی
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
اجرای شبکه ابیاری فضا سبز منطقه 4
يزد 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/23
10:10 ق.ظ
1398/04/22
14:48 ب.ظ
09:59 ق.ظ
تکمیل شبکه ابیاری مکانیکی سطح
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
تکمیل شبکه ابیاری مکانیکی سطح منطقه فاز
خراسان رضوي 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/20
1398/04/19
18:43 ب.ظ
بازنگری طرح سیستم ابیاری قطره ای شهرک یک به
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:37 ب.ظ
اجرای ابیاری کم فشار روستای
آذربايجان غربي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
07:38 ق.ظ
تکمیل شبکه ابیاری مکانیکی سطح
خراسان رضوي 1398/4/15 اعلام نشده
1398/04/12
18:20 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار بلوار امام رضا
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
نگهداری از فضای سبز و اجرای شبکه ابیاری قطره ای
لرستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار بلوار
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:52 ب.ظ
1398/04/03
11:01 ق.ظ
اجرای ابیاری قطره ای اردوگاه شهدای فرهنگی
همدان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:03 ب.ظ
عملیات اجرایی ابیاری کم فشار روستای اوچ تپه
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
10:18 ق.ظ
خرید لوازم و اجرای ابیاری تحت فشار
کرمان 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
1398/03/27
15:15 ب.ظ
خرید لوازم و اجرای ابیاری تحت فشار
کرمان 1398/3/27 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
تامین اب باغات شهرستان های موجود به مقدار کل 115 هکتار
خوزستان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/25
07:50 ق.ظ
1398/03/22
15:15 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1398/3/22 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
تهیه و اجرای شبکه ابیاری تحت فشار به
يزد 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
12:49 ب.ظ
1398/03/20
09:05 ق.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار بلوار
خراسان رضوي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/12
12:15 ب.ظ
لوله کشی ابیاری قطره ای شرکت
کرمانشاه 1398/3/12 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
انجام عملیات ابیاری و کنترل شبکه ابیاری قطره ای
خراسان رضوي 1398/3/12 تاریخ گذشته