1398/09/19
13:20 ب.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شهر
سمنان 1398/9/19 مهلت دار
07:58 ق.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شه
سمنان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/09
08:02 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط انتقال اب از شهرک ص
اصفهان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/08/28
12:12 ب.ظ
طراحی و اجرای تونل انحراف سد
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/26
10:58 ق.ظ
طراحی و اجرای تونل انحراف سد
مازندران 1398/8/26 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:54 ق.ظ
مهندسی تامین تجهیزات و ساخت و نصب EPC
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
08:09 ق.ظ
تامین تجهیزات و ساخت و نصب epc سامانه های تشخیص
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
07:35 ق.ظ
تمدید -- طرح و ساخت تکمیل تصفیه خانه پساب شمال
اصفهان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/15
07:17 ق.ظ
طرح  و ساخت تکمیل تصفیه خانه تکمیل پساب شمال
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:02 ب.ظ
طراحی تهیه خرید حمل و نقل تحویل ساخت نص
هرمزگان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:17 ب.ظ
احداث بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
گيلان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:51 ب.ظ
پروزه احداث و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
گيلان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/15
11:14 ق.ظ
تامین مالی و احداث مدول اوب تصفیه خانه فاضلاب
يزد 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:17 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمعکبی
مازندران 1398/7/3 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
1398/07/02
10:17 ق.ظ
ابرسانی به صنایع
خراسان رضوي 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
18:16 ب.ظ
طرح ساخت و بهره برداری تصفیه خانه اب روستاهای
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
ساخت و بهره برداری تصفیه خانه آب
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/27
09:04 ق.ظ
ابرسانی به صنایع سنگ اهن
خراسان رضوي 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/20
10:45 ق.ظ
طراحی اجرای بازیافت پسابهای صنعتی کارخانجات
يزد 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/12
1398/05/27
07:48 ق.ظ
اجرای شبکه فرعی ابیاری تحت فشار طرح انتقال و توزیع اب به دشت
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/07
12:00 ب.ظ
تعویض  خط انتقال  اب درجه به شرکت پالایش
اصفهان 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/06
12:10 ب.ظ
1398/05/05
13:14 ب.ظ
طراحی تدارک و اجرای مدول  اول تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/10
14:18 ب.ظ
تامین کالا و اجرای 5 کیلومتر شبکه پراکنده فاضلاب شهر
مازندران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:00 ب.ظ
تامین کالا و اجرای 5 کیلومتر شبکه پراکنده فاضلاب
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
1398/04/02
14:03 ب.ظ
خدمات مهندسی طراحی تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ
خراسان شمالي 1398/4/2 اعلام نشده
1398/03/27
15:12 ب.ظ
پروژه ابرسانی به صنایع سنگ اهک سنگان
خراسان رضوي 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
پروژه ابرسانی به صنایع سنگ اهن
خراسان رضوي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/23
18:06 ب.ظ
احداث 3 باب مخزن بتنی 30هزارمترمکعبی با روش  epc
کرمان 1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/20
14:09 ب.ظ
پروژه ابرسانی به صنایع سنگ اهن سنگان
خراسان رضوي 1398/3/20 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
پروژه ابرسانی به صنایع سنگ اهن سنگان
خراسان رضوي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/02/30
1398/02/21
18:05 ب.ظ
1398/02/08
13:17 ب.ظ
طرح توسعه واحد تولید اب بدون املاح به صورت EPC
مركزي 1398/2/8 اعلام نشده