1398/09/20
10:25 ق.ظ
بهسازی زمین چمن
بهسازی زمین چمن... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
09:50 ق.ظ
تکمیل خانه جوان
تکمیل خانه جوان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/20 مهلت دار
09:30 ق.ظ
تکمیل استخر فرهنگیان
تکمیل استخر فرهنگیان... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:56 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:16 ب.ظ
سالن ورزشی زنگشامحله
سالن ورزشی زنگشامحله... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/9/18 مهلت دار
18:16 ب.ظ
سالن ورزشی
سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/9/18 مهلت دار
15:11 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
15:16 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی برکان
تکمیل سالن ورزشی برکان... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
15:15 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی دهستان
تکمیل سالن ورزشی دهستان... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
13:14 ب.ظ
09:19 ق.ظ
احداث سالن ورزشی
احداث سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
14:04 ب.ظ
تعمیرات اساسی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی خلیج فارس بندر
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:28 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:24 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
اجرای تکمیل سالن ورزشی چند منظوره + بخش اداری و رختکن
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
15:17 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی شهرک
تکمیل سالن ورزشی شهرک... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
بهسازی استخر
بهسازی استخر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
تکمیل استادیوم ورزشی
تکمیل استادیوم ورزشی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
18:53 ب.ظ
تعمیر اماکن ورزشی شهرستان
اردبيل 1398/9/11 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
تکمیل زورخانه
تکمیل زورخانه... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/11 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی سالن
تعمیرات و بازسازی سالن... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:46 ب.ظ
اجرای پوشش سالن ورزشی دیرین
اردبيل 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی م
تکمیل سالن ورزشی م... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:32 ب.ظ
پروژه عملیات خرید ساندویچ پانل سقفی جهت تعمیرات سقف
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
واگذاری پروژه دیوار چینی سالن ورزشی
خراسان رضوي 1398/9/9 مهلت دار
1398/09/08
17:09 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی خیری
تکمیل سالن ورزشی خیری... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی روستای
تکمیل سالن ورزشی روستای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
18:12 ب.ظ
تکمیل مجتمع ورزشی پارک جوان
تهران 1398/9/6 اعلام نشده
13:42 ب.ظ
احداث سالن و س.وله ورزشی
احداث سالن و س.وله ورزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:31 ق.ظ
احداث سالن و سوله ورزشی
احداث سالن و سوله ورزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:36 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی مشهد کاوه
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:25 ب.ظ
تکمی سالن ورزشی
تکمی سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی برادران
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی سنجد
تکمیل سالن ورزشی سنجد... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/3 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:40 ب.ظ
تعمیرات اساسی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی خلیج فارس بندر
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:25 ب.ظ
بازسازی سالن ورزشی زیرزمین ساختمان خدمات رمپ
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی مجموعه جانبازان و معلولین
زنجان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/27
13:26 ب.ظ
اجرای فاز اول سالن ورزشی چندمنظوره روستا
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
تکمیل مدرسه 12 کلاسه
تکمیل مدرسه 12 کلاسه... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/23
10:11 ق.ظ
اجرای 2 قطعه زمین والبیال
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
12:10 ب.ظ
09:35 ق.ظ
مجموعه ورزشی
مجموعه ورزشی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:13 ب.ظ
اجرای پوشش سالن ورزشی
اجرای پوشش سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
خدمات اجرای دیواره سنگنورودی بیجار
گيلان 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خدمات اجرای دیواره سنگنوردی
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته