1397/11/29
07:39 ق.ظ
طرح تامین انتقال اب واحد شبکه ابیاری
آذربايجان غربي 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
14:11 ب.ظ
سردهنه زراعی
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
14:04 ب.ظ
احداث سردهنه زراعی چناربن
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
13:28 ب.ظ
احداث شبکه فرعی و ابیاری
فارس 1397/11/28 مهلت دار
08:52 ق.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری و زهکشی حومه شهرستان
فارس 1397/11/28 مهلت دار
08:51 ق.ظ
1397/11/27
14:28 ب.ظ
اجرای سازه های اندازه گیری جریان و کنترل سطح اب
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
08:42 ق.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری
فارس 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
14:32 ب.ظ
احداث شبکه ها فرعی ابیاری و زهکشی سطح استان --
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:22 ب.ظ
احداث خط انتقال اب لیاء متراژ 350 متر
قزوين 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
احدث خط انتقال اب
قزوين 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
1397/11/23
13:49 ب.ظ
علاج بخشی سیستم زهکشی ویس و ملاقاتی
خوزستان 1397/11/23 مهلت دار
13:45 ب.ظ
طرح اصلاح باغات زیتون
هرمزگان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
اجرای عملیات شبکه ابیاری فرعی
فارس 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری و زهکشی منطقه
فارس 1397/11/23 مهلت دار
09:20 ق.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری منطقه
فارس 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
11:38 ق.ظ
لایروبی کانالهای زهکش پیرامون شهرک صنعتی
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
احداث بند انحرافی سردهنه
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تکمیل طرح تامین و انتقال اب اراضی
چهارمحال بختياري 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:15 ب.ظ
تجهیز نوسازی و یک پارچه سازی اراضی روستای
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
21:13 ب.ظ
تجهیز نوسازی و یک پارچه سازی از اراضی شالی زاری
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
احداث بند انحرافی سردهنه
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
حوضچه تغذیه مصنوعی کورده
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:46 ق.ظ
08:26 ق.ظ
پروژه لایروبی انهار سنتی شهرستان
خوزستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
لایروبی انهار سنتی
خوزستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
1397/11/10
12:46 ب.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب کشاورزی
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
بهسازی  استخر ذخیره  اب کشاورزی
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب چشمه
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
بهسازی  استخر  ذخیره اب
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
08:36 ق.ظ
لایروبی انهار سنت
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:57 ب.ظ
لاینینگ کانال زراعی روستاهای
مازندران 1397/11/4 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
پروژه لاینینگ کانال زراعی روستاهای
مازندران 1397/11/4 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
لاینینگ کانال زراعی روستاهای
مازندران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:13 ب.ظ
لاینینگ کانال روستای کله بست
مازندران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
12:27 ب.ظ
لاینینگ لوله گذاری  کانالهای ابیاری عمومی
آذربايجان شرقي 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
1397/10/30
19:53 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی لاینینگ تونل انحراف در پروژه سد
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/30 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری و زهکشی
گيلان 1397/10/30 تاریخ گذشته