1397/09/15
11:30 ق.ظ
طراحی تا ساخت و بهره برداری پکیج تصفیه خانه فاضلاب
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
08:56 ق.ظ
اجرای تاسیسات فاضلاب شهر به روش EPCF
خوزستان 1397/9/13 مهلت دار
1397/09/05
09:00 ق.ظ
طراحی و ساخت سیستم بخش سیلاب
سيستان و بلوچستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
07:20 ق.ظ
1397/08/21
14:43 ب.ظ
08:03 ق.ظ
عملیات اجرایی ابگیر شناور چاه نیمه به شماره
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
07:46 ق.ظ
عملیات اجرایی ابگیر شناور چاه به روش EPC
سيستان و بلوچستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:29 ق.ظ
1397/07/29
07:43 ق.ظ
طراحی تا راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب 200 مترمکعبی
خراسان شمالي 1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/28
12:44 ب.ظ
احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر
کرمانشاه 1397/7/28 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
1397/07/25
07:43 ق.ظ
1397/07/17
10:32 ق.ظ
طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب کارخانه
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ
اصفهان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/09
19:48 ب.ظ
تصفیه مقدماتی تصفیه خانه
فارس 1397/7/9 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
12:59 ب.ظ
طراحی و احداث تصفیه خانه محلی
فارس 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:44 ب.ظ
عملیات طراحی و ساخت ایستگاه
آذربايجان شرقي 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
13:17 ب.ظ
اجرای خط ابرسانی به شهرستان
فارس 1397/6/27 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اجرای خط ابرسانی به
فارس 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/20
09:34 ق.ظ
1397/06/18
09:00 ق.ظ
طراحی تامین کالا و اجرای کلکتور و خط انتقال
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/05
09:17 ق.ظ
پروژه احداث تلمبه خانه
خوزستان 1397/6/5 اعلام نشده
1397/05/28
14:17 ب.ظ
طراحی تامین تجهیزات و ساخت دومدول تصفیه خانه
فارس 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/24
11:48 ق.ظ
طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:11 ق.ظ
1397/04/30
14:05 ب.ظ
فاضلاب بیدوی به روش pcشهرستان
خراسان رضوي 1397/4/30 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
پروژه فاضلاب روستایی
خراسان رضوي 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:06 ب.ظ
سرمایه گذار - احداث تصفیه خانه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/17
15:49 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی تهیه ساخت انجام ازمایش در کارخانه
چهارمحال بختياري 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
13:17 ب.ظ
طراحی و اجرای شبکه ابرسانی
تهران 1397/4/16 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
بازطراحی و ارتقاء تصفیه خانه اب به روش EPC و
بوشهر 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/15
15:50 ب.ظ
طرح و ساخت عملیات اجرایی سازه-کنترل سیلاب
هرمزگان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:04 ب.ظ
طراحی و ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه آب
مركزي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/06
23:47 ب.ظ
عملیات طراحی خرید کلیه تجهیزات برقی مکانیکی
البرز 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/03
16:20 ب.ظ
طراحی تامین و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
اصفهان 1397/4/3 اعلام نشده
1397/04/02
14:27 ب.ظ
1397/03/27
16:10 ب.ظ
طراحی،تدارکات نصب و راه اندازی
خوزستان 1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/24
14:58 ب.ظ
ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب
اصفهان 1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/06
09:01 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث فاز 1 تصفیه خانه تامین آب
سيستان و بلوچستان 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/03/05
1397/03/02
12:01 ب.ظ
08:34 ق.ظ
عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی به صورت (EPC)
خوزستان 1397/3/1 اعلام نشده
01:01 ق.ظ
احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع صنعتی
خراسان رضوي 1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/30
12:42 ب.ظ
عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی
خوزستان 1397/2/30 اعلام نشده