1398/09/11
14:00 ب.ظ
اجرای کاداستر اراضی ملی دولتی و انتخاب مشاور
کرمانشاه 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره تبدیل و تولید اسناد تک برگ اراضی ملی
کردستان 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/09
13:42 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره
خرید خدمات مشاوره... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/9/9 مهلت دار
1398/09/07
17:32 ب.ظ
ثبت نقشه های اماکن ورزشی سطح استان
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:12 ب.ظ
پروژه انجام عملیات نقشه برداری جهت پروژه های
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
تهیه نقشه
تهیه نقشه... راه و ترابری
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تدوین نقشه راه معماری سازمانی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:37 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره پروژه نقشه برداری پلاک های
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره پروژه نقشه برداری پلاک های
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/28
10:33 ق.ظ
1398/08/27
10:52 ق.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سامانه اطلاعات مکانی gis
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:52 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره حد نگاری کاداستر اراضی
آذربايجان غربي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:36 ب.ظ
طرح مکانیایی جایگاه پسماند زباله شهری
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر شهرستان های
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:36 ب.ظ
نظارت نقشه های رفع تداخلات
لرستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
ثبت و به روز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی در سامانه web 8 gis مربوطه
البرز 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:45 ب.ظ
19:43 ب.ظ
طرح پژوهشی پیش بینی محتوای الکترونی کلی TEC با استفاده
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه های کاداستر و تکبرگ
کرمان 1398/8/12 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
خدمات مشاور جهت انجام ممیزی املاک معابر مستحدثات
آذربايجان غربي 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/09
14:30 ب.ظ
تهیه نقشه های کاداستر  و تک برگ نمودن اسناد
کرمان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/07/21
14:41 ب.ظ
بهنگام رسانی نقشه های اماری بلوک
کرمان 1398/7/21 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی و اخذ سند مالکیت تک برگی و یا
سمنان 1398/7/21 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی و اخذ سند مالکیت تگ برگی
سمنان 1398/7/21 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی
سمنان 1398/7/21 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مشاوره - اجرای پروژه حدنگاری کاداستر اراضی ملی 4
ايلام 1398/7/21 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
اجرای پروژه حد نگاری کاداستر
ايلام 1398/7/21 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
انجام خدمات مشاور نقشه برداری صنعتی در کلیه سطوح شرکت
اصفهان 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/20
08:51 ق.ظ
تهیه عکس هوایی رقومی رنگی و ارتو اراضی کشاورزی در سطح استان
اصفهان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
09:16 ق.ظ
مشاوران عکسبرداری هوایی رقومی رنگی و تهیه ارتوفتو
اصفهان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/16
08:39 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه عکس هوایی رقومی رنکی و ارتوفتو
اصفهان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/07
08:59 ق.ظ
پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستان های
اردبيل 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/04
14:42 ب.ظ
1398/07/03
10:45 ق.ظ
اجرای طرح کاداستر اراضی ملی سطح 50000 هکتار
مازندران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:04 ب.ظ
انتخاب مشاور-کاداستر اراضی ملی و دولتی شهرستانهای اردبیل -
اردبيل 1398/7/2 تاریخ گذشته