1398/09/23
18:23 ب.ظ
احداث و ابیاری باغات در اراضی شیبدار شهرستان های
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
18:23 ب.ظ
احداث و ابیاری باغات در اراضی شیبدار شهرستان
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
18:23 ب.ظ
احداث و ابیاری باغات در اراضی شیبدار شهرستان های
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
15:33 ب.ظ
واگذاری تامین 6400 اصله نهال گردوی یوندی ریشه لخت
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
15:07 ب.ظ
عملیات ترمیم کاشت داشت حفظ و نگهداری فضای سبز
خوزستان 1398/9/23 مهلت دار
11:24 ق.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و غیره
يزد 1398/9/23 مهلت دار
11:04 ق.ظ
تهیه 800 متر مکعب خاک زراعی و کارکرد بیل مکانیکی زنجیری
خوزستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
12:03 ب.ظ
اجرای فضای سبز و ابیاری قطراه ای
اجرای فضای سبز و ابیاری قطراه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
11:38 ق.ظ
کاشت و نگهداری درختان پرورشی در خیابانهای اصلی و فرعی مناطق 13 گانه تعداد 2000  اصله
خراسان رضوي 1398/9/21 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
اصلاح و نوسازی باغات در سطح 20 هکتار در
اصلاح و نوسازی باغات در سطح 20 هکتار در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
افزایش تولیدات سبزی و صیفی
افزایش تولیدات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
20:15 ب.ظ
سکوی کشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک جهت استفاده در گلخانه تونلی
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
بهسازی باغات عملیات الگویی هرس 5 هکتار
بهسازی باغات عملیات الگویی هرس 5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
15:03 ب.ظ
تهیه و کاشت 1000 اصله درخت چنارکهنسال با بن حداقل 50 سانت متر به بالا جهت خیابان ولیعصر
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
تهیه حمل و تخلیه اب و خاک زراعی و خرید گونه های گیاهی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
08:07 ق.ظ
نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات
نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
07:54 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
اردبيل 1398/9/20 اعلام نشده
07:54 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
کرمان 1398/9/20 اعلام نشده
07:54 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
چهارمحال بختياري 1398/9/20 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
خراسان جنوبي 1398/9/20 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
همدان 1398/9/20 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
يزد 1398/9/20 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
لرستان 1398/9/20 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
گيلان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
07:48 ق.ظ
انجام خدمات ایجاد و نگهداری از فضای سبز ادارات و اماکن عمومی
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/17
18:46 ب.ظ
هرس شدید 2 هکتار - شخمو چیزل و دیسک 25 هکتار - نگهبانی مزرعه 7 ماه
گيلان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بسته بندی و جمع اوری سرشاخه های درخت توت در بسته های 30 تایی و حمل به محل نگهداری
گيلان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
بازسازی خسارت ناشی از سیل به فضای سیس و پارکهای سطح شهر
لرستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
تهیه حمل و تخلیه اب و خاک زراعی و خرید گونه های گیاهی وشن های رنگی
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
09:16 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان
نگهداری فضای سبز پیمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:44 ب.ظ
ریشه کنی ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
اجرای بخشی از فضا سبز
اجرای بخشی از فضا سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خریدو کاشت و توزیع نهال شهروندی هفته درختکاری کوهسار
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
عملیات خرید و کاشت نهال پاجوش خرما
عملیات خرید و کاشت نهال پاجوش خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رزنگ خرما
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رزنگ خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
08:09 ق.ظ
بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی
بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
19:40 ب.ظ
ریشه کنی و ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی 5 هکتار
گيلان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
خرید حمل اجرای کامل خاک زراعی پارک اذین 2000 تن
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
عملیات باغی تسطیح باغات به وسیله
عملیات باغی تسطیح باغات به وسیله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
پروژه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری
پروژه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
ایجاد احداث توسعه حفظ و نگهداری
ایجاد احداث توسعه حفظ و نگهداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کشت گندم و جو دیمی در ل
کشت گندم و جو دیمی در ل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تامین گل و گیاه و کاشت
تامین گل و گیاه و کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنای رنگ خرما 50 هکتار
ردیابی سوسک سرخرطومی حنای رنگ خرما 50 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:54 ب.ظ
انجام عملیات زراعی و باغی در پروژه های تحقیقاتی در سطح
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته