1398/11/09
11:24 ق.ظ
خرید یراق الات
تهران 1398/11/8 مهلت دار
10:42 ق.ظ
انواع یراق الات سیم روکشدار
آذربايجان غربي 1398/11/8 مهلت دار
10:40 ق.ظ
خرید انواع یراق الات
آذربايجان غربي 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
1398/11/06
20:49 ب.ظ
خرید انواع یراق الات برقرسانی
کرمان 1398/11/6 مهلت دار
20:48 ب.ظ
خرید انواع یراق الات الکتریکی
کرمان 1398/11/6 مهلت دار
11:28 ق.ظ
خرید اقلام و تجهیزات برقی
کرمان 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
19:35 ب.ظ
خرید انواع یراق و تجهیزات برقی (کابلشو -کلمپ و...)
کرمان 1398/11/5 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
خرید 3000 کیلو گرم پوشش گالوانیزه سرد
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/01
22:13 ب.ظ
بوشینگ خازنی 72/5
سيستان و بلوچستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
19:58 ب.ظ
انواع یراق الات فلزی و تجهیزات
کرمان 1398/11/1 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خار ضد صعود 10*350 گالوانیزه گرم با دو مهره و دو واشر فنری
خوزستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید یراق الات شبکه
خوزستان 1398/11/1 اعلام نشده
00:16 ق.ظ
کراس ارم 3.5 متری و 2.44 متری
چهارمحال بختياري 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/30
10:25 ق.ظ
7 دستکاه بوشینگ 72/5 کیلووات
مركزي 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/28
11:08 ق.ظ
250 ست اسپیسر 63 کیلوولت
کرمانشاه 1398/10/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
خرید باقیمانده یراق الات موردنیاز خط 400 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
13:54 ب.ظ
خرید باقیمانده یراق الات مورد نیاز خط 400 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/10/26 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خرید یراق الات خطوط انتقال و فوق توزیع
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید قطعات دکل 400-230-63 کیلوولت بهمراه پیچ و مهره
مركزي 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
15:16 ب.ظ
خرید انواع یراق الات کالوانیزه فلزی
گلستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
خرید انواع یراق الات هادی روکشدار
گلستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
خرید باقیمانده یراق الات مورد نیاز خط
سيستان و بلوچستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید یراق الات خطوط انتقا و فوق توزیع
مركزي 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/23
15:27 ب.ظ
انواع یراق الات شبکه و کابل خودنگهدار
خراسان جنوبي 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید یراق الات
چهارمحال بختياري 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
20:15 ب.ظ
خرید یک دستگاه بوشینگ 245 کیلو ولت
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
پیچ ومهره واشر گالوانیزه دکل
سمنان 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
10:00 ق.ظ
خرید پیچ و مهره و واشر فنری
خوزستان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
13:55 ب.ظ
خرید پیچ مهره واشر فنری خطوط 132 و 400
خوزستان 1398/10/19 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید پیچ ومهره واشر فنری خطوط
خوزستان 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
12:39 ب.ظ
تهیه برج های مشبک فولادی گالوانیزه یراق الات باندل
آذربايجان غربي 1398/10/18 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید یراق الات ارتباطات پست های
هرمزگان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/16
13:18 ب.ظ
تهیه برجهای مشبک فولادی گالوانیزه یراق الات باندل 3
آذربايجان غربي 1398/10/16 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
خرید یراق الات سیم محافظ حاوی فیبر نوری
يزد 1398/10/16 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید یراق الات خطوط 230 و 63 کیلوولت
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
14:28 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
خوزستان 1398/10/15 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
خوزستان 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
14:08 ب.ظ
خرید انواع یراق الات
خوزستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/11
12:44 ب.ظ
خرید یراق الات خطوط 230 و 63 کیلوولت
هرمزگان 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:27 ق.ظ
خرید یراق الات
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/10
13:08 ب.ظ
خرید یراق الات خطوط 230 و 63 کیلوولت
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
11:28 ق.ظ
خرید یراق الات 1422 عدد
مازندران 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
14:39 ب.ظ
خرید یراق الات
اصفهان 1398/10/8 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
تهیه یراق الات مورد نیاز برق رسانی به روستای
خراسان جنوبي 1398/10/8 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
بوشینگ 20 کیلوولت صفحه عایق
هرمزگان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/05
19:02 ب.ظ