1398/09/17
15:28 ب.ظ
مطالعات تعمیرات اساسی منجریه
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/09
13:12 ب.ظ
احداث موج شکن های توسعه حوضچه بندر
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:03 ق.ظ
اجرای زیرساخت ها و تاسیسات مشترک شهرک های
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:13 ب.ظ
احداث اسکله شنارو مسافری
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
احداث اسکله شناور مسافری
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:47 ق.ظ
اجرا دستک ابگیر شهرک شیلاتی
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/11
14:26 ب.ظ
خرید ضربه گیر اسکله و متعلقات مربوطه
تهران 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/08
11:38 ق.ظ
شمع کوبی و نصب اسکله شناور بندر
مازندران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/07/28
13:54 ب.ظ
تعمیرات اساسی فندرهای اسکله p3-p4
خوزستان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
09:07 ق.ظ
اصلاحیه - تمدید -- احداث اسکله 1000 تنی بندر
خوزستان 1398/7/25 اعلام نشده
1398/07/24
14:39 ب.ظ
تعمیرات اساسی فندرهای اسکله p4-p3
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:04 ق.ظ
1398/07/06
18:20 ب.ظ
احداث اسکله هزار تنی
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
احداث اسلکه هزارتنی
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:18 ب.ظ
1398/06/30
1398/06/27
15:12 ب.ظ
خرید و ساخت و حمل و نصب 4 فروند  پانتون فلزی شناور و
خوزستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
15:29 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناور
خوزستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:37 ب.ظ
خرید ساخت حمل نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور
خوزستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
07:51 ق.ظ
1398/06/09
19:46 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و احداث اسگله
خوزستان 1398/6/9 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناورهشت
خوزستان 1398/6/9 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
اجرای عملیت افزایش ارتفاع فرانتال فریم فندر
گيلان 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
15:11 ب.ظ
1398/06/02
13:00 ب.ظ
1398/05/13
09:23 ق.ظ
1398/05/01
09:26 ق.ظ
احداث اسکله شناور مسافری در بنادر
بوشهر 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
12:54 ب.ظ
تمدید -- احداث اسکله شناور مسافری در بنادر
بوشهر 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:38 ب.ظ
احداث اسکله شناور مسافری در بنادر
بوشهر 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/25
10:53 ق.ظ
احداث اسکله شناور مسافری در بندر
بوشهر 1398/4/25 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
احداث اسکله شناور مسافری در  بنادر
بوشهر 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:21 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
احداث اسکله شناور مسافری در بنادر
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
10:26 ق.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناورهشت
خوزستان 1398/4/23 تاریخ گذشته