1398/02/30
14:56 ب.ظ
10:13 ق.ظ
09:36 ق.ظ
اجرای زهکشی اراضی سنتی ائینه
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
09:45 ق.ظ
عملیات اجرایی باقیمانده شبکه
لرستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/27
09:10 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغات
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغک شهرستان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
ایجادزیرساخت باغات شهرستان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغات شهرستان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
اجرای عملیات زهکشی روستای
چهارمحال بختياري 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:51 ب.ظ
طرح انتقال اب به طول 300 متر در روستای
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:04 ق.ظ
حوضچه تغذیه مصنوعی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
13:31 ب.ظ
عملیات اجرایی باقیمانده شبکه اصلی
لرستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
ایجاد زیرساخت باغات سطح شهرستانهای
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
عملیات اجرایی باقیمانده شبکه مروک
لرستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:22 ب.ظ
مرمت ولایروبی انهار سنتی ماکلوان فومن
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:18 ب.ظ
اجرای لایروبی کانال ساحل راست شبکه ابیاری و زهکشی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:24 ب.ظ
عملیات اجرایی احیا تسطیح تجهیز ونوسازی
هرمزگان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
14:10 ب.ظ
ایجاد زیرساخت باغات در سطح شهرستان
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
ایجاد زیرساخت
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
ایجاد زیرباغات
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:21 ب.ظ
توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی اجرای پیاده راه سازی و ساماندهی
آذربايجان غربي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:39 ب.ظ
لایروبی و حفر کانال با هدف هدایت اب به کانون های بحرانی  گرد
سيستان و بلوچستان 1398/2/17 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز ونوسازی تسطح لیزری اراضی
سيستان و بلوچستان 1398/2/17 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر کانالهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/17 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه ابیاری و زهکشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/17 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
عملیات بهره برداری شبکه های ابیاری و زهکشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
08:50 ق.ظ
1398/02/14
19:54 ب.ظ
اجرای تجهیز و نوسازی تسطیح لیزری اراضی کشاورزی سنتی -
سيستان و بلوچستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
حوضچه تغذیه مصنوعی فیدوبه
فارس 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:39 ق.ظ
عملیات زهکشی اراضی در ساحل شمالی و جنوبی رودخانه
گلستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی اجرای
آذربايجان غربي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
11:23 ق.ظ
10:56 ق.ظ
طرح تامین و انتقال اب برای توسعه باغات
گيلان 1398/2/11 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
طرح تامین و انتقال اب برای توسعه
گيلان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
12:30 ب.ظ
اجرای خطوط اصلی ابرسانی شبکه فرعی ابیاری پایاب سد
کردستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
واگذاری پروژه ها : احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:10 ب.ظ
طرح انتقال آب روستای
قزوين 1398/2/9 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
اجرای سیستم انتقال آب به ارضی چشمه های
ايلام 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
08:15 ق.ظ
اجرای خطوط اصلی ابرسان شبکه فرعی ابیاری پایاب سد
کردستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:29 ق.ظ
عملیات اجرایی مهار سیلاب شهرک صنعتی
قزوين 1398/2/8 تاریخ گذشته