1398/09/23
13:39 ب.ظ
پوشش بتنی نهر سنتی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
11:23 ق.ظ
پروژه ای
گيلان 1398/9/23 مهلت دار
11:09 ق.ظ
پوشش کانال بتنی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
10:10 ق.ظ
1398/09/21
12:03 ب.ظ
احداث 955 متر کانال بتنی به صورت نقدی
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
18:24 ب.ظ
بهسازی و توسعه بند انحرافی و کانال ابرسانی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
پوشش بتنی نهر سنتی
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
13:56 ب.ظ
اجرای کانال انتقال اب 1000 متر طول
خراسان شمالي 1398/9/20 مهلت دار
09:46 ق.ظ
تکمیل کانال سیلاب درشهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
09:39 ق.ظ
1398/09/19
14:14 ب.ظ
بهسازی و توسعه بند انحرافی و کانال ابرسانی اراضی رودبال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
1398/09/18
13:30 ب.ظ
بهسازی و توسعه بند انحرافی و کانال ابرسانی اراضی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:45 ب.ظ
احداث کانال انتقال
مازندران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:49 ق.ظ
احداث کانال ابیاری و دیوار حفاظتی لایروبی قنات
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
11:34 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال اب و سدخاکی
هرمزگان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
09:25 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال اب و سد خاکی
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:20 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
1398/09/11
14:07 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال اب و سد خاکی
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
مرمت و بازسازی کانالها و زهکش های شبکه سد
گلستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:38 ب.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:58 ب.ظ
احداث و بهسازی کانال
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
بهسازی و مرمت کانال انتقال اب پاسنگ
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
ترمیم کانال انتقال اب
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:18 ب.ظ
بازسازی کانال اصلی ابرسان سد انحرافی
ايلام 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
12:07 ب.ظ
عملیات اجرایی بند و کانال اب
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:39 ب.ظ
10:07 ق.ظ
کانال در روستای دوگونچی
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
18:10 ب.ظ
1398/09/02
19:39 ب.ظ
عملیات سردهنه سازی انهار منشعب
مركزي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
11:29 ق.ظ
انجام عملیات اجرای بتن پوشش 9/5 کیلومتر از کانال
قزوين 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
10:37 ق.ظ
تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
10:34 ق.ظ
انجام پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:24 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته