1398/09/23
15:31 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل به ایستگاههای
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
15:30 ب.ظ
15:29 ب.ظ
15:29 ب.ظ
بازسازی ایستگاه های هیدرومتری
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
15:29 ب.ظ
بازسازی ایستگاهای هیدرو متری ش
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
15:27 ب.ظ
اجرای عملیات نصب 1000 رشته انشعاب
تهران 1398/9/23 مهلت دار
14:48 ب.ظ
اجرای عملیات نصب و تغییر 2500 رشته انشعاب اب
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:40 ب.ظ
نشت یابی شبکه توزیع اب منطقه
آذربايجان شرقي 1398/9/23 مهلت دار
14:36 ب.ظ
طرح ابرسانی محله های عشایری
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
14:08 ب.ظ
انشعاب فاضلاب شهرک های صنعتی
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
14:06 ب.ظ
احداث کانال هدایت ابهای سطحی خیابان
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
13:50 ب.ظ
خسارات ناشی از سیل خط انتقال اب سد هاله
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
13:47 ب.ظ
فعالیت های فاضلاب
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
13:43 ب.ظ
تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط اتقال اب بر
کردستان 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:38 ب.ظ
آبرسانی سیار در مناطق عشایری
البرز 1398/9/23 مهلت دار
13:22 ب.ظ
12:11 ب.ظ
عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه داخلی روستاهای
هرمزگان 1398/9/23 مهلت دار
12:07 ب.ظ
11:59 ق.ظ
اصلاح و بهسازی خط انتقال
خراسان شمالي 1398/9/23 مهلت دار
11:38 ق.ظ
عملیات اجرای خط انتقال و بهسازی چشمه های
قزوين 1398/9/23 مهلت دار
11:11 ق.ظ
اجرای ابرسانی روستاهای
زنجان 1398/9/23 مهلت دار
11:11 ق.ظ
اجرای پروژه ابرسانی روستاهای
زنجان 1398/9/23 مهلت دار
10:58 ق.ظ
عملیات اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات اب
مركزي 1398/9/23 مهلت دار
10:55 ق.ظ
اجرای لوله گذاری خیابان
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
10:53 ق.ظ
عملیات اجرایی تکمیل نواقص شبکه جمع اوری فاضلاب
هرمزگان 1398/9/23 مهلت دار
10:23 ق.ظ
08:44 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع اب و نصب انشعابات روستاهای
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
08:40 ق.ظ
مجتمع ابرسانی
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
08:40 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع اب روستا
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
08:34 ق.ظ
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط و
فارس 1398/9/23 مهلت دار
08:05 ق.ظ
انجام 6 پروژه: اجرای عملیات تکمیلی
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:52 ب.ظ
اجرای خط انتقال و شبکه روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:51 ب.ظ
عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:25 ب.ظ
تکمیل ابرسانی ب روستا بل
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
15:05 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه فاضلاب
يزد 1398/9/21 مهلت دار
15:01 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه توزیع اب
يزد 1398/9/21 مهلت دار