1397/11/30
16:02 ب.ظ
16:01 ب.ظ
طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع اب شهر
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
15:55 ب.ظ
بهسازی 3 باب چشمه و انتقال اب در مناطق
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
15:54 ب.ظ
تبدیل5 ایستگاه پمپاژ دیزلی به برقی
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
15:43 ب.ظ
احداث و بازسازی سوله سایت
مازندران 1397/11/30 مهلت دار
15:33 ب.ظ
حمل و نصب کنتورهای حجمی در خروجی مخزن چاه
يزد 1397/11/30 مهلت دار
15:22 ب.ظ
خرید و تجهیز یک حلقه چاه
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
15:21 ب.ظ
خرید و انتقال 600 متر لوله160
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
14:51 ب.ظ
بازسازی و مقاوم سازی ایستگاه پمپاژ روستای
مازندران 1397/11/30 مهلت دار
14:49 ب.ظ
عملیات خرید و کارگذاری لوله شهرستان در سطح
فارس 1397/11/30 مهلت دار
14:36 ب.ظ
اجرای خط انتقال اب چاره شماره 52 کوی
زنجان 1397/11/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
13:07 ب.ظ
توسعه شبکه فاضلاب منطقه
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
12:45 ب.ظ
تامین اب روستاهای
البرز 1397/11/30 مهلت دار
12:35 ب.ظ
تامین اب روستای
البرز 1397/11/30 مهلت دار
12:35 ب.ظ
اصلااح و بازسازی شبکه ها توزیع روستای
البرز 1397/11/30 مهلت دار
12:25 ب.ظ
ابرسانی به روستای
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
11:57 ق.ظ
اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه های اب
فارس 1397/11/30 مهلت دار
11:53 ق.ظ
اجرای خط انتقال فاضلاب
همدان 1397/11/30 مهلت دار
11:15 ق.ظ
تامین اب روستاهای
البرز 1397/11/30 مهلت دار
11:02 ق.ظ
3800 تر لوله گذاری و روگذر فلزی در روستای
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
11:02 ق.ظ
عملیات اجرایی لوله گذاری 2200 متر روستای
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
10:40 ق.ظ
احداث کانال دفع ابهای سطحی در شهر
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
عملیات احیا و بهسازی سه حلقه چاه
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
09:36 ق.ظ
احداث شبکه و اتاقک تصفیه فاضلاب
مازندران 1397/11/30 مهلت دار
09:25 ق.ظ
تجهیز چاه اب اشامیدنی روستای
تهران 1397/11/30 مهلت دار
07:52 ق.ظ
واگذاری اجرای خط انتقال اب خام مجتمع فولاد
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
07:51 ق.ظ
عملیات اجرایی تامین ساخت نصب وراه اندازی ابگیر شناور و چاه نیمه
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
07:48 ق.ظ
اجرای قسمتی از شبکه جمع اوری فاضلاب
لرستان 1397/11/30 مهلت دار
07:44 ق.ظ
عملیات اجریی شبکه و توزیع تعدادی از روستاهای مجتمع
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
07:34 ق.ظ
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
07:26 ق.ظ
1397/11/29
19:13 ب.ظ
کرایه 3 دستگاه بیل بکهو جهت عملیات بهره برداری از
کرمان 1397/11/29 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
اجرای عملیات حفر و لایروبی چاه جذبی
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
18:55 ب.ظ
اجرای 10950 متر لوله گذاری برای 22 موتور پمپ
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
18:39 ب.ظ
مجتمع ابرسانی کتول عملیات اجرای شبکه توزیع اب
گلستان 1397/11/29 مهلت دار
18:18 ب.ظ
ابرسانی به مجتمع های روستایی
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
18:17 ب.ظ
طرح ابرسانی  به مجتمع های روستایی شهرستان
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
18:14 ب.ظ
پروژه ابرسانی به روستاهای
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
18:03 ب.ظ
عملیات اجرائی احداث ابگیر شناور چاه
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار