1398/03/02
15:04 ب.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب شهرک
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
12:57 ب.ظ
عملیات خرید و راه اندازی تجهیزات کشتارگاه
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
12:32 ب.ظ
12:29 ب.ظ
اصلاح و توسعه فاضلاب
همدان 1398/3/2 مهلت دار
12:27 ب.ظ
اجرای خط پمپاژ با لوله grp روستای
همدان 1398/3/2 مهلت دار
12:01 ب.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب شهر
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 مهلت دار
12:01 ب.ظ
اصلاح و توسعه شبکه اب و نوسازی انشعابات اب
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 مهلت دار
11:49 ق.ظ
10:50 ق.ظ
توسعه پراکنده شبکه جمع اوری فاضلاب غرب
هرمزگان 1398/3/2 مهلت دار
10:36 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 مهلت دار
10:27 ق.ظ
پروژه اجرای فاز یک احداث سوله بحران
تهران 1398/3/2 مهلت دار
10:01 ق.ظ
عملیات لایروبی و اجرای لوله جداره
چهارمحال بختياري 1398/3/2 مهلت دار
09:59 ق.ظ
تامین اب اشامیدنی روستای
چهارمحال بختياري 1398/3/2 مهلت دار
09:57 ق.ظ
تامین اب اشامیدنی روستای
چهارمحال بختياري 1398/3/2 مهلت دار
09:56 ق.ظ
تامین اشامیدنی روستای
چهارمحال بختياري 1398/3/2 مهلت دار
09:55 ق.ظ
تامین اب اشامیدنی روستای
چهارمحال بختياري 1398/3/2 مهلت دار
09:46 ق.ظ
09:13 ق.ظ
08:20 ق.ظ
هدایت ابهای سطحی شهر
کردستان 1398/3/2 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل: 1- اجرای کارهای تکمیلی ساختمان
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
08:06 ق.ظ
اجرای پروژه های فاضلاب در شهرستان
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
08:04 ق.ظ
شبکه توزیع اب
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
08:03 ق.ظ
اجرای خط فاضلاب
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
07:46 ق.ظ
انتقال اب کشاورزی با لوله پلی اتیلن روستای
البرز 1398/3/2 مهلت دار
07:46 ق.ظ
1398/03/01
19:31 ب.ظ
احداث افزایش ارتفاع ایستگاه پمپاژ مرکزی
کردستان 1398/3/1 مهلت دار
19:30 ب.ظ
ابرسانی به روستای
کردستان 1398/3/1 مهلت دار
19:29 ب.ظ
عملیات و احداث تکمیل حوضچه ها و نصب شیر الات مسیر
هرمزگان 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در
همدان 1398/3/1 مهلت دار
19:27 ب.ظ
اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک
همدان 1398/3/1 مهلت دار
19:01 ب.ظ
احیاء چاه شماره دو شهرک صنعتی
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
18:50 ب.ظ
کهنانی کش بالا و پایین مچکور
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 مهلت دار
18:50 ب.ظ
بمباسری - رودیگ ملامحمود و کریم بخش و صاحبداد
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 مهلت دار
18:49 ب.ظ
کلانی بردیگ و کلاتی پاییم و بجار و سند حمزه و سماج گرگ
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 مهلت دار
15:21 ب.ظ
نگهداری شبکه اب فاضلاب شهر جدید
مركزي 1398/3/1 مهلت دار
15:06 ب.ظ
احداث شهرک گلخانه ای شهرستان
گلستان 1398/3/1 مهلت دار
14:51 ب.ظ
هدایت ابهای سطحی از شهرسنگ تا خیابان افتاب
تهران 1398/3/1 مهلت دار
14:44 ب.ظ
عملیات اجرایی خط انتقال اب
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
14:40 ب.ظ
ویدئومتری شستشو و رفع موانع شبکه فاضلاب
آذربايجان شرقي 1398/3/1 مهلت دار