1398/02/31
18:21 ب.ظ
تراس بندی برای ایجاد باغات دیم شیبدار در سطح استان
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
12:18 ب.ظ
انجام پروژه توسعه خوشه گلخانه ها
انجام پروژه توسعه خوشه گلخانه ها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/31 مهلت دار
09:15 ق.ظ
احداث هافکار علوفه خشک امور دامپروری
احداث هافکار علوفه خشک امور دامپروری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
13:48 ب.ظ
توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار به میزان 24 هکتار
کرمان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
عملیات احداث زهکش زیرزمینی -عملیات خاکریزی مزارع به صورت ساعتی با استفاده از
خوزستان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
15:13 ب.ظ
اجرای عملیات مربوط به باغبانی
اجرای عملیات مربوط به باغبانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
توسعه کشت گیاهان داروئی و باغ در اراضی شیبدار
فارس 1398/2/29 مهلت دار
15:07 ب.ظ
توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیک در اراضی شیبدار
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
طرح توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار شهرستان فیروزه کوه
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
احداث فضای سبز محله ابومحمد
احداث فضای سبز محله ابومحمد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
احداث اراضی شیبدار در مناطق فولاد محله و چاشم
سمنان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
19:08 ب.ظ
طرح اصلاح واحیا باغات درجه 2 دریاچه
طرح اصلاح واحیا باغات درجه 2 دریاچه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
طرح اصلاح و احیا باغات درجه 2 دریاچه
طرح اصلاح و احیا باغات درجه 2 دریاچه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رنگ خرما
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رنگ خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
مبارزه با افت زنجره خرما
مبارزه با افت زنجره خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
عملیات بهبود و افزایش محصولات زارعی مدریت جهاد کشاورزی شهرستان اوج
قزوين 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
انجام عملیات : 1- برداشت زراعت گندم جو وکلزا به مساحت حدود 115 هکتار توسط
سمنان 1398/2/28 مهلت دار
07:58 ق.ظ
تامین نیرو جهت انجام عملیات دستی کشاورزی و دامپروری در
اصفهان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/27
09:10 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغات
ایجاد زیرساخت باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغک شهرستان
ایجاد زیرساخت باغک شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغات شهرستان
ایجاد زیرساخت باغات شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
ایجادزیرساخت باغات شهرستان
ایجادزیرساخت باغات شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
ایجاد زیرساخت باغات شهرستان
ایجاد زیرساخت باغات شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:30 ب.ظ
توسعه کشت گیاهان داروئی و باغات دیم در اراضی شیبدار
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
افزایش تولید محصولات باغی با رویکرد الگوی کشت
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
توسعه باغات دیم و کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
اجرای مزارع مشارکتی pvs
اجرای مزارع مشارکتی pvs... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
اصلاح باغات درجه 2
اصلاح باغات درجه 2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
اصلاح باغات درجه 2
اصلاح باغات درجه 2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
حذف و جایگزینی باغات درجه سه
حذف و جایگزینی باغات درجه سه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
حذف و جایگزینی باغات درجه 3
حذف و جایگزینی باغات درجه 3... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنایی خرما
ردیابی سوسک سرخرطومی حنایی خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی
ردیابی سوسک سرخرطومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
واگذاری کنترل مبارزه با افت زنجره خرما و کرم خراط جنوبی استان
کرمان 1398/2/26 مهلت دار
09:33 ق.ظ
تامین نیرو جهت انجام کارهای دستی کشاورزی و دامپروری در
اصفهان 1398/2/26 مهلت دار
09:33 ق.ظ
تامین نیرو جهت انجام کارهای دستی کشاورزی و دامپروری در
کرمان 1398/2/26 مهلت دار
08:28 ق.ظ
طرح ردیابی بذور گندم به افات و بیماریها  علفهای هرز
خوزستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
توسعه کشت گیاهان داروئی و اماده سازی زمین
توسعه کشت گیاهان داروئی و اماده سازی زمین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:33 ب.ظ
واگذاری کنترل مبارزه با افت زنجره خرما و کرم خراط
کرمان 1398/2/25 مهلت دار
14:26 ب.ظ
حذف و ریشه کنی درختان درچه 3
حذف و ریشه کنی درختان درچه 3... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
اجرای عملیات کشت نشایی چغندر و ذرت
اجرای عملیات کشت نشایی چغندر و ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
طرح حمایت از توسعه باغ در اراضی شیبدار دیم و توسعه گیاهان داروئی
قزوين 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
وجین علف هرز گیاهان دارویی خود در سطح 9 هکتار
فارس 1398/2/25 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
ترمیم و کاشت داشت حفظ نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی
خوزستان 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
18:35 ب.ظ
حذف و جایگزینی باغات درجه 3
حذف و جایگزینی باغات درجه 3... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
ایجاد زیرساخت باغات سطح شهرستانهای
ایجاد زیرساخت باغات سطح شهرستانهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز
احداث و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/2/24 مهلت دار
10:54 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی خرما در سطح 100 هکتار به صورت درخت به درخت
فارس 1398/2/24 تاریخ گذشته