1398/05/26
13:27 ب.ظ
اجرای پروژه های احداث سالن ورزشی شهرداری
تهران 1398/5/26 مهلت دار
13:25 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی نوریان
تکمیل سالن ورزشی نوریان... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
13:24 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
12:59 ب.ظ
احداث سالن ورزشی چندنظوره زیرنهر
اردبيل 1398/5/26 مهلت دار
12:58 ب.ظ
تکیمل سالن ورزشی ایران
تکیمل سالن ورزشی ایران... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/5/26 مهلت دار
12:28 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
07:47 ق.ظ
تکمیل سوله ورزشی
تکمیل سوله ورزشی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
13:10 ب.ظ
ساماندهی سالنهای ورزشی  - تعویض کفپوش و رنگ امیزی
مازندران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/19
14:55 ب.ظ
احداث اماکن ورزشی روستای
مركزي 1398/5/19 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
اجرای پروژه  احداث سالن ورزشی
تهران 1398/5/19 مهلت دار
12:05 ب.ظ
اجرا عملیات تکمیل ورزشگاه قائم
فارس 1398/5/19 مهلت دار
1398/05/17
12:48 ب.ظ
احداث سالن ورزشی خدری دیلم
بوشهر 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
تکمیل سالن سرپوشیده
تکمیل سالن سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:09 ب.ظ
عملیات تکمیل ورزشگاه قائم
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
تعمیرات سالن جامخانه
تعمیرات سالن جامخانه... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
تعمیرات سالن باستانی نکا
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:23 ب.ظ
اجرای سالن ورزشی بانوان
اجرای سالن ورزشی بانوان... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
عملیات اجرای نازک کاری اسکلت تجاری باشگاه  ورزشی کارگران
فارس 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
19:41 ب.ظ
پروژه تبدیل انبار مرکز منطقه فارس به سوله ورزشی
فارس 1398/5/14 اعلام نشده
19:10 ب.ظ
ساخت سالن ورزشی کوچک در ضلع شمالی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
پروژه ساماندهی ورزشی غدیر و کوثر امل تعویض کفپوش رنگ امیزی
مازندران 1398/5/14 مهلت دار
1398/05/12
09:46 ق.ظ
پارک ناحیه ای فاز دو ضلع شمالی  تقاطع بلوار ایثار  و
البرز 1398/5/12 مهلت دار
1398/05/10
09:56 ق.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی استان
تهران 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
15:10 ب.ظ
تکمیل سکوی تماشاچیان شهر
زنجان 1398/5/8 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
سالن ورزشی اردوگاه شهید
سالن ورزشی اردوگاه شهید... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/01
13:28 ب.ظ
طرح توسعه اماکن سالن ها زمین ها و پیست دوچرخه سواری واحد تربیت بدنی
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
تکمیل ابنیه و تاسیسات و محوطه سازی سالن ورزشی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:57 ب.ظ
ساخت سالن ورزشی
ساخت سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
قم 1398/4/31 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
طرح توسعه اماکن سالنها زمین ها و پیست دوچرخه سواری واحد تربیت بدنی
خوزستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:16 ب.ظ
تعمیر و بهسازی خانه بسکتبال
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تعمیرات سالن ورزشی
تعمیرات سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
اجرای کفسازی و جداره سازی محور گردشگری در میدان امام خمینی در
خراسان جنوبي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:42 ب.ظ
تکمیل توسعه سالن چند منظوره روستای
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:17 ب.ظ
تعمیرات سالنهای ورزشی
تعمیرات سالنهای ورزشی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
تعمیرات سالنهای ورزشی
تعمیرات سالنهای ورزشی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
تعمیرات سالنهای ورزشی
تعمیرات سالنهای ورزشی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:53 ب.ظ
ساخت سالن ورزشی
ساخت سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
قم 1398/4/26 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تکمیل سوله ورزشی منطقه 5
تکمیل سوله ورزشی منطقه 5... ابنیه و ساختمان
قم 1398/4/26 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
احداث فونداسیون  اسکلت و بخشی از عملیات اجرایی
خراسان جنوبي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:43 ب.ظ
احداث سالن چندمنظوره ورزشی
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تکمیل سوله ورزشی منطقه پنج
قم 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
13:31 ب.ظ
احداث سالن ورزشی
احداث سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/24 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری اجرای پروژه فاز پنج بهسازی رودخانه
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:38 ب.ظ
احداث سالن ورزشی روستای
احداث سالن ورزشی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/4/23 تاریخ گذشته