1398/02/23
07:32 ق.ظ
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:56 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل الا در قفس در دریای خزر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:10 ب.ظ
اجرای ترمیم و اصلاح بندهای خاکی حوضه ابخیز
اجرای ترمیم و اصلاح بندهای خاکی حوضه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/04
12:33 ب.ظ
عملیات اماده سازی بخشی از سطوح استخرهای خاکی واقع در مراکز بازسازی
گيلان 1398/2/4 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اماده سازی بخشی از سطوح استخرهای خاکی مراکز 3 گانه - شهیدان
گيلان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/17
08:57 ق.ظ
تمدید -- سرمایه گذار --- مشارکت در امر مطالعه و طراحی و احداث زیرساختهای شهرک
هرمزگان 1398/1/17 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تمدید -- سرمایه گذار --- مشارکت در امر مطالعه و طراحی و احداث زیرساختهای شهرک
گلستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:52 ب.ظ
بازسازی ذخائر ابزیان 7 ردیف
بازسازی ذخائر ابزیان 7 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
10:42 ق.ظ
مشارکت در باسازی ذخایر آبزیان ماهیان خاویاری و استخوانی
گيلان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
11:45 ق.ظ
مشارکت و بازسازی مرکز سه گانه ذخایر ابزیان
مشارکت و بازسازی مرکز سه گانه ذخایر ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/18
19:59 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:53 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:20 ق.ظ
احیاء ماهی قزل آلای خال قرمز
احیاء ماهی قزل آلای خال قرمز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:29 ب.ظ
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع پرورش
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:34 ق.ظ
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:28 ب.ظ
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:51 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گلستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گيلان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/09
08:17 ق.ظ
سرمایه گذاری-- طرح های پرورش میگو در مجتمع های
مازندران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
08:29 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت در ساخت تاسیسات زیربنایی
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:50 ق.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
07:43 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل :1- واگذاری کارگاه تکثیر و پرورش میگو و کرم دریایی در
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:34 ب.ظ
ارائه خدمات بازدید از مناطق صیادی استان
ارائه خدمات بازدید از مناطق صیادی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات پروژه پرورش متراکم میگو
خرید و نصب تجهیزات پروژه پرورش متراکم میگو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:13 ق.ظ
حفر کانال خاکی با ماشین الات بیل مکانیکی لودر در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی زیستگاه ماهیان و تامین مولدین
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:17 ب.ظ
طرح افزایش تولید ابزیان
طرح افزایش تولید ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:58 ب.ظ
اجرای طرح های افزایش تولید
اجرای طرح های افزایش تولید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:36 ق.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:07 ب.ظ
اجرای طرح مواد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مواد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:31 ب.ظ
پروژه پایلوت پرورش ماهی سرخو 25000 عدد میش ماهی 25000 عدد-
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:28 ق.ظ
مبارزه مکانیکی گیاهان مهاجم آبی - سنبل آبی و..
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:08 ب.ظ
ارائه خدمات شامل: پرداخت اب بها - تحویل و انتقال خاویار و مرمت و بازسازی شبکه ابرسانی
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:36 ب.ظ
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:56 ب.ظ
تعمیر تجهیزات ونگهداری مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ابزیان
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
تجهیز و نوسازی ابرسانی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:23 ق.ظ
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
07:55 ق.ظ
نظارت بر فعالیتهای صید و صیادی و بیومتری ابزیان دریایی (ماهیان استخوانی)
گيلان 1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
10:34 ق.ظ
امور مربوط ناظرین صید و صیادی و بیمتری ابزیان
گيلان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:21 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:07 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/28 تاریخ گذشته