1397/11/29
19:11 ب.ظ
کلمپ انشعاب مشترکین و بی متال و کابلشو بی متال
سمنان 1397/11/29 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
کلمپ انتهای وبوش پرس میانی
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:16 ق.ظ
1397/11/28
16:12 ب.ظ
خرید کسری یراق الات سیم فاز خط 400KV دوراهی
هرمزگان 1397/11/28 مهلت دار
14:15 ب.ظ
خرید یراق الات متناسب سازی تجهیزات ایستگاه ها
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
07:46 ق.ظ
1397/11/27
11:52 ق.ظ
خرید کسری یراق الات سیم فاز خط400 کیلوولت
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
09:32 ق.ظ
9000 عدد میله سر درب شمالی
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:06 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
کردستان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
10:46 ق.ظ
خرید انواع یراق الات
البرز 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
08:33 ق.ظ
خرید انواع یراق الات
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:40 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
قم 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
قم 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خرید2600 زنجیره یراق الات سیم هادی و محافظ خطوط132 کیلوولت
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
خرید انواع یراق الات
البرز 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:08 ب.ظ
خرید یراق الات امور انتقال نیرو
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید یراق الات خطوط 132 کیلوولت شهید
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
11:59 ق.ظ
خرید یراق الات مورد نیاز امورهای انتقال نیرو
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید یراق الات خطوط132 کیلوولت پست شهید
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید 2600 زنجیره یراق الات  سیم هادی و محافظ خطوط 132
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:26 ق.ظ
خرید یراق الات موردنیاز امور های انتقال نیرو
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید یراق الات امور انتقال نیرو
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:30 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
سيستان و بلوچستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:00 ب.ظ
یراق الات کششی
فارس 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:20 ق.ظ
انواع یراق الات
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
13:20 ب.ظ
خرید17 ردیف انواع یراق الات هادی روکشدار
آذربايجان غربي 1397/11/3 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
یراق الات کششی opgw
فارس 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:22 ق.ظ
خرید17 ردیف انواع یراق الات هادی  روکشدار
آذربايجان غربي 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید 17 ردیف انواع یراق الات هادی
آذربايجان غربي 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:03 ب.ظ
انواع یراق الات سیم روکشدار
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:12 ب.ظ
یراق الات کششی OPGW
فارس 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:52 ب.ظ
اجرای عملیات تامین تجهیزات و عملیات تعویض یراق الات
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
59 ردیف یراق الات و تجهیزت برق رسانی به پمپ خانه اب
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:37 ب.ظ
خرید یراق الات خطوط 400kv ورودی و 132kv خروجی پست
خوزستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
تهیه یراق الات  مورد نیاز  واحد قطعه  اول خط 230
سيستان و بلوچستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/18
07:58 ق.ظ
تهیه یراق الات مورد نیاز و احداث قطعه اول خط 230 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
09:04 ق.ظ
انواع یراق الات
آذربايجان غربي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:06 ب.ظ
خرید انواع یراق الات برابر97 برگ
آذربايجان غربي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:23 ق.ظ
خرید انواع یراق الات 1658/97
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:40 ق.ظ
خرید 17 ردیف یراق الات هادی روکشدار
آذربايجان غربي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:31 ب.ظ
خردید 22 ردیف یراق الات
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
خرید 17 ردیف انواع یراق الات هادی روکشدار
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خرید انواع یراق الات هادی روکشدار
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
08:15 ق.ظ
خرید انواع یراق الات
آذربايجان غربي 1397/10/4 تاریخ گذشته