1398/09/06
12:13 ب.ظ
حق بهره برداری از 4 باب واحد مجزا نگهداری دام
لرستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:47 ق.ظ
اجرا دستک ابگیر شهرک شیلاتی
اجرا دستک ابگیر شهرک شیلاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:54 ب.ظ
خدماتی جهت نظارت برامور صید و صیادی پره های صیادی
گيلان 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/06
08:45 ق.ظ
نظارت بر امور صید و صیادی پره های صیادی
نظارت بر امور صید و صیادی پره های صیادی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/06/27
13:30 ب.ظ
اماده سازی کشت داشت برداشت انواع بچه ماهیان خاویاری
گلستان 1398/6/27 اعلام نشده
1398/06/26
13:08 ب.ظ
اماده سازی کشت داشت برداشت انواع بچه ماهیان خاویاری م
گلستان 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/21
12:19 ب.ظ
خدمات مربوط به صید 220 قطعه ماهی ازاد
خدمات مربوط به صید 220 قطعه ماهی ازاد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:53 ب.ظ
خدمات نظارت بر صید انواع ابزیان دریایی و کلیکا
مازندران 1398/6/12 اعلام نشده
1398/05/28
18:50 ب.ظ
عملیات کاشت داشت و برداشت انواع بچه ماهیان
عملیات کاشت داشت و برداشت انواع بچه ماهیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
کاشت داشت برداشت انواع بچه ماهیان استخوانی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/23
09:56 ق.ظ
امور مربوط به عملیات اماده سازی کشت و داشت و برداشت  انواع بچه ماهیان
گلستان 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/20
09:44 ق.ظ
امور مربوط به عملیات اماده سازی کشت و داشت و برداشت انواع بچه
گلستان 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/15
13:09 ب.ظ
سرمایه گذاری جهت اجرای طرح پروژ ماهی در قفس های دریایی
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/04/24
09:42 ق.ظ
لایروبی کانال زهکشD3 بین مزارع فاز2و3 سایت گواتر 500 متر و حجم لای 40000متر مکعب با بیل مکانیکی
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:19 ب.ظ
13:06 ب.ظ
اماده سازی استخرهای پروررش ماهی
اماده سازی استخرهای پروررش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:43 ق.ظ
08:35 ق.ظ
عملیات ترمیم کانال اصلی ابرسان بخش 2 مجتمع پرورش
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:34 ب.ظ
خرید نصب جدول پیش ساخته 800 متر
خرید نصب جدول پیش ساخته 800 متر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
انجام امور مربوط به اماده اسزی استخرهای پرورش ماهی به مقدار 17 هکتار حجمی
سيستان و بلوچستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
12:37 ب.ظ
اجرای پروژه بهنیه سازی روشهای
اجرای پروژه بهنیه سازی روشهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
11:08 ق.ظ
اجرای پروژه پرورش میگوی رودشور شمالی به
اجرای پروژه پرورش میگوی رودشور شمالی به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/4/10 اعلام نشده
1398/04/09
10:45 ق.ظ
اماده سازی استخر های پرورش ماهی 17 هکتار
اماده سازی استخر های پرورش ماهی 17 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
12:37 ب.ظ
انجام امور مربوط به اماده سازی استخرهای پرورش ماهی به مقدار17 هکتار
سيستان و بلوچستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:23 ب.ظ
شیل گذاری احداث استخرهای کمک به تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی
مازندران 1398/3/29 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
اجرای پروژه احداث بخشی از مرکز ترویجی پروش ارتمیا در شیف
بوشهر 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
19:17 ب.ظ
مشارکت در پرورش و مولدسازی بچهذ ماهیان کپور دریایی
گلستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
شیل گذاری احداث استخر های کمک به تکثیر
شیل گذاری احداث استخر های کمک به تکثیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/3/28 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
تکثیر طبیعی دو رودخانه
تکثیر طبیعی دو رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:51 ب.ظ
اجرای بهینه سازی روش صید لانگ لاین رشته قلاب
بوشهر 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:13 ب.ظ
خدمات تکثیر طبیعی در دو رودخانه
خدمات تکثیر طبیعی در دو رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
09:08 ق.ظ
اجرای پروژه بهینه سازی روش صید
اجرای پروژه بهینه سازی روش صید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
19:23 ب.ظ
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی استان
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:34 ب.ظ
توسعه پرورش ماهی در اب های داخلی شهرستان
توسعه پرورش ماهی در اب های داخلی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
اجرای پروژه بهینه سازی روشهای صید لانگ لاین
اجرای پروژه بهینه سازی روشهای صید لانگ لاین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/14
11:56 ق.ظ
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
مشارکت در پرورش و مولدسازی بچه ماهیان کپور دریایی
گلستان 1398/3/14 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
توسعه پرورش ماهی در اب های شهرستان داخل
توسعه پرورش ماهی در اب های شهرستان داخل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/12
14:06 ب.ظ
افزایش تولید ابزیان دریایی با شیل گذاری بصورت حجمی
مازندران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
11:44 ق.ظ
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه5
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه5... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:05 ب.ظ
افزایش تولید ابزیان دریایی با شیل گذاری
افزایش تولید ابزیان دریایی با شیل گذاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/23
07:32 ق.ظ
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:56 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل الا در قفس در دریای خزر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:10 ب.ظ
اجرای ترمیم و اصلاح بندهای خاکی حوضه ابخیز
اجرای ترمیم و اصلاح بندهای خاکی حوضه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/04
12:33 ب.ظ
عملیات اماده سازی بخشی از سطوح استخرهای خاکی واقع در مراکز بازسازی
گيلان 1398/2/4 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اماده سازی بخشی از سطوح استخرهای خاکی مراکز 3 گانه - شهیدان
گيلان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/17
08:57 ق.ظ
تمدید -- سرمایه گذار --- مشارکت در امر مطالعه و طراحی و احداث زیرساختهای شهرک
هرمزگان 1398/1/17 تاریخ گذشته