1397/09/24
13:43 ب.ظ
ابرسانی روستای
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
13:40 ب.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب خط انتقال شهر
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
13:31 ب.ظ
عملیات حفر و اجرای کانال زهکشی و بند حفاظتی چاهک
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
13:05 ب.ظ
طراحی خرید و تامین  و نصب و راه اندازی ابگیر شناور چاه نیمه
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
13:01 ب.ظ
اصلاح شبکه اب شهر
سمنان 1397/9/24 مهلت دار
12:26 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:25 ب.ظ
ابرسانی به کویر
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:25 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:24 ب.ظ
توسعه شبکه ابرسانی روستاهای حاشیه شهر
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:24 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:23 ب.ظ
ابرسانی به روستای
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:23 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:22 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:21 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:21 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
خراسان جنوبي 1397/9/24 مهلت دار
12:14 ب.ظ
انجام  9 ردیف پروژه اصلاح و توسعه شبکه اب و ابرسانی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/24 مهلت دار
11:53 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
11:38 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب
تهران 1397/9/24 مهلت دار
11:38 ق.ظ
اجرای شبکه جمع اوری زون F
تهران 1397/9/24 مهلت دار
11:37 ق.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب زون E
تهران 1397/9/24 مهلت دار
11:33 ق.ظ
توسعه و نوسازی شبکه توزیع اب شهرستان
بوشهر 1397/9/24 مهلت دار
11:16 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی
آذربايجان غربي 1397/9/24 مهلت دار
10:18 ق.ظ
10:17 ق.ظ
لوله گذاری 1820 متر در روستای
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
10:14 ق.ظ
09:46 ق.ظ
اجرای خط انتقال از محل انشعاب مخزن
خراسان شمالي 1397/9/24 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
تهیه مصالح و تکمیل زهکش محله
اصفهان 1397/9/24 مهلت دار
09:30 ق.ظ
توسعه شبکه اب شهر
سمنان 1397/9/24 مهلت دار
09:04 ق.ظ
توسعه و بازسازی شبکه اب اشامیدنی روستاهای
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
08:55 ق.ظ
طراحی تا راه اندازی ابگیر شناور چاه
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
08:05 ق.ظ
اجرای پروژه خط انتقال اب به محله عشایری
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/23
09:10 ق.ظ
لوله گذاری خط انتقال پلی اتیلن از شهرک
هرمزگان 1397/9/23 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک
مازندران 1397/9/23 مهلت دار
08:33 ق.ظ
احداث ارتقاو توسعه ایستگاه های اب و هواشناسی
مازندران 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
15:27 ب.ظ
15:20 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب روستای
آذربايجان غربي 1397/9/22 مهلت دار
14:59 ب.ظ
توسعه و نوسازی شبکه توزیع  اب شهرستان
بوشهر 1397/9/22 مهلت دار
14:42 ب.ظ
تامین اب شرب روستای
تهران 1397/9/22 مهلت دار
14:21 ب.ظ
اجرای ابرسانی روستای
زنجان 1397/9/22 مهلت دار
14:11 ب.ظ
تامین اب شرب دامهای روستایی
فارس 1397/9/22 مهلت دار
14:11 ب.ظ
لوله گذاری شبکه جمع اوری فاضلاب خانگی در
فارس 1397/9/22 مهلت دار
13:55 ب.ظ
اجرای خط انتقال اب شهرک صنعتی
مازندران 1397/9/22 مهلت دار
12:25 ب.ظ