1397/09/28
14:21 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه و کانال ها و انهار زراعی در
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
13:30 ب.ظ
اجرای عملیات آبیاری و زهکشی
فارس 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
14:14 ب.ظ
14:14 ب.ظ
تکمیل مرمت و بهسازی کانال اب
اردبيل 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
14:52 ب.ظ
بهسازی کانال انتقال اب از
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
13:16 ب.ظ
ابیاری در سطح 280 هکتار در 6 نوبت ابیاری
اردبيل 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
09:44 ق.ظ
07:57 ق.ظ
اجرای عملیات شبکه ابیاری و زهکشی
فارس 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
12:15 ب.ظ
مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو ان
قزوين 1397/9/24 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای شبکه فرعی ابیاری اراضی پایاب سد
فارس 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
بهسازی و زهکشی و ساخت حوضچه جمع اوری اب چشمه
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:19 ب.ظ
1397/09/21
10:27 ق.ظ
ساماندهی و نگهداری کانالهای نخیلات
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:36 ق.ظ
لایروبی انهار منطقه حفاری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
بهسازی کانال روستای
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
لایروبی انهار بخش کشاورزی بطول 20000 متر
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:34 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری عمومی واقع در
آذربايجان شرقي 1397/9/19 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
احداث و بهسازی های ابیاری عمومی واقع در کانال
آذربايجان شرقي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:06 ب.ظ
لایروبی انهار و زهکش های عمومی محل بخش مرکزی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
لایروبی انهار و زهکش های دهستان های
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
احداث کانال p2s1- بخشی از طرح مهار و دفع سیلاب
بوشهر 1397/9/18 تاریخ گذشته
05:49 ق.ظ
واگذاری پروژه بهسازی زهکش
خوزستان 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
11:17 ق.ظ
تکمیل اصلاح و بازسازی قسمتی از زهکش IK
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
09:35 ق.ظ
تکمیل و اصلاح و بازسازی قسمتی از زهکش ik
اردبيل 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:51 ق.ظ
مرمت و بتن ریزی خط القمر سیفون یک شبکه ابیاری
اردبيل 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:39 ب.ظ
لایروبی انهار شهرستان
خوزستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/05
17:01 ب.ظ
عملیات ژئوتکنیک حفاری و تزریق گسترش پرده
اردبيل 1397/9/5 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
رپرگذاری و نقشه برداری بستر رودخانه های
لرستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/02
08:13 ق.ظ
عملیات اجرایی لایروبی زهکش اصلی
ايلام 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:27 ب.ظ
عملیات تعمیر و مرمت سرد دهانه های ابگیر
همدان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
08:42 ق.ظ
عملیات اجرایی لایروبی زهکش اصلی
ايلام 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
07:46 ق.ظ
تکمیل نواقصات شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی
آذربايجان شرقي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
07:42 ق.ظ
عملیات ایزولاسیون کانال سراب شبکه ابیاری و زهکشی
مركزي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/22
07:24 ق.ظ
1397/08/19
19:07 ب.ظ
تکمیل اقدامات احیایی تالاب
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تامین ظرفیت کانالها و زهکشها و تعمیر جاده سرویس ها
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
10:22 ق.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:24 ب.ظ
ایجاد روکش بتنی کانال خنداب و ایزو لاسیون کانال
مركزي 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
عملیات سنگی ملاتی
خراسان رضوي 1397/8/12 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
07:16 ق.ظ
علاچ بخشی سیستم زهکشی
خوزستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:17 ب.ظ
1397/08/03
21:47 ب.ظ
ابیاری و مراقبت نگهداری از موتور پمپ در منطقه
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
1397/08/02
13:30 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:29 ب.ظ
یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی
هرمزگان 1397/8/1 تاریخ گذشته