1398/05/28
13:12 ب.ظ
واکاری و بازپیرایی چمن بوستانهای عطرسیب و ارغوان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:10 ق.ظ
اصلاحیه - حفظ و نگهداری فضای سبز  خرید گل و گیاه و خرید و تخلیه اب غیر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
10:29 ق.ظ
چیدن 90 تن بلال تازه ذرب مکزیکی به صورت دست چین بسته بندی و حمل
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
07:42 ق.ظ
انجام خدمات حفظ و نگهداری و نظافت محوطه فضایی سبز موجود در
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:29 ب.ظ
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در گلخانه سه قلو باغ
سمنان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:34 ب.ظ
احیا بهسازی محدوده اطراف
احیا بهسازی محدوده اطراف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/24 مهلت دار
11:35 ق.ظ
زیرسازی اسفالت معابر سطح شهر
زیرسازی اسفالت معابر سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/5/24 مهلت دار
10:24 ق.ظ
برداشت ذرت علوفه ای با دستگاه چاپر به میزان حدود 5000 تن از واحد ایثار واقع در
خراسان رضوي 1398/5/24 مهلت دار
10:21 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز  خرید گل و گیاه و خرید و تخلیه اب
تهران 1398/5/24 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز خرید گل و گیاه وخرید و تخلیه اب غیر شرب
تهران 1398/5/24 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط  ناحیه
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/23
12:06 ب.ظ
پروژه واکاری و بازپیرائی چمن بوستان های
پروژه واکاری و بازپیرائی چمن بوستان های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
20:03 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : اصلاح شبکه جمع اوری فاضلاب
کردستان 1398/5/22 اعلام نشده
19:57 ب.ظ
اجاره محصول خرما باغات بم
اجاره محصول خرما باغات بم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
خرید : نصب نیمکت و سطل زباله فلزی -نصب و وسایل ورزشی بوستان های منطقه
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
12:09 ب.ظ
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزارتن بذرجو
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزارتن بذرجو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:15 ب.ظ
عملیات توسعه فضای سبز رمپ و لوپ دو گاز فاز یک- توزیع نهال و کاشت منازل نهضت درختکاری
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
18:19 ب.ظ
18:13 ب.ظ
نگهداری فضای سبز اختصاصی
نگهداری فضای سبز اختصاصی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
انجام عملیات استرئو مثلث بندی هوایی و تهیه ارتوفتو
خراسان جنوبي 1398/5/17 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
حفظ و نگهداری  فضای سبز خرید گل و گیاه و خرید و تخلیه  اب غیر شرب
تهران 1398/5/17 اعلام نشده
1398/05/16
13:39 ب.ظ
احداث فضا سبز و خرید نصب تجهیزات بوستان
احداث فضا سبز و خرید نصب تجهیزات بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/16 مهلت دار
1398/05/15
19:17 ب.ظ
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای برداشت و سورت محصول خرمای ن
کرمان 1398/5/15 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
خرید و اجرای فضای سبز و ساماندهی میدان ورودی
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
بهسازی گلخانه ای تحقیقاتی شامل : تعمیرات سازه و نصب شید
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
واگذاری تامین نگهداری و ابیاری پارک جنگلی سید مرتضی
خراسان رضوي 1398/5/15 مهلت دار
07:41 ق.ظ
راه اندازی و احداث گلخانه پیشرفته  به مساحت تقریبی یک هکتار
خراسان رضوي 1398/5/15 مهلت دار
1398/05/14
13:44 ب.ظ
برداست محصول پسته تر باغات در 1765 هکتار در
برداست محصول پسته تر باغات در 1765 هکتار در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/14 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
عملیات ضبط و فراوری محصول پسته
عملیات ضبط و فراوری محصول پسته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/14 مهلت دار
13:35 ب.ظ
پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه 3و5- نگهداری فضای سبز جنگل کاری
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
نگهداری فضا سبز و تاسیسات وابسته بوستان
نگهداری فضا سبز و تاسیسات وابسته بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
12:58 ب.ظ
عملیات خدمات مراقبت و نگهداری و
عملیات خدمات مراقبت و نگهداری و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:26 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز
پروژه احداث فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجرای 20 هکتار کانال کشی پرکردن کانالها لوله کشی و نصب شیرهای خودکار
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
عملیات خاکبرداری و خاکریزی زراعی فضای سبز سطح شهر
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خاکبرداری خاکریزی زراعی فضا سبز سطح شهر
خاکبرداری خاکریزی زراعی فضا سبز سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/13 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
عملیات برداشت بارگیری تخلیه بسته بندی مرکبات 10/000 تن در واحدهای
مازندران 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/12
13:17 ب.ظ
عملیات برداشت بارگیری تخلیه و بسته بندی محصولات مرکبات به مقدار حدود
مازندران 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
اجرای فاز یک گلخانه واقع در استان فارس کیلومتر3 جاده
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
اجرا و نگهداری فضای سبز
اجرا و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:40 ب.ظ
ساخت گلخانه
ساخت گلخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/5/10 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
عملیات دیسک سنگین در سطح 4000 هکتار
عملیات دیسک سنگین در سطح 4000 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/10 اعلام نشده
1398/05/09
08:05 ق.ظ
طراحی خرید لوازم تجهیزات و نصب گلخانه 2/5 هکتاری
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:26 ق.ظ
ابیاری تحت فشار مزروعه فدک مربوط به
ابیاری تحت فشار مزروعه فدک مربوط به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته