1397/09/25
10:13 ق.ظ
حفر کانال خاکی با ماشین الات بیل مکانیکی لودر در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی زیستگاه ماهیان و تامین مولدین
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:17 ب.ظ
طرح افزایش تولید ابزیان
طرح افزایش تولید ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:58 ب.ظ
اجرای طرح های افزایش تولید
اجرای طرح های افزایش تولید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:36 ق.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:07 ب.ظ
اجرای طرح مواد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مواد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:31 ب.ظ
پروژه پایلوت پرورش ماهی سرخو 25000 عدد میش ماهی 25000 عدد-
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:28 ق.ظ
مبارزه مکانیکی گیاهان مهاجم آبی - سنبل آبی و..
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:08 ب.ظ
ارائه خدمات شامل: پرداخت اب بها - تحویل و انتقال خاویار و مرمت و بازسازی شبکه ابرسانی
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:36 ب.ظ
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:56 ب.ظ
تعمیر تجهیزات ونگهداری مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ابزیان
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
تجهیز و نوسازی ابرسانی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:23 ق.ظ
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
07:55 ق.ظ
نظارت بر فعالیتهای صید و صیادی و بیومتری ابزیان دریایی (ماهیان استخوانی)
گيلان 1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
10:34 ق.ظ
امور مربوط ناظرین صید و صیادی و بیمتری ابزیان
گيلان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:21 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:07 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:39 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/03
16:11 ب.ظ
1397/07/01
09:35 ق.ظ
نمونه برداری از دریای خزر را به
نمونه برداری از دریای خزر را به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/21
13:13 ب.ظ
صید ماهیان مولد و پیش مولددریای خزر
صید ماهیان مولد و پیش مولددریای خزر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/6/21 تاریخ گذشته