1398/05/28
18:52 ب.ظ
18:52 ب.ظ
18:19 ب.ظ
12:34 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و  تلفریک رودخانه
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
12:34 ب.ظ
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
11:54 ق.ظ
عملیات اجرایی بازسازی نقاط اسیب
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
09:23 ق.ظ
1398/05/27
18:11 ب.ظ
عملیات تکمیلی سامانه انتقال اب دره دیلی چشمه
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
13:18 ب.ظ
09:30 ق.ظ
1398/05/26
13:18 ب.ظ
عملیات خسارات ناشی از سیل شبکه ابیاری
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
13:18 ب.ظ
جبران خسارت سیل روستاهای
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
13:18 ب.ظ
تکمیل بند انحرافی
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
13:11 ب.ظ
خسارات ناشی از سیل بند انحرافی
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
13:11 ب.ظ
عملیات خسارت  ناشی از سیل شبکه ابیاری
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
13:05 ب.ظ
07:44 ق.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه ای اطراف تاسیسات
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:08 ق.ظ
عملیات تکمیلی بند انحرافی گیلان
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی سد
فارس 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
13:13 ب.ظ
طراحی محوطه و زهکشی هلال احمر
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:11 ب.ظ
بازسازی دیوار حفاظتی و کانال زهکش چاه اب شرب روستای
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:01 ب.ظ
اجرای 6 ردیف طرح هادی روستاهای شهرهای
ايلام 1398/5/15 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
ايلام 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
19:11 ب.ظ
بهسازی ولایروبی کانال زراعی دهستان باغلی مرامه
گلستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
15:01 ب.ظ
خدمات حراست و نگهداری ایستگاه های پمپاژ کانال اصلی و
آذربايجان شرقي 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:11 ب.ظ
مرمت بازسازی طرحهای تغدیه مصنوعی
اصفهان 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
مرمت و بازسازی طرح های تغذیه مصنوعی رودخانه
اصفهان 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خدمات حراست و نگهبانی ایستگاه های پمپاژ کانال اصلی
آذربايجان شرقي 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/05
07:34 ق.ظ
بهسازی و تعمیرات شبکه های ابیاری
اصفهان 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/03
15:23 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری و وصول حقوق دولتی
مازندران 1398/5/3 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
1398/05/02
18:40 ب.ظ
بهسازی و تعمیرات شبکه ابیاری پادنا و حنا
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
بهسازی و تعمیرات شبکه ابیاری
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
07:37 ق.ظ
1398/05/01
18:29 ب.ظ
احداث برید عرضی سردهنه ابگیری زیولا شیرگاه
مازندران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:09 ب.ظ
عملیات تکمیل شبکه ابیاری و زهکشی
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
08:22 ق.ظ
علاج بخشی سازه های تغذیه مصنوعی
ايلام 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/19
15:07 ب.ظ
1398/04/16
18:05 ب.ظ
عملیات تکمیلی بند انحرافی گیلان الیودرز
لرستان 1398/4/16 تاریخ گذشته