1398/09/23
18:49 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی زاری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
13:44 ب.ظ
پروژه بهسازی و مرمت آب بندان
گيلان 1398/9/23 مهلت دار
11:24 ق.ظ
1398/09/21
18:45 ب.ظ
لایروبی اببندان سلش سیاهکل در سطح 2.82 همتار
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
لایروبی اببندانهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
18:40 ب.ظ
18:39 ب.ظ
18:38 ب.ظ
تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روست
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستای
گيلان 1398/9/21 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:22 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی - جاده بین مزارع ارمیغان خانیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:33 ب.ظ
مرمت و احداث شبکه فرعی ابیاری زهکشی
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
انجام خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های ابیاری و
خوزستان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
1398/09/18
18:37 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیارسی
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر و سد لاستیکی
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های بوستان و شهید
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
12:42 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستا
ايلام 1398/9/17 اعلام نشده
12:02 ب.ظ
ساماندهی مسیل های شهر
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
10:14 ق.ظ
1398/09/16
18:42 ب.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...
يزد 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
رفع تداخلات شهرستان
آذربايجان غربي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
16:13 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری مسیرهای 3 گانه شهر
فارس 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
10:35 ق.ظ
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی ابیاری مسیرهای
فارس 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:48 ب.ظ
واگذاری خدمات انسداد چاههای غیر مجاز و ..
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه ابیاری فاز اول
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
1398/09/12
18:20 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های ابیاری
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
احداث سیستم انحراف اب و راه جایگزین
سمنان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه ابیاری
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری مسیرها
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
ترمیم شبکه های ابیاری و زه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه ابیاری
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:20 ب.ظ
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی ابیاری
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی ابیاری
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
عملیات رسوب برداری ترمیم و اصلاح سازه های تغذیه مصنوعی
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته